Het grommen van het Beest

De volkenzee rond IsraŽl is nog steeds hevig in beroering. Het 'Beest uit de zee' gromt en wil tevoorschijn komen. Vier winden van de hemel (DaniŽl 7:2-8) brengen de zee 'in beroering'. Want wereldwijd zijn machten bezig tegen IsraŽl. DaniŽl zag vier dieren, grote wereldrijken, uit die volkenzee opkomen. Johannes zag hoe in de eindtijd dezelfde dieren als ťťn monster uit de volkenzee rond IsraŽl verschijnen (Openbaring 13:1-5). Het rijk van de antichrist. Zijn we al zover? Manipulaties van de antichrist werden zichtbaar en zullen dit jaar sneller vaste vorm krijgen. Intussen gaat de HERE verder met het herstel van IsraŽl.

Verwarring is een strijdmethode van de HERE. 'De HERE, uw God zal hen... in grote verwarring brengen' (Deuteronomium 7:23 en Exodus 23:27). Dat gebeurde tijdens de Uittocht uit Egypte met het leger van Farao (Exodus 14:24). Verwarring tijdens de verovering van Kanašn bij de oorlog van jozua met vijf koningen van de Amorieten (Jozua 10:10). De HERE zette Filistijnen tegen elkaar op (1 Samuel 14:10). In onze tijd zet Hij Hamas-Palestijnen op tegen Fatah-Palestijnen. De wereld van de islam wordt geplaagd door een bloedige vete tussen Sjiieten en Soennieten; in Egypte felle tegenstand tegen de totalitaire neigingen van de Moslim Broederschap; een vreselijke burgeroorlog in SyriŽ. Overal verwarring.

Herfststormen
De veelbelovende Arabische lente is overgegaan in wilde herfststormen. De hand van het Beest wordt zichtbaar. Rondom Israel grijpt de Moslim Broederschap naar de macht. Zelfs in JordaniŽ. De Moslim Broederschap streeft naar eenheid van de umma, de wereldwijde islamitische gemeenschap. Dat betekent het herstel van een kalifaat, bijvoorbeeld het oude Ottomaanse (Turkse) rijk. De volgende stap op die weg is het 'opruimen' van IsraŽl en het Joodse volk. Dat is altijd het doel geweest van de antichrist, want hij weet dat 'de Verlosser uit Sion zal komen' (Romeinen 11:26). Dat herstel van IsraŽl is een noodzakelijke voorbereiding voor de komst van de Verlosser.

Uit die herfststormen rond IsraŽl komt de extremistische islam als winnaar te voorschijn. De Moslim Broederschap en de gewelddadige jihadisten streven allebei naar een wereld onder de sharia. Ze verschillen alleen in de methode waarlangs ze hun doel, de islam als wereldmacht, willen bereiken. De jihadisten zwelgen in terreur, dood en geweld. De Moslim Broederschap werkt langs een rustige weg. Bijvoorbeeld via democratische middelen.

Turkije
Erdogan en Davutoglu, de premier en minister van Buitenlandse Zaken van Turkije, spelen hier op in. Turkije bevindt zich in een enorme machtspositie. Een sterk leger, band met het Westen via de NAVO en de Mediterrane Unie en ťťn van de twee landen in het Midden-Oosten waar enige rust is. Voortdurend legt Turkije de nadruk op de historische banden met de Balkan, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Zij verkondigen: ďOmdat die band met het Ottomaanse Rijk er niet meer is, zijn er zoveel problemen in de regio; dus verenig u onder Turkije.Ē We zullen dit jaar zien hoe de rol van Turkije belangrijker wordt.

IsraŽl centraal
Nu snel naar IsraŽl. Precies 65 jaar na het aannemen van resolutie 181 stemde de Algemene Vergadering van de VN op de 29 november jl. weer. In 1947 werd IsraŽl erkend als soevereine staat. In 2012 werd een grote stap naar een Palestijnse staat gezet. Hamas en de Palestijnse Autoriteit vierden dit feit enthousiast. De VN-stemming: 9 tegen, 41 onthoudingen en 138 voor.

Opstand van de naties tegen de God, die het land onder ede aan IsraŽl heeft toegewezen. Negeren van internationaal recht dat het land aan het Joodse volk toekent. Weer een signaal van het Beest uit de zee! De Palestijnse Autoriteit plaatste onmiddellijk borden langs de 'grens' (zie foto). Netanyahu reageerde met de bouw van 3ooo woningen in Oost-Jeruzalem, Judea en Samaria. Een profetisch gebaar. Want: 'Verwoeste steden zullen zij herbouwen' (Amos 9:14). Dit hoort bij het herstel van IsraŽl! Nog duidelijker: 'De HERE bouwt jeruzalem. Hij verzamelt de verdrevenen van IsraŽl' (Psalm 147:2). Een gebaar van de HERE. Huizen in Jeruzalem en Manasse komt terug, naar EfraÔm wordt gezocht. Uiteraard liep de hele wereld weer te hoop tegen IsraŽl. Ook, helaas, Nederland. Om 3ooo woningen, die uiteindelijk een zegen voor goedwillende Palestijnen zullen zijn. Maar voor de burgers van SyriŽ (al 3o.ooo doden) doet men niets. Onze hypocriete wereld gaat ten onder aan de Toorn van God!

Mediterrane Unie
Ook verwarring binnen de EU. Een aanhoudende recessie; een groeiende kloof tussen landen in het noorden en in het zuiden van de EU; steeds meer geld naar Griekenland en Spanje; wrevel bij burgers tegen 'Brussel'. Dus wordt de Mediterrane Unie (MU), in 2oo8 door Sarkozy opgericht, ineens actief en belangrijk. De MU is een verbond tussen de EU en landen rond de Middellandse Zee. JordaniŽ is voorzitter geworden van deze verbinding tussen het Westen en de islam. Opvallend is dat de grenzen van EU+MU zo goed als helemaal overeenkomen met het oude Romeinse rijk. Het gruwelijke beest duikt op uit de volkerenzee.

Geestelijke ontwikkelingen
Natuurlijk kan het Vaticaan niet achterblijven. De RK machthebbers in Rome prezen het besluit van de VN als een 'indirecte erkenning van een Palestijnse staat'. De kardinalen bedachten toen een prachtige vol(on)zin. De heilige heren pleitten voor een internationaal statuut voor Jeruzalem, waar de 'vrijheid van godsdienst en geweten, de identiteit en het heilige karakter van Jeruzalem als Heilige Stad' veilig worden gesteld. Inderdaad waren die niet veilig onder ongeveer 13,5 eeuw islam. Pas toen IsraŽl in 1967 Jeruzalem heroverde kwam er vrijheid voor alle religies. Behalve op de Tempelberg, die onder de islam bleef. Daar mogen Joden en christen niet bidden. Interessant is ook de recente oprichting van het KAICIID (Koning Abdullah Internationaal Centrum voor Interreligieus en Intercultureel Dialoog) in het Albertina Kasteel in Wenen. Dat kasteel was het verblijfvan de machthebbers van het oude Heilige Roomse rijk in de Middeleeuwen. Zo wordt zichtbaar hoe alles samenkomt. Een makkelijk prooi van het Beest.

IsraŽl (2)
Nog snel enkele belangrijke zaken in en rond IsraŽl. Allereerst de verkiezingen voor de Knesset op 22 januari. We hopen dat er meer Knessetleden komen die niet op de 'gebroken rietstaven' (Jesaja 36:6) EU of VS steunen, maar op de HERE hun God. De dreiging van de atoombom van Ahmadinejad is volgens het International Atoom Energie Instituut van de VN wel erg reŽel geworden. IsraŽl heeft op 24 oktober 2012 door het platgooien van een wapenfabriek in Khartoem bewezen dat het onopgemerkt Iran kan bereiken. De wereld zal steeds meer te hoop lopen tegen IsraŽl. En aan onze gebeden zal kracht worden verleend voor Gods volk om stand te houden in de strijd.

Toegevoegd: 6 januari 2013
Bron: Het zoeklicht nr.01, 89e jaargang.
Voor een abonnement op Het Zoeklicht, klik hier.
blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug