Ons kwaad achterhaalt ons

En God zei: laten er lichten zijn aan het hemelgewelf ... en laten die zijn tot tekenen en tot vaste tijden We leven in een gevaarlijke wereld. In een flink aantal spanningsvelden zullen binnenkort angstaanjagende explosies plaatsvinden. Simpel gezegd: Er gaan heel wat tijdbommen ontploffen. De negatieve en zelfs verraderlijke houding van en in veel landen tegenover IsraŽl is de achterliggende oorzaak van veel van die spanningsvelden en dus van explosies. Het is heel goed mogelijk dat we in september een paar van die explosies zullen horen, zien en wellicht meemaken. Ook dat er in IsraŽl bijzondere dingen zullen gebeuren.

Waarom september?

Het feit dat er bij Eilat voor miljarden euroís aan goud is ontdekt en dat men dit goud wil gaan gebruiken voor de herbouw van de tempel in Jeruzalem is toch al bijzonder genoeg? Zeker, maar er is nog veel meer aan de hand. Over september zullen we aan het slot van dit artikel nog wel even hebben. Wat komt u in dit artikel tegen?

 1. De gevaarlijke antisemitische BDS campagne
 2. 100.000 Raketten en fel hatende jihadisten tegen IsraŽl
 3. De Tweestatenleugen
 4. De jihad van Iran
 5. De dief van Brussel
 6. September 2015
BDS

De laatste tijd gaat IsraŽl zich toch wel wat bezorgd maken over de wereldwijde BDS campagne. BDS= B=boycot, D=desinvesteren, S=Sancties. Een internationale campagne die in eerste instantie IsraŽlische producten uit Judea en Samaria wil boycotten. Maar in bredere zin worden geleerden en kunstenaars uit IsraŽl en ook producten uit IsraŽl geboycot. Aanvankelijk maakte IsraŽl zich niet zo druk over, zoals men het zag, een paar dwaze, linkse activisten, die niet wisten waar ze het over hadden en waar ze zich gretig voor laten gebruiken. Maar momenteel komt die anti-IsraŽl campagne goed op gang. De EU en ook onze minister Koenders doen eraan mee. De Intercessors for IsraŽl (een belangrijke groep voorbidders voor IsraŽl die elke week een overzicht geeft van hun gebedspunten en van een aantal opmerkelijke gebedsverhoringen) schrijft in hun overzicht van de 5e juni: ďWat de Heilige Geest verdriet zal doen is niet de BDS beweging in de wereld, maar in kerken. Veel Christelijke groepen en denominaties, zoals de Methodisten, de kerk van Schotland en de Presbyterianen doen eraan meeĒ. Hun activiteiten zijn gebaseerd op het drijfzand van leugens over IsraŽl. Zij zullen zelf wegzinken in dat drijfzand. Deze anti-IsraŽl campagnes betekenen het einde van die kerken. De moderne BDS beweging is al in 1930 door de Naziís in Duitsland begonnen. ďKauft nicht bei JudenĒ klonk het toen en klinkt het nu. Maar ook regeringen en organisaties die aan de BDS-actie meedoen zullen het wel merken. ďWant wie onrecht doet zal zijn onrecht terugontvangenĒ (Col.3:25). Dat is een goddelijke regel. Kerken lopen leeg. Wie IsraŽl economisch wil beschadigen zal zelf grote economische en financiŽle problemen tegenkomen. We zullen het wel merken. We halen het zelf over ons heen.

Een positief signaal uit Duitsland. Een delegatie van 100 industriŽle leiders uit Duitsland bezoekt IsraŽl om Ďhandel te drijvení. Enkele namen: BMW, Bosch, Deutsche Bank, Telekom en Lufthansa.

100.000 raketten

Begin juni was er in IsraŽl een grote oefening van de IsraŽlische binnenlandse veiligheidsdienst. Een aanval op drie fronten tegelijk werd gesimuleerd. In het noorden Hezbollah met zín meer dan 100.000 geavanceerde en nauwkeurige raketten. Verborgen in, naast en onder de huizen van de plaatselijke bewoners. Het IsraŽlische leger maakt dan ook plannen om, in geval Hezbollah weer een oorlog begint, ongeveer een miljoen Libanezen te evacueren uit die streek. Om te verhinderen dat die mensen door Hezbollah als schild worden gebruikt. En IsraŽl weer beschuldigd wordt van ďbuitensporig geweldĒ en de schuld krijgen van elke burger die omkomt in die strijd. Het tweede front ligt in de Golan langs de grens met SyriŽ. Daar zijn diverse jihadistische terreurgroepen actief. Zij zullen graag via de Golan IsraŽl binnenvallen. IsraŽl is dankbaar dat de Golan geannexeerd is, waardoor die terroristen nu niet bij het meer van Galilea hun raketwapens kunnen opstellen. Het derde front is Hamas in het zuiden. Nu al worden er vanuit Gaza weer raketten op IsraŽl afgeschoten. Het is niet duidelijk of die raketten van Hamas of van ISIS komen. Hoe dan ook, Hamas blijft verantwoordelijk voor wat er vanuit Gaza op IsraŽl afgevuurd wordt.

Waarschijnlijk zal Mahmoud Abbas van de gelegenheid gebruik maken om weer een intifada te beginnen. Om zo zijn Ďsteentjeíbij te dragen. Het is heel goed mogelijk dat in die komende oorlog IsraŽl de ďbergen van IsraŽlĒ weer in bezit zal nemen, zodat dit gebied weer door de stam EfraÔm in bezit genomen kan worden. De situatie is heel ernstig. Want de Veiligheidsdienst van IsraŽl schat dat als zoín gecoŲrdineerde aanval komt, de eerste dagen er in IsraŽl 4.000 slachtoffers zullen vallen. Want de Gouden Koepel, Davids Slinger en andere raketafweersystemen van IsraŽl zijn niet instaat om zoveel raketten tegelijk op te vangen. Gevaarlijk voor heel IsraŽl want vooral de door Iran geleverde Hezbollah raketten kunnen heel het land bereiken. Hamas, de terroristen in SyriŽ en Hezbollah zijn in feite voorposten van Iran. Dat betekent dat de oorlog met Iran al aan de gang is en IsraŽl zo nodig ook de atoominstallaties onklaar kan maken.

Een ander probleem voor IsraŽl is dat ďde publieke opinieĒ, de ďwereldgemeenschapĒ en ook en vooral de EU, de VN en in toenemende mate ook de VS, zodra IsraŽl zich gaat verdedigen, IsraŽl de handen op de rug bindt. Ook over deze houding van met name de VN en de westelijke wereld (van ons dus) komt een oordeel. We zullen het merken hoe erg het is als je door raketten wordt bestookt. En door atoomwapens wordt bedreigd. Het kwaad straft in veel gevallen zichzelf. Ook ons kwaad tegenover IsraŽl.

De Tweestatenleugen

Al ongeveer 65 jaar is men bezig een Palestijnse staat in het hartland van IsraŽl, in Judea en Samaria, op de bergen van IsraŽl te vestigen. Drie namen voor het gebied waar men een ďPalestijnse staatĒ wil vestigen. Een neutrale naam voor dat gebied is Westbank. Palestijnen en een groot deel van de wereld spreken over ďde bezette gebiedenĒ. Een interessante vraag is: ďDoor wie bezet?Ē. De grote meerderheid zegt: ďDoor IsraŽlĒ. Veel Arabieren in dat gebied spreken over ďons landĒ. Deze discussie heeft al boekdelen gevuld. Dus hier een korte reactie, want we willen snel naar de actualiteit. Vanuit de Bijbel gezien is het Gods land. De Almachtige zegt dan ook ďMijn land, dat ze verdelenĒ (JoŽl 3:2). Dat land heeft HIJ aan IsraŽl toegewezen. Helaas, voor Palestijnen en de wereld geldt de Bijbel niet. Maar ook internationale verdragen uit het begin van de vorige eeuw wijzen het hele gebied ten Oosten van de Jordaan aan IsraŽl toe.

Hoe dan ook, een ďniet bestaande Palestijnse natieĒ eist hun ďniet bestaande grondgebiedĒ op voor een staat. En, zoals het er nu uitziet zal de Veiligheidsraad van de VN deze claim erkennen door in september een Franse resolutie daarover aan te nemen. Een resolutie die de VS waarschijnlijk niet door een veto teniet zal doen. Deze resolutie wil een Palestijnse staat en een Joodse staat, IsraŽl. Dit laatste wordt consequent en voortdurend door Mahmoud Abbas afgewezen. Hij zal deze voorwaarde tijdens zijn bezoek aan president Obama, maandag 22 juni, nog eens benadrukken. Ook Jeruzalem zal een heet hangijzer blijven. Zelfs de Westelijke Muur (Klaagmuur) eist de PA op. En vrijlaten van een aantal gevangen Palestijnse terroristen. Hij, de Ďpresidentí van de Palestijnse Autoriteit is al 11 jaar aan de macht en zou al zes jaar geleden nieuwe verkiezingen hebben moeten uitschrijven. Wat niet is gebeurd. Zo zijn de ďvredesbesprekingenĒ bij voorbaat mislukt.

Er speelt op dit moment nog veel meer. Interessant is dat veel Arabische staten, speciaal Saoedi ArabiŽ, toenadering zoeken tot IsraŽl. Sinds begin 2014 zijn er geheime diplomatieke besprekingen geweest tussen de Saoedische ex-generaal Anwar Ashki en de IsraŽlische Dore Gold in India en TsjechiŽ en ItaliŽ. Het gaat wel tien bruggen te ver om met het Nederlands dagblad van de 18e juni te juichen: ďArabieren hunkeren naar vrede met IsraŽlĒ. En: ďEen historische kans...om het Palestijnse probleem op te lossenĒ.

Daarvoor zit de haat tegen het Joodse volk en de staat IsraŽl te diep en is er in het verleden teveel gebeurd. Denk aan de verloren Arabisch-IsraŽlische oorlogen in 1948, 1956, 1967 en 1973, die volgens islamitisch-Arabisch denken gewroken moeten worden. Denk aan de felle haatcampagnes. Maar vooral zitten de door de Koran gevoede en door de Hadiths opgestookte strijd om Jeruzalem en om het land IsraŽl te diep geworteld in het denken van de Moslim Arabieren. IsraŽl zoekt momenteel naar de beste wegen om die Arabische toenadering te effectueren en om tot vrede te komen. Maar meer dan 30 jaar onderhandelen met de Palestijnen hebben bewezen dat die besprekingen niets opleveren. Hamas en ook de Palestijnse Autoriteit willen geen vrede met IsraŽl. Ze willen heel IsraŽl van de kaart vegen en een Palestijnse staat, zo nodig twee Palestijnse staten daarvoor in de plaats.

Waarom opeens die toenadering? Angst voor de opdringende terroristische, jihadistische bewegingen en angst voor Iran dat hard op weg is de territoriale hegemonie in het Middenoosten te krijgen. Voor Saoedi ArabiŽ en andere soennitische Arabische landen geldt het gezegde: De vijand van mijn vijand is mijn vriend. Een wankele basis voor vriendschap. Nu die Arabische landen de VS van Obama niet meer vertrouwen wenden ze zich voorzichtig tot IsraŽl. Of dit naar een tweestatenoplossing zal leiden, is een grote vraag. Geestelijk gezien, vanuit de Heilige Schriften, zullen veel IsraŽliís en met hen Christenzionisten zich afvragen of ze dan niet Gods land verkwanselen voor een wankele, valse vrede. Een tweede vraag is of zoín Palestijnse, in zichzelf verdeelde staat, niet snel een bolwerk voor de ISIS jihadisten zal worden.

In elk geval liggen al die landen, organisaties, kerkgenootschappen en NGOís die streven naar een Palestijnse staat op de bergen van IsraŽl onder de vloek van de Eigenaar van dat land, de HERE, de God van IsraŽl. Zij komen onder Gods oordeel. Ook dit kwaad zal ons achterhalen.

De jihad van Iran

De jihad van Iran, de strijd om het kalifaat van Ďhuní Mahdi, de shiÔetische messias, verloopt gunstig voor Iran. Vandaar dat de soennitische landen zo bang zijn en zelfs steun bij IsraŽl zoeken. De Ďvoorhoedesí van Iran, onder anderen Isis, Hezbollah, al-Nusra en andere terroristenbendes maken opzienbarende vorderingen. Ook in de richting van IsraŽl. ISIS schiet vanuit de SinaÔ en is in Gaza Ďgastí van de Hamas. Hezbollah (zie 2) is klaar voor de strijd. Zij worden aangestuurd, voorzien van wapens en logistieke steun door Iran. Op het diplomatieke vlak heeft Iran nog geen regel toegegeven aan de G5+1, dus aan president Obama. Dat de laatste niet tot inzicht is gekomen door de beweging van soennitische Arabische landen naar IsraŽl in hun vrees voor Iran, is een raadsel. Straks wordt er een voor IsraŽl een gevaarlijk verdrag met Iran gesloten, waardoor IsraŽl wel wordt gedwongen de constructie van een atoombom te verhinderen. Nogmaals citeer ik Jeremia 49:35-39 in verband Iran (Elam in de Bijbel). ďZie IK ga de boog van Elam breken, de keur van hun gevechtskracht. IK zal over Elam doen komen vier stormwinden van de vier einden van de wereld en IK zal hen verstrooien naar al deze windstreken...IK zal onheil over hen brengen... maar het zal in later tijd gebeuren dat IK een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Elam, spreekt de HEREĒ. Dus ďde keur van hun gevechtskrachtĒ zal gebroken worden. Daar kun je op dit moment de atoombom in zien. Er zal een internationale coalitie tegen Iran oorlog voeren. Maar in de eindtijd komt het goed met Elam, met Iran.

De dief van Brussel

De Europese Unie (EU, het Beest in Brussel) wil koste wat het ons, de burgers, kost, Griekenland binnen de EU houden. Premier Tsipras weet glimlachend van geen wijken. Het risico is groot dat landen zoals Portugal en ItaliŽ volgen.

De tweedeling tussen het Ďrijke noordení en het Ďarme zuidení brengt de reus op lemen voeten aan het wankelen. Dan is er nog het grote probleem dat in veel EU landen onder de bevolking de wrevel tegen ďBrusselĒ snel groeit. Bij verkiezingen krijgen anti-EU partijen veel stemmen.

Vervolgens dreigen de problemen met Rusland op een koude oorlog uit te lopen. Een situatie die via een plaatselijk conflict, zoals in de OekraÔne makkelijk op een oorlog kan uitlopen. Een hoge NAVO-beambte heeft gezegd dat de wereld deze zomer ďwaarschijnlijk in oorlogĒ zal zijn. Hij zei ook: ďAls we geluk hebben wordt het geen kernoorlogĒ. Je vraagt je soms af wat die NAVO/EU tanks in de Baltische staten moeten? Waarom Putin uitdagen in de voortuin van Rusland. Dit land voelt zich steeds meer bedreigd door de NAVO en gromt grimmig terug.

Dan is er nog de financiŽle en economische crisis, de eurocrisis. Daarover misschien een andere keer. Het is nu al bijna teveel. Nu nog even twee belangrijke zaken: IsraŽl en uw spaarrekening.

Kenners weten hoe negatief de EU zich voortdurend tegenover IsraŽl opstelt. Het hitleriaanse ďkauft nicht bei JudenĒ wordt vanuit Brussel aangestuurd en aangemoedigd. Venijnig wordt IsraŽl naar de gevaarlijke Tweestatenoplossing gedrongen. Logisch dat de EU in grote problemen terecht is gekomen. De VS heeft dat al jaren ervaren, maar nog niets geleerd. Wat geleerd? Wel, dat elke keer dat een president van de VS IsraŽl tot gevaarlijke concessies dwingt, er grote natuurrampen of andere problemen over de VS komen. Je kunt dat tot op de dag nagaan. Ga zelf maar na op het internet of in mijn boeken. Dat zien we nu met de EU gebeuren. ďIK zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal IK vervloekenĒ. (Genesis 12:3). Dit is een geestelijke, of als u wilt een natuur- of een politieke wetmatigheid, die door de eeuwen heen bevestigd is. IsraŽl is de toetssteen voor Gods zegen of vloek voor de volken en landen. Immers ons eigen kwaad achtervolgt en achterhaalt ons. In dit geval kwaad tegenover IsraŽl. En dat tikt extra hard en snel aan.

De EU kan de crisis op ťťn manier overleven. En aan die manier is men druk bezig. Alleen de geldmacht kan de EU redden. Zoals de VS voort blijft wankelen door steeds maar meer dollars te drukken. Overigens zal dat ook snel afgelopen zijn. Hoe komt de EU aan veel geld? Dat komt van uw en mijn spaarrekeningen en uit onze pensioenfondsen. Hoe dan? Door cash (contant) geld te verbieden. Deze grootscheepse diefstal zijn de machthebbers nu aan het voorbereiden. De afschaffing van contant geld. Franklin ter Horst schreef mij onlangs in verband hiermee: ďOp termijn volgt dan het merkteken van het BeestĒ. Lees Openbaring 13, het 2e deel. Het gaat allemaal wel erg snel. Het Middenoosten ondergaat nu de eerste, vreselijke slagen. Wij zijn niet beter. Ons kwaad, of het kwaad van onze leiders zit ons op de hielen.

September 2015

Er staan nog meer spannende dingen op het wereldprogramma. Bijvoorbeeld de dreigende oorlog van de VS met China. Maar ik moet afsluiten. Alleen nog de vraag: Waarom september? Met grote voorzichtigheid sluit ik dit artikel af. Ik houd mij ver van voorspellingen. Want de HERE God heeft en houdt alles nog krachtig in zijn hand. Hij kan een profetie in vervulling laten geen of dat nog jaren uitstellen. OordeelsprofetieŽn, ook over ons land, zijn voorwaardelijk. Als een land zich bekeert gaat het oordeel niet door. U weet wat u te doen staat, geestelijke leiders! Waarom dat toch september?

God geeft ook signalen, tekens, waarschuwingen af. In het scheppingsverhaal lezen we: ďEn God zei: laten er lichten zijn aan het hemelgewelf...en laten die zijn tot tekenen en tot vaste tijdenĒ (Genesis 1:14). De Here Jezus spreekt in zijn rede over de eindtijd over: ďtekenen in zon maan en sterrenĒ (Lucas 21:25). Bijzondere ďtekenenĒzijn de tetraden. Dat zijn vier opvolgende maansverduisteringen die precies vallen op data van Bijbels Joodse feesten. Ik zet ze even op een rijtje:

 1. 15 april 2014 Pesach (Pasen)
 2. 8 oktober 2014 Sukkot (Loofhuttenfeest)
 3. 4 april 2015 Pesach
 4. 28 september 2015 Sukkot

De 13e september is er ook nog een zonsverduistering. Vervolgens eindigt in die maand een sabbatsjaar en begint het jubeljaar 2015/2016. Een paar voorbeelden:

 1. De tetraden van 1948/1949: Het jaar van de staat IsraŽl en de Onafhankelijkheidsoorlog
 2. De tetraden van 1967/1968: Het jaar van de bevrijding van Jeruzalem en van Judea en Samaria tijdens de Zesdaagse oorlog
 3. Er gebeurden tijdens Bijbels Joodse feesten grootse dingen. Bijvoorbeeld Het sterven en de opstanding van de Here Jezus tijdens Pesach en de uitstorting van de Heilige Geest tijdens Shavuot (Pinksteren).

Drie opmerkingen nog. 1. Het enige waarop ik wil wijzen is dat we gemaand worden door de Heer Zelf om te letten op de tekenen van de tijden. 2. Er staan zoveel spanningsvelden op het punt te ontploffen dat er in september best wel belangrijke dingen zullen gaan gebeuren. 3. Onze gebeden hebben belangrijke invloed op de loop van de gebeurtenissen.Bron: janvanbarneveld.nl
Toegevoegd: 28 juni 2015
blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug