Het komende oordeel over de naties (deel 2)

Oorlogen en geruchten van oorlogen
De Bijbel maakt duidelijk dat er een periode zal aanbreken waarin de wereld geconfronteerd zal worden met eindtijdoorlogen. In MatthťŁs waarschuwt de Here JezusÖ Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijkÖ Doch dat alles is het begin der weeŽn. De profeten schetsen een beeld van verwoesting in verschillende en ver uiteenliggende landen. Krijgsrumoer verbreidt zich tot aan het einde der aarde. Vele onderzoekers menen dat de toekomstige (wereld) oorlog zal ontstaan in het Midden-Oosten en de hele wereld daar de gevolgen van zal ondervinden. Waar het om gaat is de haat tegen het Joodse volk en de staat IsraŽl. IsraŽls vijanden tieren en zullen op enig moment opnieuw een poging doen IsraŽl van de aardbodem te verwijderen.

De hele Arabische en islamitische wereld is uit op vernietiging van de Joodse staat en de leiders doen daar niet geheimzinnig over. Het PA/PLO regiem in Ram-allah, IsraŽls Ďvredepartnerí roept met regelmaat dat aan de strijd tegen IsraŽl geen einde zal komen, totdat IsraŽl zal zijn vernietigd. Dezelfde uitspraken zijn te horen uit Gaza waar de Palestijnse terreurbeweging Hamas de dienst uit maakt. De Syrische dictator Bashar al Assad koestert een diepe haat tegen IsraŽl en noemt in zijn redevoeringen IsraŽl een misdadige en moorddadige staat, die vernietigd moet worden. Ook de Jordaanse koning Abdullah II bin al Hoessein, zet regelmatig aan tot blinde haat tegen Gods volk. Volgens hem verkeert het Midden-Oosten in groot gevaar door de agressieve houding van IsraŽl. Hij zei in een interview met The Wall Street Journal, de vrede die zijn vader met IsraŽl gesloten heeft, te betreuren. Ook Egypte is IsraŽl onveranderd vijandig gezind. Volgens de Egyptische dictator Moebarak zal Egypte niet werkloos toezien als er een oorlog komt tussen bijvoorbeeld SyriŽ en IsraŽl. De Egyptische leider zet de toon voor ieder vijandig optreden tegen IsraŽl. Het land houdt regelmatig militaire oefeningen in de SinaÔ waarbij alles is gericht op een invasie van het zuidelijk deel van IsraŽl. De Iraanse demagoog Ahmadinejad zegt bij herhaling dat het Ďeinde van IsraŽl nabij isí.

Maar niemand lijkt zich echt om de uitspraken van deze figuur te bekommeren. Sommige wereldleiders maken deze despoot zelfs het hof. Ahmadinejad verwoord dŠt wat diverse Arabische dictators al jaren van plan zijn, IsraŽl van de wereldkaart verwijderen. Ten aanzien van het Westen zou Ahmadinejad een compleet oorlogsplan hebben ontwikkeld voor wat hij noemt de Ďvernietiging van de Alglo-Saksische gemeenschapí. Hij dreigt de straat van Hormuz af te sluiten ingeval van een militair conflict. De straat van Hormuz is van enorm strategisch belang want hier passeert 40% van de olie voor de rest van de wereld. De Obama-administratie heeft besloten tot een grote militaire opbouw in de regio van de Perzische Golf.

Ook Turkije (Togarma, EzechiŽl 38:6) tot voor kort een Ďvriendí van de Joodse staat, heeft de kant van IsraŽls vijanden gekozen. De huidige Turkse premier Recep Tayyip Erdogan trekt regelmatig fel van leer en noemde in april 2010 tijdens een bezoek in Parijs ďIsraŽl de grootste bedreiging voor de vrede in het Midden-OostenĒ. Turkije kiest steeds meer voor een goede verstandhouding met diverse Arabische dictaturen en Iran. Zo mag Ahmadinejad zich in een toenemende belangstelling van de Turken verheugen en groeien de economische banden tussen Turkije en het dictatoriale bewind van Bashar al-Assad in SyriŽ. Begin december 2009 dreigde hij IsraŽl met Ďernstige consequentiesí niet over Turkije te vliegen wanneer de Joodse staat mocht besluiten tot een aanval op Iran. ĎAnkara zal niet neutraal blijven of zonder gebruik van wapens toekijkení aldus Erdogan.

De Chinese draak ontwaakt
China zal in de eindfase van het huidige wereldbestel opkomen als een formidabele eindtijdmacht. Het land bouwt haar militaire macht sneller op dan de militaire analisten van de Amerikaanse inlichtingendiensten ooit voor mogelijk hebben gehouden. Afgevaardigden van defensie spreken van een onrustbarende ontwikkeling. De militaire opbouw is gigantisch en omhelst een serie hoogtechnologische wapens waarmee men de VS een vreselijke slag kan toebrengen. China heeft militaire basis ingericht in de Indische oceaan, de Zuid-Chinese zee, de Straat van Malakka, het centrum van de Grote oceaan en het Caraibisch gebied. Ze zijn overal bezig met het bouwen van bruggenhoofden. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door een ongekende economische groei. China besteedt 65 miljard dollar per jaar aan ďdefensieĒ. Dat is na de VS het grootste budget ter wereld.

China heeft Amerika gewaarschuwd dat het tot een oorlog zou kunnen komen indien de Verenigde Staten mocht besluiten Taiwan te hulp te komen bij een aanval van China. Er is een wet aangenomen die de leiders van het land een legale basis biedt voor een aanval op Taiwan. Het Chinese leger houdt met regelmaat militaire oefeningen in de straat van Taiwan, een zee-engte tussen China en Taiwan. Washington heeft zichzelf verbonden te helpen om elke vijand die de handen uitstrekt naar Taiwan, te weerstaan met alle mogelijk geweld. Er bevinden zich naar schatting 100.000 militairen in de omgeving van Taiwan, het vroegere Formosa. Uit een peiling van de staatskrant Global Times is gebleken dat bijna 55% van de Chinezen denkt dat er een nieuwe koude oorlog komt met de Verenigde Staten. Hoge officieren van de Chinese landmacht en marine verwachten zelfs een militaire confrontatie tussen de twee grootmachten. De Chinezen beginnen zich steeds brutaler ten opzichte van Amerika op te stellen. Zhu Chenghu, een hoge Chinese militair, verklaarde onlangs in een briefing in de Financial Times, dat China het gebruik van nucleaire wapens niet uitsluit wanneer het tot een conflict tussen beide landen mocht komen over de kwestie Taiwan. China bezit een groot aantal atoomwapens en intercontinentale raketten waarmee alle landen in de wereld binnen hun bereik liggen. Ook China zal oprukken naar de wijnpersbak van Gods toorn, genaamd HarmŠgedon.

Het slepende conflict tussen India en Pakistan over Kashmir
Er dreigt al jaren een nieuwe oorlog tussen India en Pakistan over Kashmir. Dit wordt door militaire specialisten gezien als het potentieel gevaarlijkste conflict ter wereld. De twee landen stonden al twee keer aan de rand van een nucleaire oorlog. Beide landen zijn kernmachten. Het aantal kernbommen van Pakistan wordt geschat op een kleine honderd en dat van India op ca 150. De voormalige president van Pakistan Musharraf zei indien noodzakelijk miljoenen Pakistaanse doden op te offeren in een eventuele oorlog om Kashmir. Kashmir vormt het grensgebied tussen India en Pakistan en vormt als zodanig de frontlinie voor confrontaties tussen beide landen. Aan beide zijden van de grens bevinden zich grote troepenconcentraties. Daarnaast heeft India alleen al in Kashmir een constante aanwezigheid van 600.000 militairen. Kashmir heeft een overwegend islamitische bevolking die sympathiseert met moslimextremisten waaronder de Taliban. Sinds de Britse overheersers India verdeelden in twee delen: India en Pakistan, in 1947 zijn er drie oorlogen geweest waarbij telkens Kashmir de inzet van de oorlog vormde. Kashmir was strategisch van enorm belang voor zowel India als Pakistan vanwege zijn geografische ligging en de aanwezigheid van grondstoffen. Daarenboven wordt een deel van Kashmir, Aski Chin, bezet door China.

Terreurstaat Noord Korea
Ook de spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea lopen regelmatig hoog op. Op 26 maart 2010 werd een Zuid-Koreaans marineschip door een Noord-Koreaanse onderzeeŽr tot zinken gebracht nadat het door een torpedo werd geraakt bij de zeegrens met Noord-Korea. 46 opvarenden kwamen daarbij om het leven. Van 1950 tot 1953 woedde tussen de beide Koreaís een oorlog, die internationale dimensies kende. Noord Ė en Zuid Korea beschouwen beide het andere gedeelte van Korea als tijdelijk bezet gebied en erkennen de splitsing niet.

Noord Korea dreigt Zuid Korea regelmatig met een preventieve alles verwoestende aanval. ĎDe marionettenregering in Seoel kan maar beter in gedachten houden dat een geavanceerde preventieve aanval zoals wij die kunnen uitvoeren, hen niet alleen in brand zal steken, maar alles tot puin zal reduceren. Het zal een rechtvaardige oorlog zijn, waar een herenigde, onafhankelijke staat op gebouwd zal worden. Wij kunnen een preventieve aanval uitvoeren die elke verbeelding te boven gaat en krachtiger is dan een kernwapen', aldus het Noord Koreaanse leger .

Militaire deskundigen schatten dat Noord Korea over 100 - 300 kernkoppen beschikt en achten de Noord Koreaanse leider in staat deze wapens ook werkelijk tegen Zuid Korea te gebruiken, en zelfs tegen Japan en de Verenigde Staten. De Noord Koreaanse staatskrant Minjo Josons schreef op 9 juni 2009 dat het land kernwapens zal gebruiken tegen iedereen, die zelfs maar de waardigheid van Noord Korea zou durven aantasten. Al in 1994 plaatste de New York Times een artikel waarin Paul Leventhal, de president van het Nucleaire Controle Instituut, waarschuwde dat Noord Korea gemakkelijk de Zuid Koreaanse kerncentrales kan bombarderen, en zo kan veranderen in enorme waterstofbommen. Een gemiddelde kerncentrale zal na een bombardement net zoveel radioactieve straling verspreiden als 150 tot 180 waterstofbommen. Hierdoor zou een aanval op slechts ťťn kerncentrale heel Japan en Zuid Korea onbewoonbaar maken. Noord-Korea onderhoud vriendschappelijke relaties met andere terreurstaten zoals Iran en SyriŽ.

De Russische beer brult weer
Rusland heeft de ambitie de machtigste natie van de wereld te worden. Het meest ambitieuze doel van het Kremlin is om Europa los te weken van de Verenigde Staten. Moskou vindt dat de Verenigde Staten niets meer in Europa te zoeken hebben. Volgens de Russische premier Vladimir Poetin is de wereld een stuk gevaarlijker geworden door de Ďwereldwijde Amerikaanse bemoeizuchtí en doordat Washington zijn grenzen op bijna elk terrein heeft overschreden. In werkelijkheid is de Koude Oorlog nooit echt over geweest en het communisme is al evenmin dood. Het westen zal op zijn hoede moeten zijn want Rusland vindt dat het al te lang door het westen is gekleineerd. Poetin heeft er ruimschoots blijk van gegeven vermaningen en waarschuwingen van Westerse regeringsleiders naast zich neer te leggen. De drempel voor het gebruik van kernwapens is verlaagd omdat er volgens Poetin en president Medvedev sprake zou zijn van een toenemende militaire dreiging. Tot dusver was het gebruik van kernwapens alleen voorzien voor gevallen waarin het bestaan van de natie werd bedreigd. Volgens de nieuwe uitgangspunten voor de veiligheid kan Rusland nu naar de kernwapens grijpen om gewapende agressie af te slaan. De Russische kernraketten waaronder de Topol-M klasse, kunnen met gemak de VS bereiken en worden als ĎongeŽvenaard en absoluut het meest geavanceerde nucleaire wapen van dit moment beschouwdí.

Straaljagers, raketten en onderzeeŽrs rollen als nooit tevoren van de lopende band. De regeringsleiders van Rusland en China hebben in bedekte termen gewaarschuwd, dat zij atoomwapens zullen gebruiken tegen de Verenigde Staten wanneer zij vinden dat hun belangen in gevaar komen. Volgens Russische woordvoerders zal Moskou al haar technische capaciteiten gebruiken als de USA haar daar toe dwingt en zal Rusland een groter aantal atoomkoppen op hun projectielen zetten indien dat nodig mocht blijken. Volgens de Russen kunnen zij elke afvuurinstallatie van de Amerikanen bereiken. Washington geeft toe, dat Rusland slechts 15% van haar wapens (ICBM,s) nodig heeft om ongeveer 75% van de projectielen in de USA uit te schakelen. De Russen hebben sterkere opslagplaatsen en ook mobiele lanceerinstallaties waardoor ze moeilijker te treffen zijn. Rusland heeft Amerika altijd al als de vijand gezien. Alle voorbereidingen die Rusland maakt zijn militair en gericht op oorlog. Tijdens militaire oefeningen worden er met regelmaat gesimuleerde aanvallen op de USA gehouden met strategische bommenwerpers, met geleide projectielen vanaf duikboten, en vanaf het vaste land, met de titel "De USA vernietigen in minder dan een uur". In de afgelopen 65 jaar heeft de wapenindustrie kernwapens ontwikkeld met een onvoorstelbare vernietigingskracht.

Ze staan allemaal klaar op het wereldtoneel, de landen die passen in het eindtijdscenario zoals de Bijbelse profeten hebben voorzegd. Bijbelgetrouwe christenen weten dat de terugkeer van de Kinderen van IsraŽl naar het door God onder ede aan hen beloofde land, tot de eindtijd profetieŽn behoren. Zij weten ook dat de hetze tegen het Joodse volk zal escaleren tot een wereldwijde catastrofe omdat Gods oordelen over deze wereld zullen komen vanwege de haat ten opzichte van Zijn volk. Praktisch de hele wereld is in oppositie tegen de staat IsraŽl en haar bewoners. Wereldleiders eisen van het Joodse volk dat ze het land opgeven dat al meer 3000 jaar hun eigendom is. De huidige ontwikkelingen in het Midden-Oosten kunnen gemakkelijk escaleren tot een groot conflict waarbij de hele regio betrokken raakt, en wellicht zelfs de hele wereld.

De gebeurtenissen zoals die nu in de wereld te zien zijn maken de weg vrij voor Gods eindhandelingen met de volken. Het verloop van deze handelingen wordt ons uitvoerig uit de doeken gedaan door de Bijbelse profeten. Maar of de mens van deze wereld daar nog in gelooft is maar zeer de vraag. Tweeduizend jaar geleden maakte de Here Jezus op de dag van Zijn opstanding ook al een opmerking in die richting.

Lucas 24:25 En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben!

De Here Jezus verwachtte van de discipelen dat zij bekend zouden zijn met alles wat de profeten gesproken hadden. Het heeft de Here behaagt een groot deel van Zijn Woord te wijden aan de profetische uitspraken betreffende de toekomst. Helaas heeft het merendeel van de kerkleiders nagelaten de gelovigen in de profetieŽn te onderwijzen waardoor men nauwelijks iets weet over de grote gebeurtenissen die staan te gebeuren. Zij die de profetieŽn wel lezen hebben daardoor grote moeite deze op de juiste manier te verstaan. Verstaat gij wat gij leest vroeg Filippus aan de kamerling? Zijn antwoord was;

Handelingen 8:30 Hoe zou ik dit weten, als niet iemand mij de weg wijst?

Bronnen: www.debka.com www.atimes.com www.financialsense.com


Toegevoegd: 29 mei 2010
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl


Print deze pagina
Terug