Oorlog, olie en opwekking (1)

Al maanden gonst het van de geruchten over een zesde oorlog van Israël. Journalisten en waarnemers, politici en regeringsleiders, de gewone man in de Israëlische straten en de topleiders van de V.N, de E.U. en de V.S. weten dat eerder vroeg dan laat oorlog komt in het Midden Oosten. Israël heeft de ambassades in Amsterdam, New York en zeven andere steden opdracht gegeven bureaus te openen, waardoor in geval van oorlog reservisten worden opgeroepen.

Spanningen, oorlogsvoorbereidingen en geruchten van oorlog lopen altijd op een 'hete' oorlog vooruit. Het is al lang duidelijk dat Arafat een harde confrontatie met het Israëlische leger wil forceren. De terroristische aanslagen gaan dan ook 'gewoon' door. Hij weet zich krachtig gesteund door de dictators van Irak en van Syrie, Bashar Assad en Saddam Hoessein. Hij hoopt Egypte en Iran mee te krijgen in een oorlog tegen Israel. Premier Ariel Sharon doet zijn uiterste best om zo'n oorlog te voorkomen. Aan de ene kant worden hem door de media en door wereldleiders 'de handen gebonden' door het huichelachtige verwijt van 'buitensporig geweld'. Aan de andere kant wordt hem door veel landgenoten 'buitensporige terughoudendheid' verweten. Sharon weet echter heel goed hoe vreselijk de volgende oorlog zal zijn. Niet alleen voor Israël en de Palestijnen, maar voor de hele wereld! Hij is zich ook bewust van het feit dat de media hem als schuldige zullen brandmerken. De Joden zullen weer de schuld krijgen.

De voorpublicaties voor deze moderne anti-Joodse hetze zijn al in volle gang: Israël wordt door de media bij voorbaat als bezetter, als schuldige, gebrandmerkt! Arabische landen bereiden zich voor op een oorlog met Israël voor door de meest geavanceerde wapens aan te schaffen. Vanuit Egypte worden de terroristische bendes van Arafat bewapend. Egypte en Iran hebben raketten die A,B en C wapens kunnen dragen. (A=kernwapens; B=biologische wapens; C=chemische wapens). Israël heeft half juli een (spionnage)satelliet, de Ofek 5 gelanceerd. Deze satelliet is in staat voorwerpen tot 62 cm groot waar te nemen en kan dus de Arabische vijanden goed in de gaten houden.

De oorlogsdreiging wordt met de dag grimmiger. De eenzijdige wapenstilstand van Sharon is mislukt. Het Tenet-plan en het Mitchell-plan zijn mislukt. De toezeggingen van Arafat om te werken naar een periode van rust en aan het terugdringen van het geweld bleken, zoals al zijn beloftes en overeenkomsten, leugens te zijn. Ook de spanning in Israël zelf is door de voortdurende moordaanslagen, onhoudbaar geworden.

DE LEUGENS VAN DE MEDIA
Een onafhankelijk en jarenlang onderzoek van een mediavakblad heeft aangetoond dat de media vaak duidelijk partij kiezen voor de Palestijnen. Dit ten koste van een eerlijke berichtgeving en dus van Israël. CNN blijkt hierbij voorop te lopen. Deze mediaoorlog verliest Israël. De waarheid zal ook hier de leugen wel achterhalen. Maar waarschijnlijk niet zo snel als het spreekwoord zegt. Het antisemitisme van de Nazi's werd ook achterhaald, maar de vreselijke waarheid is dat het voor miljoenen Joodse mensen te laat was. Het antisemitisme, vooral in de moderne vorm van een anti-Israël houding, neemt sterk toe.

Het 'alle volken' die in de eindtijd tegen Israël zullen strijden, wordt nu door de media voorbereid. Israël (dus het Joodse volk) wordt als wrede onderdrukker van het arme Palestijnse volk en als bezetter van Palestijns land, afgeschilderd. Helaas ook door Christenen. Dit is enorm gevaarlijk. Niet alleen voor Israël, maar voor de hele wereld. De Bijbel zegt dat 'wie onrecht doet, zal zijn onrecht terugontvangen' (Col. 3: 25) en zij 'zullen in hun verdelging ook verdelgd worden, onrecht ontmoetende als loon voor hun onrecht' (2 Petrus 2:13). Dat betekent dat de wereld die het Palestijnse terrorisme, al is het ook indirect, steunt dit 'onrecht zal terugontvangen' en dus steeds meer onder terrorisme zal gaan lijden. De rellen rondom de G8 in Genua zijn nog maar een voorproefje van de onrust die over de wereld gaat komen. Dat betekent ook dat zolang Israël niet in veiligheid en rust kan wonen, ook de wereld steeds onveiliger zal worden. Ook ons land zal dat merken. Dat betekent ook dat oorlog in het Midden Oosten zal uitlopen op een apocalyptische wereldoorlog. Het profetische Woord is hier duidelijk over.

POLITIEKE KRACHTENVELDEN
Een 'gunstige' omstandigheid voor Israël is de onderlinge haat en verdeeldheid tussen Arabische landen. Saoedi Arabië is nog steeds bang voor het Irak van Saddam Hoessein en schuilt weg onder de macht van de V.S. Jordanië en Egypte hebben een vredesverdrag met Israël. Irak en Iran hebben bloedige oorlogen gevoerd en wantrouwen elkaar.

In Europa kiest de Europese Unie steeds duidelijker de kant van de Palestijnen. In België probeert men premier Sharon onderuit te halen en in Denemarken wordt de nieuwe Israëlische ambassadeur uiterst onvriendelijk ontvangen. Een paar jaar geleden nog zag Israël ons land als de grootste steun in West Europa. Nu niet meer; jammer! Duitsland wordt nu beschouwd als de grootste 'vriend van Israël' in de E.U. De V.S. speelt de allerbelangrijkste rol in het krachtenspel in het Midden Oosten. Zodra de V.S. echter voor de olie en de Mammon (God van het geld, red.) kiest en dus tegen Israël, barst het los in het Midden Oosten en daarna in de hele wereld. Zo gevaarlijk is de situatie! Vermoedelijk zullen de politieke machten van deze wereld bij het losbarsten van een regionale oorlog de toestand eerst even aanzien. De gebruikelijke oproepen tot terughoudendheid en onderhandelen zullen de voorpagina's van de kranten vullen. Maar als Israël wint, of onverhoopt het atoomwapen meent te moeten inzetten, dan zal de 'Internationale gemeenschap' (wat deze flauwe term ook betekent) in opstand komen en de oorlog van 'alle volken' staat dan voor de deur. Olie, de Mammon en de Islam zijn de krachten die tegen Israël worden ingezet.

EEN GOEDE NAAM OF GOEDKOPE OLIE
De vriend van Arafat, Saddam Hoessein, is weer bezig het oliewapen tegen de V.S. te gebruiken. Hij probeert om in het najaar de prijzen van de olie drastisch te verhogen. Ongeveer 80% van de olie van Irak gaat naar de V.S. Deze olie is van de beste kwaliteit en is nodig voor vliegtuigen. De welvaart in de V.S. is in hoge mate afhankelijk van een regelmatige toevoer van olie voor redelijke prijzen. In ruil hiervoor moet de V.S. Israël onder druk zetten om bijvoorbeeld terug te keren naar de onderhandelingstafel, zonder dat het terrorisme en het geweld ophouden of om toe te geven aan Palestijnse eisen of om Internationale waarnemers toe te laten.

Dat zal dan een volgende stap zijn in het proces waarbij 'alle volken' bij het conflict betrokken warden en zich aan de 'lastige steen', aan Jeruzalem gaan vertillen. De olie, of eigenlijk de Mammon, is altijd al het belangrijkste wapen van de Arabieren tegen het Joodse volk geweest. In de dertiger jaren waren het de petrodollars die Engeland naar het kamp van de Arabische vijanden van het Joodse volk dreven. De deuren van Palestina en van de westerse wereld werden gesloten voor de Joden die voor de moordmachine van de Nazi's vluchtten. Miljoenen Joden werden 'geofferd' op het altaar van de Mammon. Nu wordt de olie weer als wapen tegen Israël gebruikt. Maar ook de wereld zal merken dat de Here Jezus heeft gezegd: 'U kunt niet God dienen en de Mammon'.

DE MACHT VAN DE ISLAM
De Mammon en de Islam schijnen een verbond gesloten te hebben tegen Israël. Ook president Bush zal voor een moeilijke keuze worden gesteld. In feite heeft president Bush al gekozen. In verband met de onderhandelingen over het Kyoto-protocol merkte hij in maart op 'de leefstijl van de Amerikanen niet onderhandelbaar is'. Dat lijkt op een keuze voor de Mammon! Als hij Israël in bescherming neemt tegen de Islamitische Jihad, loopt hij een groot risico dat het oliewapen tegen de V.S. ingezet wordt. De Joden of de Mammon.....een keuze die eeuwenoud is en die bijna altijd in het nadeel van het Joodse volk is uitgevallen. Dan zijn er nog de manipulaties van de 'Een-Wereld-Beweging', een groep van onbekende en bekende machthebbers, die streven naar een wereldregering. Ook de Islam streeft naar de wereldmacht.

Van een lezeres kreeg ik een boek van een orthodoxe Jood, Victor Mordechai. De titel is: Christian Revival for Israel's Survival. In het Nederlands: 'Christelijke Opwekking voor het Overleven van Israel. Uitvoerig beschrijft Mordecai de strijd van de Islam en de 'Een-Wereld-Beweging' tegen Israel en uiteindelijk ook tegen de bijbelgetrouwe Christenen. Opvallend is zijn stelling dat het Joodse volk geen andere vrienden op aarde heeft dan bijbelgetrouwe Christenen. Zijn tweede stelling is nog opvallender: 'Het enige antwoord voor Israël, de V.S. en voor de hele wereld is een Christelijke opwekking voor het overleven van Israël'.

(bron: Het Zoeklicht, 18 augustus 2001)

Terug
Print deze pagina