Oorlogen en geruchten van oorlogen

MatthťŁs: 24:6 Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, wees niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk.....

CNN's logo van enkele weken terug Het gonst nog steeds van de geruchten over een op handen zijnde aanval van Amerika op Irak teneinde het bewind van Saddam Hoessein te verwijderen. De IsraŽlische minister van Defensie vertelde de Knesset vorige week dat de Amerikanen definitief hebben besloten tot een aanval op Irak en dat het aftellen is begonnen. Irak word ervan verdacht massavernietigingswapens te bezitten en dat dit soort wapens in de handen van een gewetenloze schurk als Saddam Hoessein, die in het verleden niet aarzelde zijn eigen bevolking aan gifgassen bloot te stellen, een dodelijk gevaar vormen voor het hele Midden-Oosten.

Volgens Amerikaanse en Britse zegslieden vormt hij met deze wapens zelfs een bedreiging voor het Westen en daarom moet verdwijnen. Een groot aantal militaire experts zijn echter van mening dat een aanval op Irak grote gevaren met zich mee kan brengen omdat het een spiraal van geweld zou kunnen veroorzaken. Sommige militaire analisten zeggen zelfs dat een aanval op Irak het begin zou kunnen zijn van een nieuwe Wereldoorlog. Ook de Egyptische president Hosni Moebarak liet zich onlangs tijdens de herdenking van de Yom Kippoer-oorlog in 1973, in dergelijke bewoordingen uit. Arabische leiders roepen trouwens om beurten dat een aanval op Irak het hele Midden-Oosten in brand zal steken. De verwachting is dat zodra Amerika de aanval begint, islamitische terroristen van de gelegenheid gebruik zullen maken om een golf van terreur te veroorzaken in het Westen...

Velen vergeten echter dat zowel de Amerikanen als IsraŽl een strijd voeren tegen het islamitische terrorisme. Een groot aantal landen waaronder SyriŽ, Iran, Irak, Saoedi-ArabiŽ en Soedan ondersteunen het internationale terrorisme en de Palestijnse terreurbewegingen. Volgens de IsraŽlische geheime dienst zijn er bewijzen gevonden in Arafat's hoofdkwartier in Ramallah , dat zowel Irak als Iran betrokken zijn bij de financiering van Palestijnse terreur tegen IsraŽl. Ook hebben onlangs gearresteerde leden van de Palestijnse terreurbeweging PFLP (Popular Front for the Liberation of Palestine) toegegeven dat ze in Irak zijn getraind. De samenwerking tussen Saddam Hoessein en de Palestijnse terreurbaas blijkt groter te zijn dan men tot dusver heeft aangenomen. Andere gearresteerde Palestijnse terroristen verklaarden al eerder een opleiding in Iran te hebben gevolgd.

Onder het bewind van Arafat hebben deze zomer weer 13.000 kinderen in de leeftijd vanaf 7 jaar een militaire opleiding gevolgd in zogenaamde 'zomerkampen'. Honderden van hen zijn opgeleid tot zelfmoordenaar voor toekomstige aanslagen in IsraŽl. SyriŽ dat lid is van de veiligheidsraad van de VN, houdt Libanon bezet en verleend grootschalige hulp aan de Libanese terreurbeweging Hezbollah. Daarnaast staat SyriŽ toe dat 200 Al-Qaida leden in een Palestijns vluchtelingenkamp in Libanon verblijven. Ruim 100.000 aanhangers van Hezbollah hebben op 27 september in de Libanese hoofdstad Beiroet gedemonstreerd om zo hun steun te betuigen aan de Palestijnse opstand. Na een toespraak van Hassan Nasrallah, de leider van Hezbollah, riepen de betogers: ,,dood aan Amerika,dood aan IsraŽl".

Een aantal Amerikaanse bronnen melden dat de Arabische wereld zich voorbereid op een oorlog met IsraŽl. IsraŽl houdt er rekening mee dat bij een Amerikaanse aanval op Irak, de Libanese Hezbollah een front zal openen aan IsraŽl's noordgrens en een aanval zal lanceren met Katjoesja raketten op het noorden van IsraŽl. Daarnaast verwacht men een uitbarsting van geweld van Palestijnse zijde op joodse dorpen in Samaria en Judea en door aanslagen van zelfmoordenaars in IsraŽl om zodoende een enorme chaos te veroorzaken. De opzet van de Arabische wereld zou zijn IsraŽl te provoceren tot een tegenaanval op Libanon waarna de legers van ondermeer SyriŽ en Egypte zich met de strijd zullen gaan bemoeien. Het is trouwens opmerkelijk dat alle landen in het Midden-Oosten die IsraŽl's vernietiging nastreven, worden ondersteund door Rusland. Of het zal gaan zoals de bronnen melden is natuurlijk de vraag maar de Bijbel maakt duidelijk dat een oorlog in het Midden-Oosten uiteindelijk onvermijdelijk is en dat dit rampzalig zal aflopen voor de Arabische wereld.

Zacharia 12:6 Te dien dage zal Ik de stamhoofden van Juda maken als een vuurbekken tussen het hout, en als een vuurfakkel tussen de garven; dan zullen zij rechts en links alle natiŽn in het rond verteren; en Jeruzalem zal blijven voortbestaan, te Jeruzalem.

Ook is er sprake van een oordeel over Egypte.

JoŽl 3:19 Egypte zal tot een woestenij worden, en Edom tot een woeste wildernis, vanwege het geweld de kinderen van Juda (IsraŽl) aangedaan, in wier land zij onschuldig bloed hebben vergoten. Maar Juda zal blijven tot in eeuwigheid, en Jeruzalem van geslacht tot geslacht.

Volgens Amerikaanse bronnen beschikt IsraŽl over ca 400 atoomwapens w.o. waterstofbommen.

De voorbereidingen voor een aanval op Irak gaan inmiddels onverminderd door. De Amerikanen zijn druk bezig met het aanleggen van grote wapenvoorraden en munitie in de Golf regio en IsraŽl. Er staan 100.000 militairen klaar aan de grens tussen Koeweit en Irak.Volgens een op 12 augustus verschenen bericht hebben Turkse commando's bijgestaan door speciale Amerikaanse eenheden, een belangrijke Iraakse luchtmachtbasis in het noorden van Irak bezet. Daarnaast zijn IsraŽlische militairen van de speciale eenheid Sayeret Matkal het westen van Irak binnengetrokken. Deze elitesoldaten onderzoeken er woestijnlocaties van waaruit Irak Scud- of andere raketten kan afvuren op IsraŽl. Dit bericht is afkomstig van Jane's Foreign Report. Ook zijn er speciale Amerikaanse en Engelse militaire eenheden het westen van Irak binnengetrokken om daar raketstellingen te plaatsen ter verdediging van door Irak gelanceerde raketten op IsraŽl.

Volgens premier Sharon bestaat er een reŽel gevaar dat Irak -net als tijdens de Golfoorlog- opnieuw Scud-raketten op IsraŽl zal afvuren bij een aanval van Amerika op Irak. IsraŽl heeft inmiddels een tweede batterij "Chetz" afweerraketten in stelling gebracht. Deze raketten zijn in staat van grote afstand vijandige raketten te onderscheppen. De Amerikaanse minister van Defensie Donald Rumsfeld heeft er bij IsraŽl op aangedrongen niet militair te reageren wanneer het door Irak wordt aangevallen. De IsraŽlische krant Ma'ariv meldde echter op 2 oktober dat het IsraŽlische leger een plan gereed hebben voor een vergeldingsaanval op Irak. Premier Sharon heeft de militaire leiders gezegd klaar te zijn voor een militaire operatie van "60 dagen". Men houdt er ook rekening mee dat Irak een preventieve aanval op IsraŽl zal lanceren om zo een eerste klap uit te delen.

Satelliet-opnamen hebben duidelijk gemaakt dat Irak onbemande vliegtuigen bezit waarmee het biologische en chemische wapens en zogenaamde 'smerige bommen' kan vervoeren. Engelse militaire bronnen melden dat de vliegtuigen niet door radarsystemen kunnen worden opgespoord en daardoor een groot gevaar zijn voor IsraŽl. De betreffende toestellen zijn van het type Tupolev-16 en Sukhoi-25, en van Russische makelij.

Er verschijnen steeds vaker berichten dat de aanval op Irak is gepland rond eind november. World Tribune meldde op 30 augustus van een Amerikaanse generaal vernomen te hebben dat IsraŽl door Amerika is gewaarschuwd dat de aanval eind november zal plaatsvinden. Militaire bronnen melden echter dat het noemen van een aanvalsdatum een misleiding kan zijn en dat de werkelijke aanval mogelijk eerder zal plaatsvinden.

De eerste Amerikaanse aanvalsgolven zullen gericht zijn op luchtverdedigingssystemen en raketstellingen. Men zal daarvoor een speciaal soort bommen gebruiken waarvan slechts weinigen tot dusver hebben gehoord. Het wapen de ( E-Bomb) produceert een elektromagnetisch veld waarbij alle elektronica vernietigd wordt en daardoor de communicatie van de vijand volledig uitgeschakeld wordt. De bom kan met een kruisraket of een onbemand vliegtuigje naar haar doel worden gebracht.

Bronnen: Cutting Edge Newsletter 12 augustus, 5 en 20 september en 10 oktober 2002. Arutz-7 30-9-2002. NAI Newsletter 2-10-2002. ICEJ 13-8-2002 en 8-10-2002. Nieuwsbrief Sheila Raviv 4-10-2002. New Scientist 10-8-2002. www.washingtonpost.com

Toegevoegd: 5 oktober 2002
Uit de nieuwsbrief van: Franklin Ter Horst Studies


Print deze pagina
Terug