Wat is er mis met de bin Laden band?

De media had de honger van het publiek al behoorlijk opgebouwd, toen ze ons vertelden, "Het Amerikaanse volk heeft het recht om het te weten," wetende dat de kijkcijfers gigantisch zouden zijn op de dag dat de band zou worden uitgezonden.

De grote dag kwam. De regering gaf de band vrij. Daar was hij: Osama bin Laden, en hij maakte belastende opmerkingen die als bewijsmateriaal werden gezien en die hem in verband brachten met de aanvallen van 11 september. Hij noemde inderdaad de namen van een koppel kapers, en hij zinspeelde erop dat hij van tevoren wist van de aanvallen.

Maar nu komen er berichten dat veel van de vertaling is weggelaten. Het merkwaardigste is dat de delen die zijn weggelaten de zaak van Washingston tegen bin Laden alleen maar zou versterken. In die bewuste delen wordt een lid van de Saoedi-Arabische organisatie van de religieuze hoofdstroom genoemd, Sjeik al Baraak. Hij is professor bij een Saoedi-Arabische regeringsuniversiteit en een lid van een invloedrijke raad over Islamitisch recht. Osama noemt Baraak specifiek om zijn steunende preken over de aanvallen van 11 september en uit zijn dank aan hem.

Het meest vreemde van alles is toch wel dat de regering heeft weggelaten dat Osama negen andere kapers noemde, inclusief één op American Airlines vlucht 11, één van de vliegtuigen die het WTC doorboorde, en twee die aan boord waren van American Flight 77 die het Pentagon trof. Negen van de negentien! Het is logisch dat het feit dat Osama blijkbaar van tevoren kennis had van de samenzweerders van groot belang is voor de bewijsvoering dat Osama achter de aanslagen zit.

De weggelaten vertaling maakt ook verdere verwijzingen naar voorkennis van de doelen. Hij zou gezegd hebben, en de regering heeft dat niet vertaald, "Als je baanbrekend nieuws hoort op de radio, kniel dan onmiddellijk neer, het betekent dat ze het World Trade Center hebben getroffen."

En ze hebben het deel weggelaten waar Osama allereerst de Saoedi-Arabische religieuze politie prijst voor hun hulp bij het smokkelen van de twee Saoedi-Arabische gasten van bin-Laden aan het diner.

Al deze feiten zouden de zaak tegen Osama alleen maar versterken. Waarom zijn deze vertalingen dan weggelaten? Is het over het hoofd gezien, een vergissing dus of is het juist expres weggelaten?

Eerst maar eens de argumenten voor het eerste. De regering van de Verenigde Staten, met al de bronnen van de CIA, FBI, NSA, NASB, FDA, WXYZ kon niet duidelijk genoeg horen wat bin Laden zei om het te kunnen vertalen. Dit argument neemt behoorlijk af door het feit dat CNN erin geslaagd is om vertalers in te huren die dat wel konden. We moeten beseffen dat we in oorlog zijn, Osama is verdachte nummer één en toen vond men een thuisvideo van Osama zelf. De suggestie dat de missende vertaling het product is van onnauwkeurigheid zou betekenen dat de gehele VS regering minder bekwaam is dan CNN. Moeilijk te geloven.

Het expres weglaten lijkt overtuigender. De regering heeft hetzelfde gedaan als de CNN vertalers: luisteren met al de technologische tovenarij om onduidelijke passages op te poetsen, en een complete vertaling krijgen van elke lettergreep uit de mond van de meest gezochte man ter wereld. Maar daarna hebben ze stukken aangepast. Maar waarom?

Vanaf de eerste dag heeft de regering iedere kans gegrepen om het publiek van twee dingen te verzekeren. Het eerste is dat de Saoedi's enorme medewerking hebben verleend aan onze inspanningen in de oorlog tegen terreur. Het tweede is dat de Islamitische hoofdstroom een hele andere kijk op de wereld heeft als de terroristen hebben.

Het is moeilijk om deze beweringen te handhaven, zelfs voordat de bin-Laden band met tegenzin werd vrijgegeven door de regering. De bewering dat de Saoedi's zo hard hebben meegewerkt slaat kant noch wal, er is geen enkel bewijs voor. De Saoedi's hebben zich verzet tegen pogingen om rekeningen van terroristen te blokkeren. De Saoedi's hebben zich verzet tegen pogingen om het verband tussen Saoedi-Arabië en al-Qaeda te onderzoeken. De Saoedi's hebben alleen hun betrokkenheid bij 11 september ontkend, ondanks dat 15 van de 19 kapers Saoedi's waren, net als Osama zelf. Ze hebben de VS de toegang geweigerd tot hun militaire basis, en zijn over het algemeen zoveel mogelijk belemmerend geweest.

Washington is zich hier bewust van, maar wil niet dat het publiek dat ook is, uit angst dat de publieke opinie de VS zal dwingen actie te nemen die de Saoedi's zouden kunnen ergeren. Amerika is afhankelijk van Saoedi-Arabische olie, maar ziet die afhankelijkheid liever als 'vriendschap'.

Dit lijkt op de manier waarop een drugsverslaafde zijn leverancier als vriend ziet. Het is een eenzijdige relatie. De verslaafde zal al zijn bezittingen belenen om de leveranties stabiel te houden. Maar zodra een leverancier de verslaafde heeft leeggezogen van alles dat van waarde is, is er geen blijvende vriendschap. Als er ergens anders een winstgevende overeenkomst te sluiten is, zal de drugsdealer niet blijven zorgen voor de stabiele toevoer. Het kan hem helemaal niets meer schelen.

The Saoedische koninklijke familie zit op buskruit, en als een lucifer op de verkeerde plaats zou vallen zouden ze allemaal in de vlammen opgaan. Dit is veel belangrijker dan de relatie met een olie verslaafde die het niet kan maken om ze te ergeren of te beledigen. Washington weet dat, maar wil het niet toegeven.

Plotseling dook er een video-opname op die de diepe Saoedi-Arabische betrokkenheid bevestigde, inclusief steunbetuigingen van de meest belangrijke religieuze geestelijken van de Islamitische hoofdstroming en de betrokkenheid van een intrigant van het Saoedi-Arabisch religieus gezag in Osama bin Laden's al-Qaeda. Omdat Saoedi-Arabië de geboorteplaats en de zetel van het gezag voor de wereldwijde Islam is, verzwakt de betrokkenheid van Islamitische leiders het standpunt van de regering dat al-Qaeda de 'ware' Islam kaapte en op het verkeerde pad bracht. De 'ware' Islam is toch hetgeen omarmd wordt door de hoogste Islamitische autoriteit.

Zulke openbaringen brengen de regering in een woordspel. Het beschermen van de olie leveranciers betekent het negeren van bijna elke overtreding, maar voor het publiek is 11 september onvergeeflijk. Tenzij ze het niet weten. Weken na de ontdekking van de band heeft de regering erover beraadslaagt. Toen het nieuws van het bestaan van de band uitlekte probeerde Washington nog te vermijden om het vrij te geven. Toen het publiek eiste de band te zien, heeft men wat ze noemde 'een duidelijk en nauwkeurige vertaling' vrijgegeven die nu niet zo duidelijk en nauwkeurig meer blijkt te zijn. En de enige informatie die is bewerkt blijkt de vinger te zijn die rechtstreeks naar Saoedi-Arabië wijst.

Vertaling: RPM, 22 december 2001
Bron: Jack Kinsella Commentary on www.hallindsey.com.

Terug
Print deze pagina