Oordeel over de Filistijnen (Palestijnen)

De oorspronkelijke Filistijnen bestaan niet meer maar toch maken verschillende bijbelse profeten melding van hen als het om eindtijdoordelen gaat. De naam Palestijn betekent gewoon Filistijn. De Palestijnse terreurbaas Arafat spreekt ook steeds over zijn Filistijnse volk.De huidige Palestijnen zijn echter geen nakomelingen van de oude bijbelse Filistijnen. Toch maakt de bijbel duidelijk dat er in de eindtijd opnieuw Filistijnen in Gaza- het oude Filistijnse gebied- zullen wonen. Er is echter sprake van een 'bastaardvolk' dus niet zuiver van ras. De Filistijnen uit de oudheid waren geen bastaards. Het slaat op de Filistijnen van de eindtijd, de huidige Palestijnen.

Alles wijst erop dat de tijd nadert dat de God van IsraŽl Zijn oordeel zal voltrekken over de volkeren die zich aan Gods oogappelen vergrijpen. Gods zegen en beloftes aan het volk van IsraŽl zijn voor eeuwig! Wat wij vandaag zien is dat de strijd tussen David en Goliath nog steeds in volle hevigheid voortduurt. Opnieuw moet David ( IsraŽl) het opnemen tegen de grote Goliath ( Arabieren) maar opnieuw zal de Here hem de overwinning geven. Weer staat David, klein van gebied en gering in aantal tegenover de immense overmacht van de Arabische wereld.

Deze strijd is net als ruim 3000 jaar geleden in de eerste plaats een strijd in de geestelijke gewesten. Het is een strijd tussen de God van IsraŽl, de schepper van hemel en aarde en Zijn tegenstander, de god van de haat, wraak en moord, de god van de "Jihad". Satan is erop uit IsraŽl en al Gods kinderen te vernietigen en daar gebruikt hij individuen en volkeren voor, die de God van IsraŽl afwijzen. Dat is sinds de schepping al zo geweest en dat is nog steeds zo. De Here belooft IsraŽl uiteindelijk de overwinning en zo zal het geschieden. De hele islamitische wereld en een zeer groot deel van de rest staat 'David' weer naar het leven en tart de God van IsraŽl.

In Obadja staat in vers 19 dat het huis van Jakob ( IsraŽl) in de eindtijd o.m. de laagte, het land der Filistijnen in bezit zullen nemen. In Amos 1:6 staat dat de Here vuur zal werpen binnen de muur van Gaza, zodat het zijn burchten verteert. Volgens Zacharia 9:5-6-7 zal er een bastaardvolk in Asdod wonen , zal de trots der Filistijnen daar worden uitgeroeid en de 'koning' uit Gaza verdwijnen.Ook in EzechiŽl staat wat over het oordeel dat over de Filistijnen komen zal.

EzechiŽl 25:15-16 Zo zegt de Here Here: Omdat de Filistijnen wraakzuchtig gehandeld hebben door met bitter leedvermaak wraak te nemen en in eeuwigdurende vijandschap te verdelgen, daarom ,zo zegt de Here Here: zie, Ik strek mijn hand uit tegen de Filistijnen, Ik zal die Kretenzen uitroeien en zelfs het overblijfsel aan het strand der zee te gronde richten.....

Deze tekst maakt duidelijk dat deze profetie van zo'n kleine 3000 jaar geleden nog niet is vervuld en dus nog op vervulling wacht. De intenties van de Filistijnen zijn in de loop van de afgelopen jaren genoegzaam bekend als men zich tenminste door de anti-IsraŽl lobby geen rad voor de ogen heeft laten draaien. De God van IsraŽl heeft Kanašn niet voor de Palestijnen bestemd. De zogenaamde Palestijnen worden door God als afgodendienaren gekenschetst die jegens IsraŽl een onverzoenlijke haat koesteren en IsraŽl willen uitroeien. De Bijbel noemt de Palestijnen vijanden van Gods volk met een dodelijke en onverzoenlijke agressie. Hij zal hen laten oogsten wat zijzelf gezaaid hebben. IsraŽl zal uiteindelijk het gebied bezitten van de Nijl ( Exodus 2:5) tot aan de Eufraat in het huidige Irak.

Toegevoegd: 21 december 2002
Uit de nieuwsbrief van: Franklin Ter Horst Studies


Print deze pagina
Terug