De volken verdelen Gods eigendom


Op donderdagavond 29 november, op de dag af 65 jaar nadat de VN stemden over het partitieplan voor het mandaatgebied Palestina, erkende de VN ook de staat Palestina door de Palestijnse Autoriteit de status te verlenen van waarnemende niet-lidstaat. Bij de stemming stemden 138 landen voor, 9 landen tegen en 41 landen onthielden zich van stemming.

In zijn toespraak voorafgaand aan de stemming zette de Palestijnse president Mahmoud Abbas IsraŽl neer als een racistische, genocidale bezettingsmacht. "Palestina komt vandaag naar de Verenigde Naties op een tijd waarin het nog altijd zijn wonden behandelt en nog altijd zijn geliefde martelaren begraaft; kinderen, vrouwen en mannen die het slachtoffer werden van de laatste IsraŽlsiche agressie. Nog steeds zoeken we naar de overblijfselen van leven tussen de ruÔnes van huizen die werden verwoest door IsraŽlisceh bommen op de Gazastrook, waardoor hele families werden uitgewist, mannen vrouwen en kinderen, vermoord met hun dromen, hun hoop, hun toekomst en hun verlangen naar een gewoon leven, een leven in vrijheid en vrede."

De IsraŽlische ambassadeur bij de VN, Ron Prosor, sprak de Algemene Vergadering na Abbas toe: "Vrede vult onze kunst en onze poŽzie. Het wordt geleerd in onze scholen en is het doel geweest van iedere IsraŽlische leider sinds IsraŽl 64 jaar geleden werd gesticht." "IsraŽl is bereid in vrede te leven met een Palestijnse staat, maar voor een bestendige vrede moet IsraŽls veiligheid beschermd worden. De Palestijnen moeten de Joodse staat erkennen en bereid zijn het conflict met IsraŽl voor eens en altijd te beŽindigen. Geen van deze belangen, deze vitale voorwaarden voor vrede, geen daarvan vinden we terug in de resolutie die vandaag voor de Algemene Vergadering ter stemming wordt gebracht en daarom kan IsraŽl deze niet accepteren."

Diplomatieke kans?
Onder de 138 landen die vůůr stemden zijn natuurlijk alle landen die IsraŽl het liefst van de kaart geveegd zien worden. Maar ook veel westerse naties stemden vůůr. Het valt alleen maar te hopen dat zij alle Palestijnse propaganda niet serieus nemen en de Palestijnse gooi naar een eigen staat zien als een diplomatieke kans om het muurvast zittende vredesproces vlot te trekken.

Maar dan nog is de vraag of die kans er werkelijk is. Abbas heeft politiek steeds minder voor het zeggen in de Palestijnse gebieden. Hamas heeft na het recente offensief van IsraŽl weer enorm gewonnen aan populariteit. Met mooie woorden spreken de Palestijnen voor de VN over vrede, maar in de eigen media wordt, ůůk door de Palestijnse Autoriteit, openlijk gesproken over het verlangen de staat IsraŽl te vernietigen en alle Joden te vermoorden, zoals in onderstaande video uit januari van dit jaar waarin een Palestijnse sjeik tijdens een bijeenkomst van Fatah, de officiŽle partij van de Palestijnse Autoriteit spreekt over de tijd dat de moslims alle Joden zullen uitroeien.


Gods land
Christenen voor IsraŽl is geen voorstander van de erkenning van een Palestijnse staat. Dat is geen populair standpunt, maar we zullen het blijven herhalen. De basis voor dit standpunt lijkt misschien politiek, maar is geworteld in het geloof in de Bijbel. In JoŽl 3:1-2 lezen we: "Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom IsraŽl, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld."

Naar onze mening is dat precies wat er momenteel gebeurd. De volkeren verdelen Gods eigendom. In het VN-besluit om de Palestijnse staat te erkennen, klinkt een verachting van Gods Woord door, een hoogmoedig 'wij weten het beter'. Daarin ligt de kern waarom wij dit uitroepen van een Palestijnse staat niet kunnen toejuichen.

De geschiedenis ligt in Gods hand. Hij regeert. Daarom mogen we deze ontwikkelingen ook in Zijn handen leggen. Uiteindelijk is Hij trouw aan IsraŽl en zal Hij al Zijn beloften vervullen.

Bron: www.christenenvoorisrael.nl
Toegevoegd: 1 december 2012
blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug