Niets anders dan een vervalsing

Overtrokken claims rond ”Evangelie van Jezus’ vrouw” -  Het veelbesproken papyrusfragment van het "Evangelie van Jezus' vrouw". Op een plotseling opgedoken papyrusfragment met daarop een Koptische tekst zou het bewijs te vinden zijn dat de Here Jezus getrouwd zou zijn geweest. Het fragment is nauwelijks de aandacht waard, maar wordt logischerwijs door allerlei figuren aangegrepen om Jezus’ rol op aarde opnieuw in een twijfelachtig daglicht te brengen. Het papyrusfragment dat afkomstig zou zijn uit de vierde eeuw n. Chr., werd op 18 september op een wetenschappelijk congres in Rome gepresenteerd door prof. Karen L. King, hoogleraar aan Harvard Divinity School in de Verenigde Staten. Het stukje tekst meet 3,8 bij 7,6 centimeter en bevat onder andere de regels: „Jezus zei tegen hen: „Mijn vrouw...”” en: „...zij zal mijn discipel kunnen zijn...” . Lekker duidelijk dus allemaal. Er bestaat geen enkele oude traditie waarin wordt aangetoond dat Jezus getrouwd zou zijn geweest en ook de Bijbel zwijgt hierover op alle fronten.

Volgens professor Francis Watson van de Universiteit in Durham bestaat er voldoende bewijs dat het bij het papyrusfragment om een vervalsing gaat. Deze professor is gespecialiseerd in het Nieuwe Testament zegt dat het een tekstdeel betreft, afkomstig uit het echte Koptische Evangelie van Thomas. Ook daarin worden Jezus woorden over Maria van Magdala en uitspraken over Zijn „ware moeder” in de mond gelegd. Het Evangelie van Thomas is overigens qua genre geen echt evangelie omdat het geen levensverhaal van de Here Jezus bevat maar alleen losse uitspraken. Hier zijn delen uit gekopieerd en weer in een andere volgorde achter elkaar gezet, waarmee de suggestie werd gewekt van een origineel document.

In een online gepubliceerd artikel stelt Watson dat al de fragmenten van zinnen die aangetroffen zijn op het papyrusfragment gekopieerd zijn, soms met kleine veranderingen, uit de gedrukte versie van het Evangelie van Thomas. “Ik denk dat het redelijk onbetwistbaar is met de wijze waarop ik heb laten zien hoe het ding in elkaar is gezet”, zei hij. “Het zou mij heel erg verbazen als het geen moderne vervalsing was, hoewel het theoretisch mogelijk is dat het op deze manier in de vierde eeuw in elkaar is gezet”.

Ook Dan Brown heeft zich voor zijn “De da Vinci Code” door Gnostische evangelies laten inspireren en beweert dat Jezus met Maria uit Magdala getrouwd was. Hoewel enkele van dit soort evangelies vermelden dat Jezus een hechte relatie met haar had, stelt geen enkele van hen specifiek dat Jezus met haar gehuwd was of op de een of andere manier een verhouding met haar had. De gnostieken zijn een vroege kult – een perverse verdraaiing van de waarheid- een aanval op Gods Woord. Het gnostische geschrift Het Evangelie van Thomas is afkomstig uit Nag Hammadi in Egypte, wat in de vroege eeuwen n. Chr., een broeinest van ketterij en fanatisme was. Vele andere door de duivel geďnspireerde vreemde ‘evangeliën’ ontstonden daar eveneens.

Vreemde ideeën over Jezus’ leven zijn er door de eeuwen altijd geweest maar de laatste jaren nemen de aanvallen toe en is het goed voor je geloofwaardigheid wanneer je de Bijbel en het geloof in Jezus in twijfel trekt of beter nog, totaal verwerpt. Zo zegt Jan van Friesland in de documentaire Het evangelie van Caesar dat het historisch nooit aangetoond is dat Jezus als kindje in Bethlehem is geboren. Nee! “Jezus was in werkelijkheid de Romeinse keizer Julius Caesar”. Van Friesland beweert dat de geboortegeschiedenis van Jezus teruggaat op het leven van Caesar. In het boek met de titel “Jezus van Nazareth” schrijft Paul Verhoeven, regisseur van een aantal bekende films dat “Jezus de Zoon van Maria en een Romeinse soldaat was die haar verkrachtte tijdens de Joodse opstand in Galilea.” Verhoeven meent met zijn boek het meest realistische portret beschreven te hebben dat ooit van Jezus gemaakt is. En zo zijn er talloze voorbeelden.

Met het geloof in de persoon van Jezus Christus is de wereld de mist in gegaan, zo beweert men. Door de eeuwen heen is de opstanding van Jezus beredeneerd als iets dat onmogelijk is. Een sprookje met een slechte afloop voor Jezus. De opvatting dat Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is, dient te worden geminacht en verworpen. Men doet er alles aan om de waarheid over het bestaan van Jezus te verdraaien en zelfs volledig te ontkrachten. Maar Here Jezus was de volmaakte mens en zijn bestaan is voor de ware gelovige een historisch feit dat niet te loochenen valt.

Men wil Gods onfeilbare Woord gewoon niet geloven en daarom overspoelen ze de wereld met Godslasteringen. Wie volhardend, opzettelijk en willens en wetens de uitnodigingen van het evangelie trotseert, die verhardt en verduistert de Here uiteindelijk zijn hart dermate, dat de grootste dwaasheid hem als zijn persoonlijk geluk schijnt. Hij kan zijn dwaasheid niet meer herkennen. God selecteert voor Zichzelf een volk die ondanks alles in Hem blijft geloven en die niet wankelen bij iedere aanval op hun geloof.

Er zijn lieden, die al worden ze honderdmaal overtuigd van het tegendeel, toch niet ophouden de waarheid op allerlei wijze te bestrijden.


Toegevoegd: 29 september 2012
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl
blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug