Profetie en de huidige wereld

Waar staan we in de tijd? Kunnen we iets lezen in de Bijbel over de toestand van IsraŽl en de omringende landen dat een beetje past in het wereldbeeld van vandaag de dag?

Ik denk het wel. Als we bijvoorbeeld het boek Jesaja openslaan zien we beelden die wel erg doen denken aan wat er vandaag gebeurt. Jesaja 17 spreekt over Damascus, dat een puinhoop zal worden, een bouwval, zo erg dat het geen stad meer is. Als je de beelden ziet van Damascus vandaag de dag dan komt het wel heel dichtbij.

Dan de vluchtelingen stroom die voornamelijk uit het Midden Oosten komt en de reacties van de landen waar men heenvlucht. In hetzelfde hoofdstuk van Jesaja wordt er in het twaalfde vers (en daarna) gesproken over een rumoer van vele volken. Het gaat lawaai maken als de zeeŽn. Mensen die opgejaagd worden en ronddolen als werveldistel (Ďtumbleweedí in het Engels), voor de storm uit. Ziet u de beelden voor u? Er is veel paniek in de wereld en niet alleen bij de vluchtelingen.

Geestelijk zicht

Veelal kijken we met aardse ogen naar het geheel en verliezen we het geestelijk zicht op het geheel. De Eeuwige heeft een plan met Zijn wereld (met de nadruk op ĎZijní) en Zijn Schepping. Dat gaat buiten alle Merkels (hoewel zij een oproep deed om weer naar de kerk te gaan) en Obamaís om, het gaat op Zijn wijze. In Psalm 2 staat het zo mooi beschreven: ĎWaarom woelen de volken en zinnen de naties op ijdelheid (letterlijk: leeg geklets)? De koningen van de aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen. Tegen wie? Tegen JHWH en Zijn Messias! Maar die in de hemel zetelt, lacht en Elohim spot met hen. ĎIk, zegt Hij, heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg.í

Veelal kijken we met aardse ogen naar het geheel en verliezen we het geestelijk zicht.

Het lijkt realiteit. Als we naar IsraŽl blijven kijken dan zien we waar we staan, want de aardse strijd gaat over de Eeuwige zelf en Zijn Messias, maar ook over Jeruzalem en de berg Sion, de zetel van de allerhoogste Zelf. De oproep aan de machthebbers is aan het einde van de Psalm te lezen: laat u gezeggen, dient JHWH met vreze. Kust de Zoon (de Messias van IsraŽl) opdat Hij niet toorne en u onderweg niet ten onder gaat. Welzalig allen die bij Hem schuilen. Daar ligt de troost en de toekomst.

Het is goed om weer in de prediking en het leren te wijzen op JHWHís speciale band met IsraŽl. Het verbond dat Hij gesloten heeft in de SinaÔ en ons oog gericht te houden op wat er daar in de wereld gaat en staat te gebeuren. Het is goed om in onze dagelijkse gesprekken te wijzen op wat Gods plan is met Zijn wereld en niet wat het plan van de VN en dergelijke is, want dat is aards denken en spreken.


Bron: habakuk.nu.
Toegevoegd: 29 september 2015blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug