De wereld aanschouwt de ene na de andere ramp

De natuur woedt met alle kracht op allerlei plekken op deze aarde. Aardbevingen volgen de ene na de andere, water baant zich met verwoestende kracht door dorpen en steden en of dat niet genoeg is veroorzaakt de mens in zijn enorme jacht naar welvaart ook voor de nodige problemen. Maar laat niemand de ander aanklagen schrijft Hosea in hoofdstuk 4, want het is de Here die een geding voert met de bewoners van het land.

1 Waarom? Hoort het woord des HEREN, gij IsraŽlieten, want de HERE heeft een rechtsgeding met de bewoners van het land, omdat er geen trouw, geen liefde en geen kennis Gods is in het land. 2 Vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken! Men pleegt geweld, bloedbad volgt op bloedbad. 3 Daarom treurt het land, en al wat erin woont verkwijnt, zowel het gedierte des velds als het gevogelte des hemels; ja, zelfs de vissen der zee komen om.

Deze woorden werden gesproken tegen het volk in de oudheid. Een volk dat is opgegaan onder de naties. Maar dat woord wordt nog steeds voorgehouden aan de westerse wereld, die een volk van God is geworden, maar zich steeds meer en meer van Hem afkeert.

Ook in onze wereld is bedrog, vloeken, moorden, stelen en echtbreken een dagelijkse bezigheid geworden en steeds meer mensen doen er aan mee. De liefde is verworden tot een betaalde dienst. Heb ik geen voordeel meer aan een partnerschap, dan stoppen we er mee.

Dochters plegen ontucht en schoondochters plegen overspel. Ontucht en drank nemen het verstand letterlijke en figuurlijk weg, Zeker bij jongeren die zich bewusteloos drinken. Men raadpleegt allerlei wazige figuren op de televisie over de toekomst, die daar hun geld mee verdienen. Dominees verlogenen de leer waarvoor ze zeggen een roeping te hebben, maar staan alleen op de kansel omdat het hun vak is. Ze zullen door de Here worden verworpen, maar ondertussen gaan hun toehoorders verloren door gebrek aan kennis, door de loze preken zonder inhoud. Zo als de predikers zijn, zo worden hun toehoorders.

De tekenen zijn er, maar de westerse wereld is bezig met spelen en gaat daarna op vakantie naar oorden die misschien wel eens heel gevaarlijk kunnen zijn. Naar gebieden waar zomaar overstromingen plaats vinden, aardbevingen of andere rampen, inplaats van het idyllische vakantieoord wat men in gedachten heeft. Er is een heftige orkaanseizoen voorspelt.

EfraÔm is verknocht aan de hedendaagse levensstijl, een geest van ontucht woont in hen en de Heer kennen ze niet meer, maar ze zullen beschaamd uitkomen. De tekenen zijn legio maar men negeert ze liever en ze roepen dat het allemaal al eens is geweest. Ja dat klopt, alleen niet in een dergelijk kort tijdbestek. De weeŽn worden steeds sterker en zou men niet baren? Ja het zal nog erger worden.

Het is trouwens fout om de islam via de politiek of maatregelen te willen bestrijden, dat had via het geloof moeten plaats vinden, maar daar, waar men zich juist van Yeshua afkeerde, koos men op datzelfde moment voor de tegenstander die binnenkort aan zijn zegetocht begint bij het openen van de eerste zegel. Die keuze is duidelijk te zien in de politieke linkerzijde van de westerse wereld, een keuze die merkwaardig genoeg door allerlei partijen heen loopt ook bij leden van rechtse partijen en zonder nuance gaan voor de islamitische wereld en tegen het joden- en christendom.

Als binnenkort de machten in het Midden-oosten opstaan volgens DaniŽl 7 en de oorlog van Ezech. 38 losbarst, zal het snel gedaan zijn met de welvaart.

In het kielzog van de eerste ruiter zullen de andere ruiters komen en de oorlog en honger volgen. Voedselprijzen zullen snel stijgen, de oorlogstrommels zullen over de hele aarde klinken en velen zullen de dood vinden. Dit alles is ons voorzegd en er is geen ontkomen aan als we niet schuilen bij de Heer. Nog is het tijd om de olielampen te vullen en brandende te houden. Hij kan bescherming geven en ons uit de verzoeking bewaren indien wij zijn woord bewaren, zoals de Here ons heeft beloofd in Openb. 3:10. Bron:

Bron: www.wimjongman.nl
Toegevoegd: 19 juni 2010Print deze pagina
Terug