De Russische Beer brult

Dimitri Medvedev is de nieuwe president van Rusland, maar de werkelijke macht lijkt nog steeds bij de voormalige president Vladimir Poetin te liggen. Poetin die thans premier is heeft in zijn functie als president, Rusland weer op de wereldkaart gezet en laat zien dat ďDe BeerĒ niet langer met zich laat sollen. Hij noemt het ingrijpen in het conflict in GeorgiŽ ďgegrond, legitiem en noodzakelijkĒ en bestempelde de Georgische militaire operaties in Zuid-OssetiŽ als genocide en noemde de Georgische leider Michail Saakasjvili een oorlogsmisdadiger. Half juli 2008 presenteerde Medvedev het concept voor de nieuwe buitenlandse politiek van Rusland. Dit concept spreekt duidelijke taal over de belangrijke rol die Rusland zich de laatste jaren heeft verworven op het internationale front. Rusland heeft de ambitie de machtigste natie van de wereld te worden. De energievoorraden van het land spelen daarbij een belangrijke rol. Poetin heeft zich vorig jaar al fel uitgelaten tegen het mogelijke NAVO-lidmaatschap van de OekraÔne en GeorgiŽ en heeft gedreigd tot het uiterste te gaan dit te voorkomen.

Poetin haalde in de loop van zijn presidentschap steeds vaker hard uit naar het westen en dan met name naar de Verenigde Staten. Hij beschuldigde de Bush-administratie ervan de wereld haar wil te willen opleggen en noemde de Amerikaanse benadering van de relaties in de wereld ďzeer gevaarlijkĒ. De wereld is volgens Poetin een stuk gevaarlijker geworden door de Ďwereldwijde Amerikaanse bemoeizuchtí en doordat Washington zijn grenzen op bijna elk terrein heeft overschreden. Hij vindt dat Amerika de wereldgemeenschap ďin een extreem gevaarlijke situatie heeft gebrachtĒ waarin niemand meer veilig is. Het internationale beleid van de Amerikanen heeft oorlog, verwoesting en onveiligheid gebrachtĒ aldus Poetin. Hij is fel tegen de Amerikaanse plannen om in Polen en TsjechiŽ een schild tegen inkomende raketten te plaatsen en wijst deze plannen daarom resoluut af. Hij zegt dat Rusland een rode lijn heeft getrokken die het Westen niet mag overschrijden en dreigde met militaire consequenties en een wapenwedloop.Hij sprak onverholen over de dreiging van een nieuwe Koude Oorlog. Moskou vindt dat de Verenigde Staten niets meer in Europa te zoeken heeft. Tijdens een toespraak op 22 november 2007 in een sportstadion in Moskou waarschuwde hij het Westen zich niet langer met de interne aangelegenheden van Rusland te bemoeien. Hiermee reageerde hij op de eis van het Westen zijn legereenheden uit GeorgiŽ en MoldaviŽ terug te trekken.

Poetin kondigde een herbewapening aan en bracht een nieuw IJzeren Gordijn ter sprake, alsmede een onzichtbare Berlijnse Muur. Hij beschuldigde de Amerikanen ervan Europa in een kruitvat te willen veranderen en zei dat gevaarlijk en schadelijk te vinden. Ook onder de Russische bevolking is de anti-Amerika stemming sterk toegenomen, met name sinds de politieke omwentelingen in GeorgiŽ en OekraÔne, die openlijk door het Westen zijn gesteund. De Geheime diensten zijn gereorganiseerd en de voormalige KGB is machtiger dan voorheen. Er opereren meer Russische spionnen in het Westen tot vlakbij de top van de diverse regeringen, dan gedurende de Koude Oorlog! Volgens de Russische overloper Viktor Suvorov bestaat er geen ďDemocratisch RuslandĒ en Poetin was al evenmin een vriend van het Westen. Geholpen door olie en gas, stromen miljarden Roebels de schatkist binnen, een ontwikkeling die menigeen de nodige zorgen baart. De Russische media tonen net als vroeger de laatste tijd weer trots de eigen militaire prestaties. De leiders in het Westen zullen op hun hoede moeten zijn want Rusland vindt dat het al te lang is gekleineerd. Poetin heeft er de laatste tijd ruimschoots blijk van gegeven vermaningen en waarschuwingen van Westerse regeringsleiders naast zich neer te leggen. Het blad de "Intelligence Digest" meldde enige tijd geleden dat Rusland opnieuw ontwaakt en een voor het Westen gevaarlijke weg is ingeslagen.

Ook in IsraŽl slaat men de ontwikkelingen in Rusland met de nodige zorg gade. Moskou is al jaren bezig IsraŽl's vijanden van grote aantallen wapens te voorzien. Vooral de landen die de Joodse staat van de wereldkaart willen verwijderen, kunnen op Ruslands sympathie en hulp rekenen. Daarnaast maakt men zich ook zorgen over het grote percentage Russische immigranten die naar IsraŽl komen.Volgens opgaven van het ministerie van Binnenlandse Zaken is 54% van de immigranten die in 2007 uit Rusland naar IsraŽl kwamen, geen Jood. In 2006 was dat zelfs 60%.

Het lijkt er op dat Rusland zich in snel tempo ontwikkelt tot het Bijbelse Magog. De gebeurtenissen zoals die nu in Rusland te zien zijn maken de weg vrij voor Gods eindhandelingen met de volken. Het verloop van deze handelingen wordt ons uitvoerig uit de doeken gedaan door de Bijbelse profeten. Maar of de mens van deze wereld daar nog in gelooft is maar zeer de vraag. Tweeduizend jaar geleden maakte Jezus op de dag van Zijn opstanding de volgende opmerking:
Lucas 24:25 En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben!


Toegevoegd: 24 augustus 2008
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl


Print deze pagina
Terug