Rusland en Irak

President Poetin waarschuwde Washington vorige week al openlijk dat Irak totaal verschillend was van Afghanistan en dat Irak geen doelwit moet worden van eenzijdige militaire acties van de VS. Als het op Irak aankomt lost Moskou de 'problemen' liever op met behulp van de Verenigde Naties. Iedere niet militaire actie van de VN is welkom, omdat dat de zwarte markt handel van Moskou met het Irakese regiem niet in gevaar brengt. Eenzijdige grondacties van de VS zouden de vergaande Russische handel met de Irakezen bloot kunnen leggen -- iets wat Poetin wil voorkomen.

Maar Poetin wil ook zijn goede gezicht aan het Witte Huis laten zien waardoor hij en Bush een goede relatie hebben. En dus omgaf Poetin zijn waarschuwing met een gordijn van lof voor de nieuwe betrekkingen tussen de VS en Rusland. Hij omschreef dat er "een nieuw niveau van vertrouwen, een heel erg hoog niveau van vertrouwen" ontwikkeld was tussen President Bush en hem. Hij gaf aan dat de terreuraanslagen van 11 september de wereld had wakker gemaakt voor een nieuwe vorm van dreiging "die we al lang kenden" in TjetsjeniŽ. Maar Irak hoort daar niet bij.

Rusland, aldus Poetin, wil met de VS samenwerken om dreigingen van verspreiding van nucleaire, biologische en andere massavernietigingswapens tegen te gaan, maar alleen in samenwerking met de VN. Hij verklaarde met klem dat Irak geen nucleaire wapens bezit en dat de beste manier om ervoor te zorgen dat dat zo blijft is door de snelle terugkeer van wapeninspecteurs, en niet door militaire acties. "We hebben nog niet alle instrumenten gebruikt om te weten te komen wat we willen weten. Waarom zouden we andere middelen gaan gebruiken als we nog mogelijkheden hebben in handen van de internationale gemeenschap?"

De profeet EzechiŽl [EzechiŽl 38:8] waarschuwde dat het Rusland dat we nu zien maar een tijdelijke overgangsfase is. Hij zei dat "na geruime tijd" Gog een "bevel zou ontvangen". Het Hebreeuwse woord 'paqad', hier vertaald als ontvangen, kan ook betekenen 'geroepen te herinneren'. Er was een kort uitstel aan het begin van de jaren 90, de Joden konden vluchten naar IsraŽl, de Duma onderbrak regelmatig hun bijeenkomsten om gratis het Nieuwe Testament te krijgen welke in de hal werden uitgedeeld, en Christelijk evangelisme bloeide kort op.

Aan het eind van de jaren 90 eindigde deze geestelijke bezoeking en Rusland hervatte de oude koers, maar onder een andere vlag. De Russische beer in winterslaap ontwaakte: verfrist en versterkt.

Systematisch hernam Rusland de controle over televisie en kranten, installeerde opnieuw vertrouwde organen op sleutelposten in de politieke en financieel infrastructuur, noemde zich democraten en hervatte vroegere handelingen.

EzechiŽl voorspelde dat "te dien dage zullen er plannen in uw hart opkomen; gij zult een boze aanslag beramen, - gij zult zeggen: ik zal optrekken tegen een land van dorpen, een overval plegen op vreedzame lieden, die in gerustheid wonen, allen zonder muur, grendels of poorten - om buit te maken en roof te plegen, om uw hand te keren tegen de weer bewoonbare puinhopen en tegen een natie die uit het gebied der volken bijeengebracht is, die have en goed heeft verworven, die op de navel der aarde woont" [EzechiŽl 38: 10-12].

EzechiŽl zei dat in die tijd de rest van de wereld compleet verbaasd zou staan door de aanval, niet in staat om te bedenken wat de motivatie van Gog [Rusland] om aan te vallen is [EzechiŽl 38:11-13].

Poetin heeft net zoveel charisma als Gorbatjov, hij is net zo gevaarlijk als Kroesjov en is meester in het naar zijn hand zetten van politieke chaos zoals we dat niet meer hebben kunnen zien sinds Lenin.

Hij heeft geen geheim gemaakt van zijn plannen om Rusland economisch te ontwikkelen, en heeft uitvoerig zijn plannen getoond om het leger Ťn te ontwikkelen Ťn in te zetten -- zoals hij dat doet in TsjetsjeniŽ.

Er is niets in Rusland's houding dat erop duidt dat Moskou andere bedoelingen heeft dan de intenties van tevoren geschetst door EzechiŽl. Hoe Rusland ook zijn best doet, steeds weer worden ze terug geworpen in hun oude gewoontes. Bijna alsof er een haak in haar kaak zat [EzechiŽl 38:4].


Vertaling: RPM, 17 februari 2002
Bron: Jack Kinsella Commentary on www.hallindsey.com.


Terug
Print deze pagina