Poetin in IsraŽl

Het zal niemand ontgaan zijn dat de Russische leider Poetin IsraŽl heeft bezocht. Hij was ook in Ramallah om zijn ‘Palestijnse’ vrienden met een bezoek te vereren. Hij had een ontmoeting met Mahmoud Abbas, de huidige leider van de islamitische doodscultuur, die de afgelopen decennia vergiftigd is door de meest verwerpelijke vormen van jodenhaat. De zogenaamde Palestijnen zijn zo verblind door hun haat dat ze de meest elementaire waarheid van de beschaving uit het oog verloren hebben: de heiligheid van het menselijk leven. Zelfmoordenaars vormen een deel van de hen omringende cultuur. De vreugde van hun leiders die deze brutale terreurdaden bejubelen, is verbijsterend. Erger is nog dat deze cultuur van de dood vele fans telt in de wereld en dat niet alleen onder de islamieten.  Ook Poetin  legde een krans op het graf van Yasser Arafat, net zoals vele sympathisanten dat al vůůr hem hebben gedaan. De hommage aan de “Godfather van de terreur” blijkt een zeer populaire bezigheid. Velen gingen hem voor waaronder de Engelse minister van BZ Jack Straw, de Spaanse minister van BZ Miquel Moratinos, de Turkse premier Erdogan en natuurlijk niet te vergeten ‘Wereldleider’ Jan Peter Balkenende, die dat deed namens het hele Nederlandse volk. In het kantoor van Abbas tekende hij later nog het condoleanceregister.

Poetin’s hommage aan Arafat stond in volledige tegenspraak met zijn uitspraken in IsraŽl waar hij pleitte voor samenwerking  in de strijd tegen het terrorisme. Rusland heeft altijd een speciale band met de “Egyptenaar” gehad omdat de KGB (voormalige geheime dienst van de Sovjet Unie) hem heeft opgeleidt!  De KGB –waarvan ook Poetin deel heeft uitgemaakt- gaf Arafat een opleiding op haar speciale school Balashikha, ten oosten van Moskou waarna ze hem in het midden van de jaren 60 besloten voor te bereiden als de toekomstige leider van de PLO. ( Palestinian Liberation Organisation) Nadat ze Arafat hadden hervormd tot een fanatieke antizionist werd hij een belangrijke undercoveragent voor de KGB. Vlak na de zesdaagse oorlog in 1967 benoemde Moskou hem tot voorzitter van de PLO. Deze organisatie is opgericht met het doel, vernietiging van de staat IsraŽl, vandaag nog even actueel als toen. De KGB vernietigde alle officiŽle rapporten van Arafat’s  geboorte in CaÔro (ook het feit dat hij niet als moslim bekend stond) en verving ze door vervalste documenten waarin stond dat hij geboren was in Jeruzalem, daardoor een ‘Palestijn’ van geboorte en een goed gelovig moslim.

Poetin heeft de ‘Palestijnse’ Autoriteit twee helikopters toegezegd en 50 gepantserde voertuigen voor ‘troepenvervoer’. “Als wij willen dat Abbas de terreur bestrijdt, dan kan hij dat niet met de middelen die hij thans ter beschikking heeft”aldus Poetin. Iedereen kan op zijn klompen aanvoelen dat het door Rusland beschikbaar gestelde militaire materieel, tegen IsraŽl zal worden gebruikt. IsraŽl heeft duidelijk gemaakt dat het niet zal toestaan dat de PA de toegezegde helikopters en voertuigen, ook daadwerkelijk ontvangt. Poetin’s gastheer Mahmoud Abbas (aka Abu Mazen, zijn geadopteerde terrorist bijnaam) was vlak na zijn verkiezing tot opvolger van zijn grote vriend Arafat, naar Rusland teruggekeerd om de mensen die ook hem hebben opgeleidt, te ontmoeten. Hier, in de voormalige Sovjet Unie, schreef hij dat de Holocaust als een fabel gezien moet worden. Abbas kwam om wapens. Straks als het vliegveld van Gaza weer is opengesteld en met geld van de Nederlandse belastingbetaler, een haven voor hem is aangelegd, kunnen de door de PA  gewenste wapens waaronder artillerie en raketten, wat gemakkelijker worden aangevoerd dan door de smokkeltunnels vanuit Egypte.

Tijdens Poetin’s bezoek aan IsraŽl zei hij tegen journalisten dat Rusland, ondanks IsraŽlische bezwaren, IsraŽl’s aartsvijand SyriŽ zal voorzien van geavanceerde Strella-S anti-vliegtuigraketten die vanaf de schouder kunnen worden afgevuurd, terwijl hij juist daarvoor in een persconferentie samen met Ariel Sharon en president Katzav, vertelde dat zijn land warme gevoelens voor IsraŽl heeft en niets zou doen dat nadeel voor IsraŽl zal opleveren.  Maar IsraŽl is bang dat de Strella’s in handen zullen vallen van de door Damascus gesteunde terreurbeweging Hezbollah en mogelijk in SyriŽ verblijvende ‘Palestijnse’ terreurgroepen.

Rusland is al jaren bezig IsraŽl's vijanden van grote aantallen wapens te voorzien en heeft daarnaast onder meer SyriŽ, militaire bijstand toegezegd bij een eventueel volgend gewapend treffen tussen SyriŽ en IsraŽl.Het is al lang uitgelekt dat Rusland’s wapenindustrie op volle toeren draait om alle vijanden van het Westen van moderne wapens te kunnen voorzien. Vooral zij, die anti-IsraŽl zijn, kunnen op Poetins sympathie rekenen. Om zijn positie en ‘aanzien’ verder te versterken heeft hij bezoeken gebracht aan de leidende figuren in LybiŽ, Vietnam, China en Noord-Korea. Het feit dat Rusland vriendschapsverdragen heeft gesloten met terreurlanden als SyriŽ en Iran, maakt duidelijk dat dit land een anti-IsraŽl politiek voert en daarom moet zijn bezoek aan IsraŽl met de nodige argwaan worden bekeken. Tijdens de oorlogen tussen IsraŽl en de Arabische wereld, koos Rusland consequent de zijde van de Arabieren. Het duidelijkst was dat zichtbaar tijdens de Yom-Kippoeroorlog van 1973 toen Russische militairen al in de vliegtuigen zaten om SyriŽ te hulp te komen.

IsraŽl heeft er bij het bezoek van Poetin op aangedrongen de nucleaire ambities van Iran aan banden te leggen. Maar Poetin weigerde iets in die richting te beloven. Voor IsraŽl is de Russische steun aan het nucleaire programma van Iran een heet hangijzer. Poetin zei het op prijs te stellen dat IsraŽl zich zorgen maakt over Iran’s nucleaire opbouw. “Een nucleair Iran baart ons net zoveel zorgen als jullie” zei Poetin. Het is echter al lang geen geheim meer dat er ca 3000 Russische geleerden werken aan de verschillende nucleaire Iraanse objecten waaronder het Natanz-complex in centraal Iran en een andere in Isfahan waar naar schatting 1000 geleerden en technici werken.

Er bestaat een groeiend antisemitisme in Rusland. De groeiende macht van veiligheidsdiensten onder Poetin en het autoritaire optreden van de president zelf, dragen bij tot antisemitisme in Rusland. Hij wint aan populariteit door zijn harde optreden tegen de in brede kring gehate-veelal Joodse-captains of industry. Er komen steeds meer verhalen dat er een toenemende agressie is waar te nemen tegen de Joodse bevolking van Rusland. Veel Joden voelen dat de sfeer sterk is veranderd sinds de op 7 oktober, 1952 in Leningrad (later St.Petersburg) geboren Vladimir Poetin aan de macht is. De oud KGB-kolonel Konstatin Predbrazjenksi schreef n.a.v. de vijandelijkheden tussen IsraŽl en de Palestijnen; de Joden zijn onze vijanden; de Palestijnen onze vrienden. De gouverneur van de regio Koersk zei dat hij samen met Poetin Rusland zou ontdoen van het Joodse vuil. Het merendeel van de Russische bevolking vindt dat Poetin iets moet doen aan de macht van de Joden, die zo zegt men, het land de afgelopen jaren hebben leeggeroofd.

Volgens Mensenrechtenorganisaties vonden er in 2004, 48 racistische moorden plaats en waarnemers spreken over een ware golf van xenofobie in het land. De daders zijn in veel gevallen kaalgeschoren blanke jonge Russische mannen, skinheads, die openlijk nationalistische en nazistische boodschappen uitdragen. De skinheadbeweging telt naar schatting tussen de 50.000 en de 100.000 aanhangers. Volgens de mensenrechtenorganisaties neemt het Russische openbare ministerie, weinig of geen actie tegen openlijk racistische en antisemitische uitingen. Reden is dat nogal wat politieagenten sympathie hebben voor de daders. Dit beperkt zich niet tot de politie want uit een opinieonderzoek blijkt dat 53 procent van de Russische bevolking de stelling “Rusland voor de Russen”onderschrijft. “Maar liefst 28 procent is voorstander van de stichting van speciale ‘nederzettingen’ voor de joodse bevolking.” Volgens een twintigtal parlementariŽrs propageert het jodendom al 2000 jaar vreemdelingenhaat en zou het de wedergeboorte van de Russische staat tegenhouden.

De huidige ontwikkelingen in Rusland maken het toneel gereed voor de opkomst van Gog. De naam wordt in de Apocalyps gebruikt om er de leider van de krijgsbenden mee aan te duiden die in toekomende tijd zullen oprukken naar de bergen van IsraŽl. Er komt een tijd dat de Bijbelse God haken in zijn kaken zal slaan. Op de bergen van IsraŽl zal hij zijn ondergang tegemoet gaan samen met de krijgsbenden die met hem zijn.

EzechiŽl 38:5-6 …..ook Perzen (Iran), EthiopiŽrs en PuteeŽrs, allen met het schild en helm; Gomer en al zijn krijgsbenden; het huis van Togarma ver in het noorden met al zijn krijgsbenden-vele volken met u.

Wie is deze Gog eigenlijk? Is het Poetin, zoals sommigen denken, of is het wellicht degene die na hem komt?

Lang zal hij in ieder geval niet meer op zich laten wachten. Het wereldtoneel is praktisch geheel ingericht voor de laatste akte. Sommige Bijbeldeskundigen geloven dat Gog geen gewoon mens is maar een boze geest, een griezel die de gedaante van een mens heeft aangenomen.

Toegevoegd: 13 mei 2005
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nlPrint deze pagina
Terug