Invasie Irak eind januari?

Steeds meer bronnen melden dat de Amerikaans/Britse aanval op Irak rond eind januari zal beginnen. Volgens hoge regeringsfunctionarissen in Washington zal president Bush kort na 27 januari,wanneer de VN-wapeninspecteurs de resultaten van hun controles aan de Veiligheidsraad hebben gerapporteerd, besluiten of hij wel of niet Irak zal aanvallen. Het Britse Ministerie van Defensie meldde op 21 december dat zijn land en Amerika een grote aanval aan het voorbereiden zijn. Irak is inmiddels van alle kanten ingesloten, behalve een dertig kilometer zone in het zuiden van het land aan de Perzische Golf in de buurt van Koeweit. De Amerikanen hebben spoedig genoeg tanks, oorlogschepen, vliegtuigen, bommen en troepen in de Golfregio voor een grootscheepse aanval op Irak. Alles wijst er op dat George Bush junior hoe dan ook zijn plannen wil doorzetten het regiem van Saddam Hoessein te ontmantelen.

Volgens militaire bronnen zullen de Amerikanen beginnen met zware bombardementen op Irakese doelen gevolgd door een invasie van grondtroepen. Men is uit op volledige bezetting en verandering van het Irakese regiem naar het voorbeeld van Afghanistan. Waar men zich zorgen over maakt zijn Saddam's ondergrondse faciliteiten. Volgens Irakese 'overlopers' bezit hij bunkers tot 100 meter diep onder de grond. Deze bunkers zouden d.m.v. rails met elkaar verbonden zijn. Hierin zou hij ook zijn 'superkanonnen'  verborgen houden maar niemand weet precies waar. Volgens militaire deskundigen is de sterkte van het leger van Irak verminderd tot 65% van wat het was tijdens de Golfoorlog. Technisch gezien kan het Amerikaanse leger het met de handen op de rug verslaan. Maar Amerika is ervan overtuigd dat Saddam over massavernietigingswapens beschikt en deze zal inzetten zodra hij de oorlog dreigt te verliezen. Ook zou hij  50 Al-Hussein raketten bezitten met een bereik van 600 kilometer en honderden raketten uit Noord-Korea en Rusland hebben geÔmporteerd.

Om het door de VN ingestelde wapenembargo te omzeilen is dit wapentuig via SyriŽ het land binnen gesmokkeld. SyriŽ dat niet-permanent lid is van de VN-veiligheidsraad - een zetel dat het dank zij de Amerikanen hebben verkregen- neemt het net zo nauw met de VN resoluties als het daarmee kan bijdragen tot de vernietiging van IsraŽl. De wapens zijn via de Syrische luchthaven Damascus met vrachtwagens en treinen naar Irak getransporteerd. Sinds dictator Bashar Assad in SyriŽ aan de macht is, heeft hij de banden met de "Bandiet van Bagdad" sterk aangehaald.Ook wordt SyriŽ ervan beschuldigd dat het chemische  en biologische wapens van Irak verborgen houdt. In een interview op maandag 23 december op Channel Two-tv zei premier Sjaron er rekening mee te houden dat Irak dit wapentuig in SyriŽ heeft ondergebracht. SyriŽ heeft dat in alle toonaarden ontkend maar dit land neemt het niet zo nauw met de waarheid. Het hoort al jaren tot de "As van Leugengeesten".
,,Want in hun mond is niets betrouwbaar, hun binnenste is enkel verderf." (Psalm 5:10)
,,zij hebben hun tong gescherpt als een slang, addervergif is onder hun lippen". (Psalm 140:4)

Bronnen: WorldNetDaily, 26-12-2002 en 30-12-2002. Ha'aretz, 26-12-2002. ICEJ, Nieuwsbrief 30-12-2002.  Arutz-7 Editor, 22-12-2002. Independent News, 18-12-2002. Nai-Newsletter Jeruzalem, 29-12-2002. International Christian Zionist Center Jeruzalem, 29-12-2002

Toegevoegd: 3 januari 2003
Uit de nieuwsbrief van: Franklin Ter Horst Studies


Print deze pagina
Terug