Waarschuwingen

WeeŽn van de eindtijd

ĎDat is het begin van de weeŽní (Marcus 13:8 en MatteŁs 24:8) zegt de Here Jezus als Hij Zijn discipelen voorlicht over de eindtijd. Hij noemt rampen, die deze weeŽn voorstellen. Opvallend is dat rabbijnen onze tijd Ďde weeŽn van de Messiasí noemen. Het is dus belangrijk dit beeld uit te werken. WeeŽn komen sneller en worden steeds feller. Dan komen de ontsluitingsweeŽn, daarna de persweeŽn en tenslotte het kindje. Ook opvallend is dat in Openbaring oordelen van de eindtijd ĎweeŽní worden genoemd. ĎWee, wee, wee hun, die op de aarde wonení (Openbaring 8:13). Na de vijfde bazuin, vijf maanden van vreselijke pijnen van mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden, staat: ĎHet eerste wee is voorbij gegaan: zie, nog twee weeŽn komení (Openbaring 9:12). Het tweede wee is een enorm zware aardbeving (11:13,14). Het laatste wee bestaat uit de Ďzeer grote plagení van de schaalgerichten (16:1-21). Dat zijn de ontsluitingsweeŽn en de persweeŽn.

Het begin
De rampen van het Ďbegin van de weeŽní zijn in volle gang. Het zijn ernstige waarschuwingen van de HERE. Want Gods deuren van bekering en ontkomen staan nu nog open. Tweemaal constateert de Heilige Geest verdrietig dat de mensen, ondanks de waarschuwende oordelen, zich toch niet bekeerden (Openbaring 9:20 en 16:9). We noemen die beginweeŽn nog even:
Hongersnoden. Nu al zijn hier en daar hongeropstanden. Zeer verontrustend is het bericht dat al enkele jaren bijenvolken op een geheimzinnige manier uitsterven. Zonder bijen geen bestuiving. Zonder bestuiving geen vruchten. Albert Einstein zei al: ďAls de bijen uitsterven, zal de mensheid vier jaar later volgen.Ē
Opstanden. Niet alleen grote opstanden in moslimlanden in het Midden-Oosten, maar ook demonstraties en rellen in onze, westelijke regioís.
Pestziekten. Een nieuwe, resistente tak van de, naar men meende overwonnen ziekte tbc is ontdekt.
Aardbevingen. Snel na de ramp in Christchurch (Nieuw-Zeeland) kwam de megaramp in Noord-Japan en direct daarop een aardbeving in Zuidoost-AziŽ. Geologen vrezen voor een grote aardbeving in IsraŽl en/of het Midden-Oosten.
Ten slotte: In de wereld en vooral in en rond IsraŽl raast en gonst het van oorlogen en geruchten van oorlogen. Deze waarschuwingen komen in een steeds sneller tempo over de wereld.

Meer signalen
DaniŽl begreep weinig van de openbaringen die hem werden toevertrouwd. Op zijn vraag om uitleg zei de engel Ďdat deze dingen verborgen en verzegeld blijven tot de eindtijdí (DaniŽl 12:8,9). Opvallend is dat juist de laatste jaren bepaalde visioenen uit het boek ĎDaniŽlí zich duidelijker gaan aftekenen. Weer een teken van de naderende eindtijd. Let eens op het beeld van koning Nebukadnezar. ĎGod in de hemel, die verborgenheden openbaartí (DaniŽl 2:28) liet DaniŽl zien dat het beeld de opvolgende wereldrijken van Babylon, de Meden en Perzen, het Griekse rijk van Alexander de Grote en het Romeinse rijk voorstelden. Maar in de eindtijd staat het hele beeld overeind en wordt verbrijzeld door een Ďhemels koninkrijkí (DaniŽl 2:43-45). Dus die oude wereldrijken zullen, samen in ťťn beeld (ťťn rijk) op wankele voeten van ijzer en leem, in de eindtijd weer tevoorschijn komen. Als we de Europese Unie en de moslimlanden van het Midden-Oosten (of het oude Ottomaanse, Turkse kalifaat) samenvoegen, krijgen we het complete beeld terug.
Dat die culturen niet samengaan, is iedereen duidelijk en wordt profetische door het leem en ijzer van de voeten uitgebeeld. Een tweede visioen over dat eindtijdrijk lezen we in DaniŽl 7 en Openbaring 13. DaniŽl ziet die vier genoemde wereldrijken nu als vier gruwelijke monsters. Die komen uit een door winden opgejaagde, onrustige, wilde zee. Winden staan in de Bijbel vaak voor (gevallen) engelvorsten. De zee staat voor volkeren, met name de volken rond IsraŽl. Daar is inderdaad veel onrust. Uit die zee komt het Beest. Het eindtijdrijk van de antichrist en het Beest zelf. Weer opvallend is dat het ene beest uit Openbaring 13 een combinatie is van de vier beesten uit DaniŽl 7. Dat legt extra nadruk op wat door het beeld van Nebukadnezar getoond wordt: De vier rijken uit de oudheid bij elkaar. Binnenkort zijn al die grijpgrage tirannen uit het Midden-Oosten verdwenen. Met steun van de EU, de VN en de VS komen er verkiezingen en een schijndemocratie. De voorbeelden van Iran en Gaza en de opkomst van de Moslim Broederschap maken het zeer waarschijnlijk dat als resultaat fundamentalistische, sharia-achtige staten tevoorschijn komen. Staten die nog iets gemeenschappelijk hebben: Haat tegen IsraŽl en het Joodse volk. Als dat islamitische blok zich dan bij de EU aansluit, kunnen het rijk van de antichrist en het Beest zelf snel tevoorschijn komen.

Moderne hoofdzonden
Wanneer zal de HERE ingrijpen? Wanneer zal HIJ Ďzijn grote macht op Zich nemen en het Koningschap aanvaardení (Openbaring 11:17)? Ook in deze tijd, maar pas aan het einde van de rit. Nu zien we nog het Ďwoelen van de volken en het zinnen van de naties op ijdelheidí (Psalm 2:1). We zien hoe de HERE Zijn Aangezicht verbergt en de zonden van de mensheid op de eigen hoofden terecht komen. Dat zijn de weeŽn van de eindtijd. Men zal weer verkeerd kiezen: Voor de valse messias, de antichrist.
Twee zonden wekken in het bijzonder de toorn van de Almachtige op. In de eerste plaats de toenemende haat tegen Gods oogappel, tegen IsraŽl. ĎWant wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aaní (Zacharia 2:8 en Deuteronomium 32:10). Ook het kwaad van de abortus hoort bij die hoofdzonden. In ons land zijn er ongeveer 33.000 abortussen per jaar. Wereldwijd wordt dat aantal geschat op 45-50 miljoen. Waarom juist deze twee zaken? Wat hebben zij gemeenschappelijk? In beide gevallen gaat het om een beginnend werk van God. Bij abortus is de Schepper bezig met een nieuw wonder: ĎGij hebt mijÖ in de schoot van mijn moeder gewevení (Psalm 139:13). Hoe durft men dit wonderbare weefwerk van God te doden? God is ook bezig met het herstel van IsraŽl. Ook hier probeert de mens dit wonderwerk van de HERE af te breken. Deze zonden schreeuwen naar de hemel. De waarschuwende oordelen van God gaan nu al over de wereld. WeeŽn van de eindtijd zijn begonnen.

Spannend
Palestijnse terroristen en andere vijanden van IsraŽl proberen krampachtig de aandacht van de opstanden in Arabische landen om te buigen naar hun strijd tegen IsraŽl. Regelmatig klinken de gebruikelijke beschuldigingen aan het adres van IsraŽl. De Ďvredespartner voor IsraŽlí, de Ďgematigdeí Mahmoud Abbas roept op tot een derde intifada (volksopstand). Hamas blijft enthousiast raketten afvuren op IsraŽl, dat nauwelijks iets terug kan doen. Immers, Hamas heeft vrouwen en kinderen genoeg om als menselijke schilden te dienen. En elk kind dat per ongeluk wordt gedood door IsraŽl is een overwinning voor de terroristen.
Een nieuw plan waart rond op het internet. Over twee weken, op 15 mei, is het Onafhankelijkheidsdag voor IsraŽl. Palestijnen noemen het de Nakba, de ramp. Op die dag wil men met een miljoen(!) moslims een grote demonstratie houden. Met als doel de Palestijnse staat te promoten en het recht op terugkeer van zogenaamde Palestijnse vluchtelingen op te eisen. Uit de omringende moslimlanden wil men demonstratief IsraŽl binnenwandelen. Sommigen spreken over een vreedzame mars, anderen hebben meer gewelddadige plannen. ďEen miljard moslims voor de vernietiging van IsraŽlĒ is ťťn van de strijdkreten.

Een film uit Iran
Ook Ahmadinejad laat van zich horen. De regering van Iran heeft een film gelanceerd onder de titel: ĎDe komst is nabijí. De komst van de 12e Imam, dat is de (valse) islamitische messias, de Mahdi. Weer een teken aan de wand dat aangeeft dat het Beest en zijn rijk niet ver meer zijn. Wij worden door de Here gewaarschuwd: Ďwaakt dan, want gij weet niet wanneer de heer des huizes komen zalÖ opdat Hij niet, als Hij plotseling komt, u slapend zal vindení (Marcus 13:33-37).

Toegevoegd: 30 april 2011
Bron: Het zoeklicht nr.9, 87e jaargang.
Voor een abonnement op Het Zoeklicht, klik hier.
blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug