Een gesprek met Jerry Jenkins & Tim LaHaye

Eindelijk is het lang verwachte deel 10 van de serie "De Laatste Bazuin" verschenen met de titel "Standvastig". In "Standvastig" zijn één miljoen christenen en orthodoxe Joden naar de oude stad Petra gevlucht. Ze geloven daar veilig te zijn tot aan de Wederkomst. Wanneer het leger van de wereldwijde Gemeenschap hen aanvalt, worden ze op een wondere wijze gered.

De twee ervaren auteurs van deze romanserie vormen een team, dat de bijbelse gegevens recht doet en tegelijk in staat is een meeslepend en van begin tot eind spannend verhaal te schrijven. Op consequente manier wordt, op basis van vooral gegevens uit het bijbelboek Openbaring, een mogelijk scenario voorgelegd van de zeven laatste jaren van deze wereld, een scenario dat zo redelijk is dat de lezer voortdurend denkt : 'zo zou het inderdaad kunnen gebeuren'.

Tijd voor een interview met Jerry Jenkins en Tim LaHaye over het succes van hun boeken, waar de reeks heengaat en over de toekomst van "De Laatste Bazuin" nu de reeks zijn eind nadert.

Eindtijd.nl: Hoe is "de laatste bazuin"-serie begonnen?

Tim: Het was een idee die de Here me gaf toen ik in een vliegtuig zat. De piloot kwam uit zijn cockpit en hij begon met hoofdstewardess te flirten. Ik merkte op dat hij een trouwring had. Zij niet. Ik begon de vonken te zien overvliegen tussen deze twee en terwijl hij naar de cockpit terugging, begon ik te denken, "wat als de Opname op dit ogenblik zou gebeuren? Op deze vlucht zou een derde van de mensen plotseling verdwijnen. Het zou totale verwarring zijn. Ik stelde deze kerel voor, gehuwd met een Christen, en plotseling zou het hem dagen, "wanneer ik thuis kom, zal mijn vrouw zijn verdwenen, en ben ik verlaten." Dat is waar de titel vandaan kwam. Ik zocht een fictieschrijver. Ik kwam tot de conclusie dat ik geen fictieschrijver ben. Ik heb vele non-fictieboeken geschreven, maar fictie is een speciale gave. Ik bad voor de juiste persoon. Ik probeerde enkele belangrijke fictieschrijvers in het land; maar ze wezen me af. Maar op een dag bracht de Here ons toen samen door onze agent.

Eindtijd.nl: Welke soort reactie verwachtte u toen het eerste boek werd gepubliceerd?

Jerry: Ik voelde me erg goed over het eerste deel. De uitgevers zeiden toen zij het eerste hoofdstuk gelezen hadden dat zij een half miljoen van hen konden verkopen. Ik hoopte op honderd- of tweehonderdduizend en een best-seller op de Christelijke boekenmarkt. Ik dacht dat we daar een kans op hadden. Zoals u weet, het eerste boek in de reeks, Verlaten, verkocht één en driekwart miljoen alleen al in 1999. Het was verbazingwekkend. Wij hadden geen idee.

Tim: Wij kunnen nauwelijks geloven dat één van onze boeken [ een gemiddelde van ] 100.000 exemplaren per maand verkoopt. Ik heb boeken waarvan nog geen 100.000 exemplaren verkocht zijn!

Jerry: Om het in perspectief te zien-- en mensen denken dat ik een grap maak – de laatste bazuin titels verkopen elke maand meer dan al mijn boeken samen ooit hebben gedaan, en dat zijn 130 boeken. Het toont aan dat ik werkelijk slechte verkopers heb! In oktober 1999, verkocht de eerste titel alleen al 331.000 in één maand. En één miljoen in de vier maanden van de herfst van 1999. Niemand had ooit zoiets gezien

Eindtijd.nl: Jerry, zijn uw oudere boeken ook beter gaan verkopen?

Jerry: Ja, maar waarschijnlijk niet hetzelfde zoals bij Tim, aangezien zijn boeken over profetie gaan. Ik denk dat er nog boeken in druk zijn vanwege de serie: familie titels, huwelijkstitels, dingen als dat.

Eindtijd.nl: Ik dacht dat de reeks oorspronkelijk zou bestaan uit drie boeken.

Jerry: Het zou er maar één zijn! Wij dachten naïef dat wij de Opname en de zeven jaar van Verdrukking in één boek konden behandelen. Ik was halverwege het schrijven van het eerste boek toen ik me realiseerde dat ik nog slechts één week had behandeld. Dus toen gingen wij naar drie delen, en kort daarna zes en toen zeven. En toen kwamen we uit op twaalf. De grote verandering kwam eigenlijk met het vierde boek, Oogst, toen we nog maar twee jaar hadden beschreven van de Verdrukking. De uitgever vroeg of we bijna vijf jaren van Verdrukking wel in enkel drie boeken konden krijgen. Ik zei dat ik dacht dat ik dat kon, maar het zou het tempo van het verhaal veranderen en het zou minder karakter gebaseerd worden; er zou veel meer actie zijn. Zij dachten dat een deel van het geheim van het succes het tempo was. Zij bedachten hoe lang het zou duren in hetzelfde tempo berekenden twaalf.

Eindtijd.nl: U heeft gezegd dat Dr. LaHaye de ‘ingewanden’ schrijft en Jerry vult het verder op. Wordt, nu u de karakters kent en hoe zij zich hebben ontwikkeld, dat een deel van het procédé om een nieuw boek te schrijven?

Tim: Als u de instructies eens kon zien die ik Jerry gaf om mee te beginnen, zou ik me schamen. Ik hoop dat hij ze heeft weggegooid. Maar aangezien we zijn gegroeid, zijn we verfijnder geworden, meer direct in planning. Vertragen is een echte hulp geweest, want er is zoveel materiaal over wat tijdens deze zeven jaar gaat gebeuren. En wat zo mooi is is dat er meer ruimte in de Bijbel, meer materiaal over de zeven jaar Verdrukkingsperiode dan wat dan ook met uitzondering van het leven van Jezus. Daar moet een reden voor zijn. Tijdens die verschrikkelijk belangrijke tijd, gaat God mensen winnen, mensen naar zich toe trekken. En Hij doet zulke vreemde dingen: Hij verzegelt 144.000 getuigen; Hij giet Zijn Geest uit; Hij stuurt een engel met het eeuwige Evangelie. Nergens anders predikt een engel het Evangelie. Het toont het medelevende hart van God. Wij zijn van de karakters en de mensen gaan houden en dromen over wat hen nog gaat gebeuren. Het is werkelijk een leuke ervaring.

Eindtijd.nl: Welk karakter lijkt het meest op u?

Jerry: Ik denk dat ik me het meest met Buck identificeer, aangezien hij een journalist en een schrijver is.

Eindtijd.nl: Er zijn besprekingen geweest over een prequel nadat de reeks is afgelopen. Wordt dit werkelijk overwogen?

Jerry: Een prequel heeft enorme mogelijkheden. Terwijl wij nog niets hebben geformaliseerd, geloof ik dat we allen het potentieel zien.

Eindtijd.nl: Welke hoek belicht dat verhaal?

Jerry: Ik zou geïnteresseerd zijn in de kinderjaren en het opgroeien van Nicolae en de achtergronden van de andere hoofdkarakters. Het verhaal zou waarschijnlijk eindigen waar Verlaten begon, met de Opname.

Eindtijd.nl: Welke gelegenheden heeft u gehad om het evangelie aan Amerika te vertellen?

Jerry: Waarschijnlijk de meest opwekkende was bij Larry King, toen hij vroeg wie verdwijnt en wie achter gelaten wordt. Wij hadden de gelegenheid om te vertellen wat het evangelie is (redding door genade door geloof) en wat het niet is (gebaseerd op onze eigen inspanningen).

Eindtijd.nl: Hoe antwoordt u wanneer de mensen zeggen dat zij het Bijbelboek Openbaring door de lens bekijken die u met deze reeks hebt gecreëerd?

Tim: Wij zijn hoopvol dat zij dat zullendoen, en dat zij de feiten en de gebeurtenissen bekijken. Één van de commentaren die wij gehoord hebben en die ons werkelijk gezegend heeft is dat het mensen terug heeft gedreven naar het boek van Openbaring om te bewijzen dat we verkeerd zitten slechts om uit te vinden dat wat wij zeiden ook daar staat. Na het door de ogen van Jerry gezien te hebben, is het bijna als een mondeling bewegende film. De mensen hebben gezegd, "er kunnen geen ruiters op paarden in de lucht zijn?" Zij gaan terug en lezen het in het boek Openbaring terug en daar staat het. Zelfs met de titel van één van onze boeken, Apollyon, [ werd ons gevraagd ], "hoe komt u aan die titel?" Recht uit de Bijbel.

Jerry: Wat wij merken is dat veel mensen zeggen, "is dit precies wat er gaat gebeuren?" Duidelijk niet. We hebben namen verzonnen. We hebben karakters verzonnen. We proberen het realistisch te maken. Wat we zeggen is dat wij geloven dat dit op een dag iemand gaat overkomen en het Bijbelse deel daarvan is zo dicht bij de letterlijke interpretatie van Openbaring als wij het kunnen maken. Dat is alles wat we zeggen. Wij horen van dozijnen mensen die zeggen dat zij al jarenlang niet in Openbaring hebben gelezen, en nu worden zij geïntrigeerd door het. Niets beter dan mensen die naar de Bijbel teruggaan.

Tim: U moet de profetieën van de Bijbel letterlijk nemen, net als alles in de Bijbel. Je moet mensen uitleggen om de serie niet letterlijk te nemen enkel omdat het in druk is. Wat wij doen is echte levenskarakters maken en zij zien hoe dit alles zou kunnen gebeuren.Toegevoegd: 8 november 2002
"Standvastig" is nu te bestellen via onze site: klik hier.


Print deze pagina
Terug