De geestelijke strijd om Jeruzalem

Een plotseling verderf en zij zullen geenszins ontkomen...
Het waren apocalyptische beelden die we op dinsdag 11 september met verbazing op de TV aanschouwden. Wederom werd duidelijk hoe kwetsbaar we als mensen zijn. Amerika, de supermacht van de wereld, werd in het hart getroffen, op humaan, financieel en politiek gebied. Veel vragen komen nu naar boven... is dit een teken van de eindtijd, het begin van de grote verdrukking, wat is het volgende?

HET WARE GEZICHT VAN DE ISLAM...
Het moge duidelijk zijn, dat we de laatste dagen het ware gezicht van de Islam gezien hebben. Door de gematigde Moslims wordt dit natuurlijk ten zeerste ontkend, maar laten we daarbij niet vergeten, dat iedere Moslim een volgeling van Mohammed is, de "laatste profeet" die zelf met een heilige oorlog begonnen is, waarin vele tienduizenden in naam van Allah afgeslacht zijn.

De moedige Karel Martel wist de oprukkende Arabische legers in 732 tussen Tours en Poitiers te verslaan en zo de opmars van de Islam te stoppen. Zonder deze moedige daad van Karel Martel zou het er in Europa geheel anders uitgezien hebben. Ruimte voor het Christendom zou er dan waarschijnlijk niet meer geweest zijn. Helaas hebben vele Europeanen de invloed en de macht van de Islam onderschat en is het de Islam gelukt tot in alle geledingen van de Westerse "beschaving" door te dringen.

WAAR GAAT HET NU ECHT OM?
Het gaat in wezen om de toekomstige status van Jeruzalem, een strijd die zich tot alle continenten uitgebreid heeft. Het gaat in Israël nu niet zo zeer om de grenzen en de verdeling van het land. Dat bleek wel, toen Barak de Palestijnen onverantwoord ver tegemoet kwam en inging op bijna alle eisen van Arafat, die tot ieders verrassing het aanbod van Barak afwees.

We hebben te maken met een geestelijke strijd met als inzet Jeruzalem. ledereen die het voor Jeruzalem opneemt moet daarvoor de tol betalen. Amerika heeft heel veel moeten betalen voor zijn "pro-Israël" houding. Via terrorisme en de oliemacht proberen de Palestijnen Jeruzalem te claimen als hun heilige stad. Terwijl de Arabieren nog twee andere heilige steden (Mekka en Medina) hebben en Jeruzalem zien als de derde heilige stad, eisen ze deze stad toch op als hun heilige stad, terwijl de Joden geen alternatief hebben en veel oudere rechten kunnen laten gelden.

In Psalm 132:13-14 lezen we: "Want de Here heeft Sion verkoren, Hij heeft het Zich ter woning begeerd. Dit is mijn rustplaats voor immer, hier zal Ik wonen, want haar heb Ik begeerd". Satan zet alles op alles om de stad Jeruzalem, die God als zijn woning aangewezen heeft, te verwoesten of anders zelf in bezit te nemen. Iedereen, die Jeruzalem niet erkent als de stad, die God uitgekozen heeft en aan zijn uitverkoren volk Israël toevertrouwd heeft, is een handlanger van satan, die de stad uit de handen van God wil houden!

Zoals gezegd gebruiken de Arabische volkeren hierbij de macht van het terrorisme en de macht van de olie. Over veertig jaar zijn waarschijnlijk de olievoorraden uitgeput en zijn we op andere energiebronnen aangewezen. U begrijpt wel, dat het oliemachtsmiddel dan uit de handen van de Arabische landen geslagen is. De Westerse wereld heeft de Opec-landen dan niet meer nodig. De Arabische wereld weet maar al te goed dat ze nog veertig jaar via de olieleveringen de druk op kunnen voeren, maar dan is het voorbij en moeten ze bereikt hebben wat ze uiteindelijk willen bereiken: een wereldwijde islamitische regering! Zo zien we dat het uiteindelijk om een geestelijke oorlog gaat: Jeruzalem, het hart van de aarde, waar de Here God zijn koninkrijk op zal richten en een einde zal maken aan alle onrecht en wereldse heerschappij.

DE STRIJD WORDT HEVIGER...
In Zacharia 12:2-3 lezen we, dat Jeruzalem een "schaal van bedwelming voor de volken in het rond" zal worden en een "lastige steen is, die alle natiën moeten heffen". Volken die zich met deze stad bezighouden zullen "doorsneden" (Staten Vertaling) worden en zich deerlijk verwonden. Wat is Amerika verwond en welke landen zullen volgen? We lezen in Gods Woord dat uiteindelijk alle volkeren afgevoerd zullen worden naar Jeruzalem om daar bij de slag van Armageddon door God Zelf geoordeeld te worden.

De gebeurtenissen in New York en Washington zijn apocalyptische gebeurtenissen en laten ons zien, dat de geestelijke strijd in Jeruzalem steeds heviger en omvangrijker wordt. We hebben gezien, hoe de wereld in een uur volkomen kan veranderen. Zo lezen we dat in de eindtijd de wereldeconomie (in de stad Babel vertegenwoordigd) in n uur ineen zal storten: "wee, wee, de grote stad, waarin allen die schepen op zee hadden, door haar kostbaarheden rijk geworden zijn, want zij is in n uur verwoest" (Openbaring 18:10,16 en 19). Zo snel kan het allemaal veranderen! Wat is het belangrijk om nu te weten, veilig in de handen van de Here Jezus te zijn. Hij zegt dat, wanneer we deze dingen zien gebeuren, we onze hoofden omhoog moeten heffen omdat onze verlossing dan nabij is. Op het juiste moment weet Hij zijn gemeente te evacueren, waarbij de gemeente opgenomen wordt en de radeloze aarde achter zich zal laten. Meer dan ooit verwachten we dit heilige moment, alle tekenen wijzen op een spoedige komst van Christus voor de zijnen. Bent u er klaar voor?

(Bron: Het Zoeklicht, 29 september 2001)

Terug
Print deze pagina