SyriŽ dreigt de VS met vergelding

SyriŽ biedt vrijwilligers die mee willen strijden aan Iraakse zijde tegen de Amerikanen en Britten, vrije doorgang naar Irak. Verschillende bronnen melden dat er inmiddels al ca 4000 Arabieren  uit diverse Arabische landen in Irak zijn aangekomen. Onder hen bevinden zich ook Palestijnen uit de 'vluchtelingenkampen' in Libanon en uit de gebieden die onder controle staan van de Palestijnse Autoriteit. Volgens Munir Maqdah een woordvoerder van de terreurbeweging Al-Fatah staan er al honderden strijders van hen klaar in Bagdad voor het plegen van zelfmoordaanslagen. De Fatah terroristen ontvangen hun salaris rechtstreeks van Arafat's PLO. De Iraakse Vice-President Taha Yassin Ramadan waarschuwde dat zelfmoordaanslagen onderdeel van de militaire strategie zullen worden. Arafat heeft Saddam Hoessein een compleet draaiboek geleverd van het Palestijnse verzet tegen de invasie van het IsraŽlische leger in Jenin in april vorig jaar. De Amerikanen op hun beurt hebben het afgelopen jaar op een militaire basis van het IsraŽlische leger geleerd, hoe een dichtbevolkte stad veroverd moet worden. De Amerikanen hebben veel kunnen opsteken over de ervaringen van het IsraŽlische leger vooral tijdens de actie "Operatie beschermend schild" in Jenin. Inmiddels zijn de eerste Amerikanen al door zelfmoordenaars opgeblazen.

Volgens de IsraŽlische veiligheidsdienst zijn er ook grote aantallen strijders van Hezbollah via SyriŽ naar Irak vertrokken. De IsraŽlische nieuwszender Channel 2 meldde dat er al ca 2500 van hen in Irak zijn aangekomen. De Syrische militaire analist Hitham al-Kilani zei in een interview op Al-Jazeera op 24 maart, dat SyriŽ de grens met Irak heeft geopend om Arabische en andere moslimvrijwilligers de gelegenheid te bieden de strijd aan te binden met de Amerikaanse invasietroepen. Hij zei dat de Syrische grens eveneens is geopend voor Iraakse vluchtelingen. WorldNetDaily meldt dat Saddam Hoessein zijn familie reeds in SyriŽ heeft ondergebracht. Saddam's eerste vrouw, de moeder van zijn beide gewelddadige zoons Uday en Qusay, zou naar Damascus zijn vertrokken met drie vrachtwagens vol bezittingen en 60 bodyguards. Ook Tariq Aziz zou zijn naaste familieleden naar SyriŽ hebben gestuurd.

De houding van SyriŽ heeft de theorie gevoed dat de bus die op 23 maart is geraakt door een Amerikaanse raket waarbij 5 doden en talrijke gewonden vielen, geen ongeluk was zoals in eerste instantie werd verondersteld. De bus zou bewust door het Amerikaanse leger onder vuur zijn genomen nadat ze van de CIA hadden vernomen dat het zou gaan om vrijwilligers die van plan waren mee te vechten aan de zijde van Irak. De bus kwam uit Damascus er werd geraakt toen het 50 kilometer op Iraaks grondgebied reed. De Britse speciale eenheid SAS heeft inmiddels al vier bussen vol met Arabische vrijwilligers aangehouden in het westelijk deel van de Iraakse woestijn. De London Times meldde op 1 april dat de passagiers afkomstig waren uit verschillende Arabische landen maar dat allen waren voorzien van Syrische paspoorten. SyriŽ zou de laatste weken 2000 valse paspoorten hebben uitgereikt aan o.m. Palestijnen. SyriŽ is hard aangevallen door de Amerikaanse minister van Defensie Donald Rumsfeld. Op een persconferentie verweet Rumsfeld SyriŽ betrokkenheid bij de leveranties van militair materieel w.o. nachtkijkers, tank-onderdelen, en anti-tank raketten en vliegtuigmotoren voor het regiem van Saddam. Amerikaanse functionarissen zeggen dat de SyriŽrs alles leveren wat de Irakezen nodig hebben. Het militaire materieel komt o.m. vanuit Europa en Rusland de Syrische haven van Latakia binnen en wordt van daaruit met vrachtwagens, gewone burgervoertuigen en treinen naar Irak getransporteerd. De Amerikanen zouden inmiddels de treinverbinding tussen beide landen hebben gesaboteerd. Speciale Amerikaanse troepen hebben eveneens een oliepijpleiding opgeblazen waarmee dagelijks 200.000 vaten olie illegaal door Irak aan SyriŽ  werd geleverd.

Rumsfeld sprak van  ,, vijandige activiteiten." ,, Deze leveranties vormen een directe bedreiging voor de levens van onze coalitietroepen."  aldus Rumsfeld.Een paar dagen later waarschuwde Colin Powell dat SyriŽ de steun aan het terrorisme moet staken. De Syrische dictator Bashar Assad reageerde door de oorlog tegen Irak als een bezettingsdaad te beschouwen en waarschuwde dat SyriŽ wel eens het volgende doelwit zou kunnen worden. In een interview met de in Beiroet verschijnende krant A-Safir, zei hij dat Damascus echter niet zal afwachten tot het wordt aangevallen.Ook zei hij een aanval van IsraŽl niet uit te sluiten. Volgens hem werkt Jeruzalem samen met Washington en Londen om zijn land aan te vallen. De Syrische ambassadeur bij de Verenigde Naties Mikhail Wehbe waarschuwde het Pentagon dat bij een aanval op SyriŽ, Damascus met alle militaire middelen terug zal slaan. Een woordvoerder van Buitenlandse zaken van SyriŽ noemde de Verenigde Staten ,,een macht van moordenaars en verwoesting." De Syrische Moefti Ahmed Kaftaru riep de moslims wereldwijd op met alle ter beschikking staande middelen, waaronder zelfmoordaanslagen, de Amerikaans-Brits-Zionistische agressie te bestrijden. Zowel SyriŽ als Libanon hebben hun legers aan de grens met IsraŽl in paraatheid gebracht na een bezoek van de Libanese premier Rafik Hariri aan Assad in Damascus.

IsraŽl heeft gewaarschuwd dat SyriŽ een operationeel chemisch en biologisch wapenprogramma bezit.Volgens bronnen binnen westerse inlichtingendiensten bezit SyriŽ inderdaad een groot aantal massavernietigingswapens waaronder het uiterst dodelijke VX-gas. Deze bronnen melden verder dat Assad de opdracht heeft gegeven de productie van Scud-C en Scud-D raketten te versnellen die een bereik hebben van respectievelijk 550 en 700 kilometer. Onder het bewind van Assad senior is SyriŽ kort na de nederlaag in de Yom-Kippoeroorlog in 1973 begonnen aan de wederopbouw van zijn door IsraŽl vernietigde leger, daarbij intensief geholpen door o.m. Rusland en Europa. Sinds SyriŽ en de voormalige Sovjet Unie in 1973 een verdedigingspact hebben gesloten, is SyriŽ een reusachtige wapenopslagplaats geworden. Hieronder vallen ook moderne raketten van het soort S-300 waarmee SyriŽ IsraŽl enorme klappen kan toebrengen. Honderden Russische instructeurs helpen de SyriŽrs bij de opbouw van het leger. Jeruzalem beschuldigd SyriŽ er eveneens van massavernietigingswapens van Irak te verbergen. Deze wapens zouden naar SyriŽ zijn gebracht in de tijd dat de VN-wapeninspecteurs hun onderzoek in Irak hervatten. IsraŽl maakt zich grote zorgen dat het conflict met Irak zou kunnen uitgroeien tot een grote regionale oorlog. IsraŽlische woordvoerders verwijzen daarbij naar de dreigende taal van Assad. Het is niet uitgesloten dat een dergelijke oorlog tot de verwoesting van Damascus zou kunnen leiden zoals door de profeten Jeremia en Jesaja is geprofeteerd.

Jesaja 17:1 Zie,Damascus wordt weggenomen, zodat het geen stad meer is het wordt een puinhoop, een bouwval.


Jeremia 49:27 Ik zal een vuur aansteken binnen de muren van Damascus, dat de burchten van Benhadad zal verteren.

Deze bijbelteksten laten weinig aan duidelijkheid te wensen over. Er zal een moment komen in de toekomst waarin Damascus in zijn geheel zal worden weggevaagd. De profeet Jeremia spreekt van een verterend vuur en dat is precies wat er gebeurt bij een kernexplosie.

In SyriŽ heerst grote irritatie vanwege Amerika's steun aan IsraŽl. Een van de hete hangijzers tussen SyriŽ en IsraŽl is de Golan-hoogvlakte. Dit plateau is sinds de juni oorlog van 1967 weer in bezit van IsraŽl.Het werd door SyriŽ gebruikt als een enorme militaire basis van waaruit het noorden van IsraŽl dagelijks werd bestookt met moordend vuur waarbij honderden IsraŽlische slachtoffers zijn gevallen. SyriŽ eist met steun van de VN-veiligheidsraad (Resolutie 242)  dat IsraŽl zich terugtrekt uit de gebieden die in 1967 zijn veroverd. Maar SyriŽ is niet de rechtmatige eigenaar van de Golan. Het is het oude bijbelse Basan. Dit gebied is in de13e eeuw v.C. door de IsraŽlieten in opdracht van God door Jozua in bezit genomen en aan o.m. de halve stam van Manasse toegewezen. Het behoort onlosmakelijk tot het erfdeel van het volk van IsraŽl. Tientallen opgravingen tonen aan dat er sprake is geweest van eeuwenlange IsraŽlische aanwezigheid.

Jozua 13:8-11-12 Tezamen met de ( andere helft van de stam Manasse) hebben de Rubenieten en de Gadieten hun erfdeel ontvangen, dat Mozes hun gegeven had aan de overzijde van de Jordaan...verder Gilead en het gebied der Gesurieten en der Mašchatieten benevens het gehele Hermongebergte en geheel Basan tot Salcha toe, het gehele koninkrijk van Og in Basan.

De profeet Jeremia maakte al duidelijk dat IsraŽl ooit in de toekomst naar dit erfdeel zou terugkeren.

Jeremia 50:19  .....en Ik breng IsraŽl terug naar zijn weide, opdat het Karmel en Basan afweiden.

Ook de profeet Micha profeteert dat het volk van IsraŽl in de toekomst weer zal weiden in Basan, als in de dagen van ouds en ook in Gilead dat nu nog een onderdeel vormt van JordaniŽ.

Bronnen: World Tribune, 28-3-2003. WorldNetDaily, 30-3-2003. Ha'aretz, 28-3-2003. www.newsmax.com Syria Threatens US With Military Retaliation, door Stewart Stogel, 29-3-2003

Toegevoegd: 5 april 2002
Uit de nieuwsbrief van: Franklin Ter Horst Studies


Print deze pagina
Terug