Verbergt Syrië de Iraakse massavernietigingswapens?

Waarom laten de Amerikanen honderden wapeninspecteurs in Irak naar massavernietigingswapens zoeken terwijl ze al geruime tijd op de hoogte zijn van het feit dat het bewind van Saddam Hoessein reeds vanaf 1995 is begonnen met het verplaatsen van deze wapens naar Syrië? Een deskundige die meer dan 10 jaar aan het Iraakse wapenprogramma heeft gewerkt vertelde op 24-4-2003 aan de New York Times dat Irak rond 1995 is begonnen met het overbrengen van haar massavernietigingswapens naar Syrië om te voorkomen dat de VN-wapeninspecteurs deze zouden ontdekken. De nog aanwezige voorraden zou Saddam vlak voor de aanval op Irak naar Syrië hebben overgebracht. Ook Israël meldde begin april 2003 dat de Irakezen met tientallen vrachtwagens bezig waren de dodelijke wapens naar Syrië over te brengen. Diverse bronnen melden dat de Amerikanen beschikken over gedetailleerde satelliet-opnamen waarop konvooien vrachtwagens te zien zijn die richting Syrië rijden. Kranten in Amerika citeerden Amerikaans overheidspersoneel die hetzelfde beweerden. Op 13-4-2003 zei George Bush dat Syrië de Iraakse massavernietigingswapens verbergt en waarschuwde Syrië toen al voor de gevolgen. De naar het buitenland uitgeweken ‘vader’ van het Iraakse nucleaire programma Jaffer Jaffer heeft zich onlangs tot de Amerikaanse autoriteiten gewend en bekend gemaakt dat er een Iraaks-Syrische connectie bestaat. De Amerikaanse minister van Defensie Donald Rumsfeld heeft dit bevestigd.

Op 31-3-2003 informeerde een woordvoerder van het Israëlische leger (IDF) de Knesset ( het Israëlische parlement) over de Iraakse wapenverplaatsingen naar Syrië. Jan van Barneveld citeerde in het nummer van Zoeklicht op 14-6-2003 DEBKA-Net-Weekly dat onthulde dat Saddam’s massavernietigingswapens tussen 10 januari en 10 maart 2003 via Syrië naar Libanon gebracht zijn. Daar zouden ze op een diepte van ca dertig meter door Syrische legertechnici zijn begraven. De hele operatie zou zo’n tien dagen voor de aanval op Irak begon, hebben plaatsgevonden. Op 30-10-2003 meldde Middle East Newsline van de Amerikaanse veiligheidsdienst te hebben vernomen dat Irak haar chemische en biologische wapenarsenaal had ondergebracht in Syrië een aantal weken voor de Amerikaanse aanval op Irak. Zions Cry News meldt op 6-1-2004 dat deze wapens op drie verschillende locaties in Syrië liggen opgeslagen en worden bewaakt door Syrische militairen. Een van deze locaties is een verblijfplaats van de Syrische geheime dienst en betreft een tunnel in een berg in de buurt van al-Baidah, in het noordwesten van Syrië. De twee andere locaties liggen in het westen van Syrië. Een is verborgen in een fabriek van de Syrische luchtmacht in de buurt van Tal Snan en de derde locatie zijn tunnels bij Shinshar wat behoort tot het 661e bataljon van de Syrische luchtmacht. Een hoge Syrische inlichtingenofficier zou deze informatie hebben doorgespeeld aan een landgenoot in ballingschap.

Verschillende bronnen melden dat de Amerikaanse regering vanaf het begin op de hoogte is geweest van de transporten en dat men met het officiële bewijsmateriaal wil komen zodra dat politiek het meeste oplevert. De onlangs opgestapte Amerikaanse wapeninspecteur David Kay zei niet langer te geloven dat er massavernietigingswapens in Irak liggen opgeslagen. Kay zegt in een exclusief interview in de Engelse krant The Telegraph dat tenminste een deel van Saddams massavernietigingswapens in Syrië verborgen zijn. ,, Wij weten van voormalige Iraakse regeringsvertegenwoordigers dat veel ‘materiaal’ naar Syrië is gebracht vóór het begin van de oorlog" aldus Kay. Ook de 610 ton chemicaliën waarmee het uiterst dodelijke VX-gas kan worden geproduceerd -die in scholen en ziekenhuizen lagen opgeslagen- zijn ‘spoorloos’ verdwenen evenals de met Sarin, VX en mosterdgas voorziene anti-tank granaten van Saddam’s Republikeinse Garde. Maar er is nog veel meer zoek. Waar zijn bijvoorbeeld Saddam’s superkanonnen gebleven waaronder een kanon met een diameter van 1000 mm en een lengte van 260 meter waarmee hij mortieren geladen met nucleaire, chemische en biologische ladingen kon afvuren over een afstand van 3000 kilometer?

Waar is al het verboden materiaal gebleven dat Duitsland aan Irak heeft geleverd. Waar zijn de acht zandkleurige mobiele laboratoria gebleven die door het Duitse bedrijf Rhein-Bayern zijn geleverd waar de Zwitserse krant "Neue Zürcher Zeitung" op 18-2-2003 uitvoerig over heeft geschreven. ,, Een ontwikkelingsexpert Hans Bransheidt vertelde dat hij persoonlijk bij verschillende gelegenheden de voertuigen in actie heeft gezien." Waarom meldden de Amerikanen niets over Saddam’s volledig ingerichte ondergrondse stad in de buurt van Kirkoek aan de oever van de rivier "Lesser Zab" in het oosten aan de grens met Iran? Deze stad is in 1995 -na aanvankelijk gediend te hebben als opslagplaats voor Saddam’s geheime wapenarsenaal-omgebouwd tot een complex van tunnels, straten, woongelegenheden, kantoren en een compleet communicatiecentrum. Naar het Westen uitgeweken Iraakse officieren melden dat Saddam ook op andere plaatsen atoomvrije bunkers heeft laten aanleggen tot 100 meter diep. Deze bunkers zouden d.m.v. rails met elkaar zijn verbonden.

Het is al jaren bekend dat Syrië ook zelf over een grote voorraad massavernietigingswapens beschikt waaronder ca 300 Scud-B raketten die men heeft voorzien met een lading van het uiterst dodelijke VX-gas." Volgens de Amerikaanse onderminister van staat John Bolton heeft Syrië het meest geavanceerde chemische wapenarsenaal van de Arabische wereld.

Er komen steeds meer berichten dat de Verenigde Staten zich ook willen ontdoen van het dictatoriale regiem in Syrië. Militaire bronnen melden dat de Amerikanen een aantal troepen langs de 650 kilometer lange grens tussen Syrië en Irak heeft gestationeerd en dat speciale eenheden regelmatig de grens met Syrië oversteken. Ook vinden er uitgebreide spionagevluchten boven Syrië en Libanon plaats. Bronnen binnen de Amerikaanse inlichtingendienst melden dat de VS een militaire actie overwegen tegen basis van Hezbollah in Libanon om daarmee Syrië te provoceren. Jane’s Intelligence Digest meldt in een artikel dat minister van Defensie Donald Rumsfeld een aanval op deze basis overweegt in het kader van de strijd tegen het internationale terrorisme. Een dergelijk aanval zou gemakkelijk op een confrontatie met de in Libanon gelegerde Syrische troepen kunnen uitlopen.. De kans is groot dat in dit geval ook Israël hierbij betrokken raakt. Volgens informatie van het Israëlische leger heeft Hezbollah inmiddels 12.000 raketten in Zuid-Libanon opgesteld om daarmee het noorden van Israël te bestoken zodra Damascus daartoe de opdracht geeft. Volgens World Tribune gebeuren de aanvallen van Hezbollah op Israëlische doelen praktisch allemaal in opdracht van Damascus.

Het bewind in Damascus voelt meer dan ooit de ogen van de Verenigde Staten op zich gericht. De regering van Syrië is bijzonder geïrriteerd en noemt alle beschuldigingen ‘ongefundeerd’ en een ‘lastercampagne’ die mede door Israël wordt gesteund. De CIA zegt er ernstig rekening mee te houden dat een oorlog tussen Israël en Syrië tot de mogelijkheden behoort. ,, De regelmatig terugkerende confrontatie’s rond het drielandenpunt van Israël, Syrië en Libanon bij de zogenoemde Sheba Farms, zou gemakkelijk tot een groot conflict kunnen uitgroeien. In zo'n conflict zouden niet-conventionele wapens (chemische, biologische of zelfs nucleaire wapens) kunnen worden ingezet." Aldus een zegsman van de CIA. De Syrische minister van BZ Farouk a-Shara dreigt regelmatig met aanvallen op Israël. "Wij hebben vele kaarten die wij nog niet hebben uitgespeeld’ aldus Shara.

Bronnen: ZionsCry News, 6 en 24-1-2004. Israelinsider 24-4-2003. Telegraaf 5-1-2004. Jeruzalem Post, 13-12-2004.

Toegevoegd: 31 januari 2004
Uit de nieuwsbrief van: Franklin Ter Horst Studies


Print deze pagina
Terug