De Tempelberg Betwist

Wordt de Tempel herbouwd? - J. Randall Price
(Boekbespreking)

Profetische jubileums
De Tempelberg betwist In een snel tempo komen dramatische eindtijdgebeurtenissen dichterbij. De situatie is zo gespannen dat het elke dag tot een uitbarsting kan komen. De terroristen van Harnas en Hezbollah staan op het punt weer toe te slaan. Een nieuwe oorlog met SyriŽ en Iran lijkt onvermijdelijk. Een Jood of een Christen die het waagt op het Tempelplein hardop te bidden of een profetie uit de Bijbel te proclameren kan een wereldoorlog veroorzaken. Moslim geestelijken waken met een fel, bijna krankzinnig fanatisme over `hun heilige plaats'. Als er ook maar iets gebeurt wat de moslim-Arabieren niet zint, worden gevaarlijke rellen georganiseerd. Altijd volgen dreigingen van een bloedbad. Meestal komen de VN, de EU en zelfs de VS het schreeuwende moslimvolk te hulp met vermanende woorden en veroordelende resoluties aan het adres van IsraŽl. Een recent voorbeeld vond in februari plaats, toen IsraŽl voorzichtig en volgens afspraken en overeenkomsten, probeerde de Mughrabi voetgangersbrug (de Rambambrug) naar het Tempelplein te repareren. Het is verbijsterend hoe die moslimfanatici met de waarheid en de feiten omgaan. Angstig is het te zien hoe een groot deel van de wereld dat slikt en voortdurend toegeeft aan dreigementen en geweld. Er gaat heel wat gebeuren in dit jaar waarin 40 jaar bevrijding van Jeruzalem wordt gevierd. En volgend jaar, als herdacht wordt dat 60 jaar geleden de staat IsraŽl tot stand kwam. Die gebeurtenissen zijn ook van profetische betekenis. De bevrijding van Jeruzalem markeert het begin van `de vervulling van de tijden van de heidenen' (zie Luc. 21:24). De stichting van de staat IsraŽl is het begin van het `weer opbouwen van de vervallen hut van David' (Hand. 15:16).

Wereldmachten tegen beloften Waarom al dat geweld en die commotie om deTempelberg?Waarom ineens die aandacht van niet alleen de moslims, maar van de hele wereld? De moslims hebben in 638 Jeruzalem veroverd en daarna de stad links laten liggen. De naam Jeruzalem komt niet eens in de Koran voor. Eeuwenlang was Jeruzalem een uithoek in het enorme moslimrijk. Ze hadden immers Mekka en Medina! Pas toen IsraŽl in 1967, waarschijnlijk ongewild en onbedoeld, Jeruzalem op JordaniŽ veroverde, werd Jeruzalem ineens bijna nog heiliger dan Medina. Deze ontwikkeling heeft een duidelijke geestelijke oorzaak. Jeruzalem immers is de stad die door de God van IsraŽl is uitgekozen om daar `Zijn Naam te vestigen' (Deut. 12). Daar daalde Zijn heerlijkheid neer op de Tempel van Salomo. Van Jeruzalem wordt gezegd: De naam van de stad zal voortaan zijn: De HERE is aldaar' (Ez. 48:35). Er komt een tijd dat vervuld zal worden: `De HERE, uw God is in uw midden, een Held die verlost' (Sef. 3:17). Als de Heerlijkheid van de HERE Jeruzalem en de herbouwde Tempel binnengaat, zal de aarde stralen vanwege die heerlijkheid (Ez. 43:2). Vanuit die stad zal `een Koning heersen in gerechtigheid en vorsten zullen heersen naar het recht' (Jes. 32:1). Want `Uit Sion zal de wet uitgaan en het Woord van de HERE uit Jeruzalem' (Jes. 2:3). Helaas weten duivelse overheden, die door Paulus `wereldbeheersers van deze duisternis' worden genoemd, dit beter dan de meeste Christenen. De strijd om de Tempelberg is een strijd van de machten van deze wereld, tegen het komende Koninkrijk van onze Heer. Jeruzalem en het land en volk IsraŽl zijn doelwit in deze strijd. Vijandige en boosaardige ogen van geestelijke en wereldse machten zijn gericht op de stad van de Grote Koning en op het land van God en het volk van God.

Een belangrijk boek van Het Zoeklicht
Hoe lang zal het duren voordat de uiterst explosieve situatie rond de Tempelberg uitloopt op een `Harmageddon'? Wanneer krijgen de `Getrouwen van de Tempelberg' en andere vrome Joden van bijvoorbeeld `het Tempelinstituut', gelegenheid de Tempel te herbouwen? Zij zijn er klaar voor! Ongeveer 80% van de IsraŽli's, seculier of gelovig, is voor de herbouw van een heiligdom op de Heilige Berg. Wanneer gaat dat gebeuren? Wat zegt de Bijbel over een derde of zelfs een vierde Tempel? Hoe komt het dat IsraŽl, dat in 1967 op zo'n wonderlijke, onverwachtse manier de Tempelberg onder controle kreeg, die greep nu helemaal is kwijt geraakt? Over al deze vragen heeft J. Randall Price een lijvig en zeer interessant boek geschreven. Hij kan het weten, want veel van recente ontwikkelingen heeft hij van dichtbij meegemaakt. Ik ben ervan overtuigd dat Het Zoeklicht veel lezers een dienst bewijst door dit belangrijke en buitengewoon interessante boek te laten vertalen en in het Nederlands uit te geven. Een kort overzicht van de inhoud van dit actuele en profetische boek zal u waarschijnlijk direct naar de telefoon of naar uw evangelische boekhandel doen lopen om dit interessante boek aan te schaffen.

Pas toen IsraŽl in 1967 Jeruzalem op JordaniŽ veroverde,werd Jeruzalem ineens bijna nog heiliger dan Medina. Deel 1 begint met een verhandeling over de aard van het profetische Woord van de Bijbel en de vervulling van profetieŽn, juist in onze tijd. Krachtig bestrijdt Price de vervangingsleer. Onvervulde profetieŽn, of gedeeltelijk vervulde profetieŽn o.a. over de terugkeer van het Joodse volk, de landbelofte, het komende Messiaanse rijk en de Tempel gaan duidelijk over IsraŽl. Belangrijk zijn vooral de hoofdstukken over de religieuze betekenis van de Tempel in het verleden en in de toekomst. Price behandelt maar liefst acht geestelijke doelen die een toekomstige Tempel zou kunnen dienen. Deel 1 is dus een belangrijke Bijbelse onderbouwing voor een Bijbelse visie op de komende Tempels. Deel 2 bevat een schat aan historische, politieke en ook religieuze informatie. Waarom heeft IsraŽl in 1967 geen bom onder de islamitische heiligdommen gelegd, zoals bijv. rabbi Goren suggereerde? Waarom is de Tempelberg pas na 1967 zo `heilig' geworden voor de Islam? Hoe heeft de Waqf de Tempelberg aan IsraŽl `ontfutseld'? Wat zijn de religieuze en de politieke achtergronden van de islamitische claims op de Tempelberg? Waarom al dat onwettige bouwen en vernietigen van overblijfsels van de joodse Tempel door de Waqf? Welke rol speelt de Palestijnse Autoriteit in deze strijd? Dit is maar een deel van de 101 vragen die Price uitvoerig en deskundig beantwoordt. Deel 3 legt uit dat spanningen en emoties rond de Tempelberg zo hoog zijn opgevoerd, dat het wel tot een oorlog moet leiden. De fase van onderhandelingen of compromissen is voorbij. Voorzichtig ontvouwt de schrijver een scenario, waarbij hij uitgaat van de oorlog van Gog en zijn moslim-bondgenoten tegen IsraŽl. Hij kiest voor de visie dat die Gogoorlog zal uitbreken voordat de Grote Verdrukking komt. In zijn visie vůůr de laatste zeven jaren van de antichrist. Dat maakt het hem wat makkelijker om de Jeruzalem-oorlogen uit Zacharia 12 en 14 in die Gog-oorlog in te passen. Dan komt de antichrist die geheel onverwachts IsraŽl verraadt en in de Tempel zich als een godheid presenteert. Het is interessant om zo'n scenario te bestuderen. Je leert er veel van. De schrijver voert heel wat Bijbelse gegevens aan om zijn scenario te onderbouwen. Alleen loopt hij mijns inziens te makkelijk om het feit heen dat in EzechiŽl 38 maar liefst driemaal wordt vermeld dat Gog en z'n bondgenoten IsraŽl overvallen in een tijd dat het veilig en `in gerustheid' woont.

Conclusie: Voor iedereen die het profetische Woord serieus neemt en daar, volgens de opdracht van Petrus acht op wil slaan, is dit een belangrijk en zeer interessant boek.

Nu te koop via eindtijd.nl

Toegevoegd: 15 april 2007
Bron: Het zoeklicht nr.1, 83e jaargang.
Voor een abonnement op Het Zoeklicht, klik hier.Print deze pagina
Terug