Zal de El Aksa moskee instorten?

De berg Sion en Jeruzalem spelen een hoofdrol in de ontwikkeling van Gods handelen met IsraŽl en de wereld. De laatste maanden is er heel wat opwinding geweest rond de Tempelberg. Begin juli huilde de westelijke muur (de Klaagmuur) weer. Dat gebeurde voor het eerst in 1999. De rabbijn van de Muur, en een aantal anderen zagen duidelijk hoe uit een steen op ongeveer 15 meter hoogte water druppelde. Dat water kwam van onder de Tempelberg vandaan.

Eind augustus was er nog meer opwinding. IsraŽlische archeologen waarschuwden dat de zuidelijke muur van de Tempelberg op instorten staat. Al jaren zit er in die muur een uitstulping van 30 meter lang en 70 cm diep. Maar plotseling was die 'bult', in de muur veel langer geworden en zelfs meer dan een meter diep. Er zat beweging in de muur! Als deze muur instort zal dat wereldschokkende gevolgen hebben. Naar alle waarschijnlijkheid zal de El Aksa-moskee instorten. Ook de twee nieuwe, ondergrondse moskeeŽn, die de Waqf (de islamitische beheersorganisatie van het Tempelplein) onder het Tempelplein heeft gebouwd zullen instorten. Uiteraard zal IsraŽl de schuld krijgen en de hele (islamitische) wereld over zich heen krijgen.


De berg Sion en Jeruzalem zijn belangrijk, niet alleen voor IsraŽl, maar juist voor de Here God Zelf. Eigenlijk is het Tempelplein bezet gebied en wordt verontreinigd door afgodentempels die daar staan ter ere van de vijand van IsraŽl en de God van IsraŽl. Er staan bijzondere dingen te gebeuren in de stad van de Grote Koning.

De archeologen ontdekten de plotselinge groei van de bult in de zuidelijke muur op de 25e augustus. Volgens Gershon Salomon, de leider van de Getrouwen van de Tempelberg, is dat moment van ontdekking niet zonder geestelijke betekenis. De dag daarvoor hadden 45.000 Islamieten een felle anti-lsraŽldernonstratie gehouden op het tempelplein. De gebruikelijke leuzen galmden over de heilige stad: IsraŽl zou geen recht hebben op de Tempelberg en zelfs niet in het land IsraŽl binnen de groene lijn. Er zouden nooit Joodse tempels hebben gestaan op de Tempelberg. Gershon Salomon en de zijnen zien in het uitdijen van de bult een ernstig teken van God. Hij heeft dan ook een strenge brief aan premier Sharon gestuurd. Hij roept op om onmiddellijk te beginnen met het reinigen van de Tempelberg en groen licht te geven voor de herbouw van de Tempel.

Ook het water uit de zuidelijke muur ziet Gershon Salomon als een teken van de God van IsraŽl. Een bemoediging van de God van Abraham, lzašk en Jakob. God wil, volgens Gershon Salomon, door die tekenen zeggen dat de Verlossing en de komst van de Messias nabij zijn. Inderdaad is er in de Bijbel sprake van water dat uit de Tempelberg zal gaan stromen. Van onder de drempel van het huis, dus uit de te bouwen Tempel (zie EzechiŽl 47:1-12) zal de tempelbeek stromen. Ook lezen we dat een bron zal ontspringen uit de huis van de HERE (Joel 3:18).

Tekens en nog eens tekens, deze tijd is vol van tekenen van de Komst van Messias Jezus. Laten we ons gereed maken om onze Heer te ontmoeten. Maar daarbij niet vergeten biddend achter IsraŽl te staan. Want IsraŽl staat aan het front van de strijd om de komst van de Messias en zijn Rijk. Daar vallen nu de klappen en onze troost, bemoediging en steun is niet meer dan onze plicht tegenover Gods volk. Immers: De Verlosser zal uit Sion komen (Rom. 11:26)!

Toegevoegd: 5 oktober 2002
Bron: Het zoeklicht nr.14


Print deze pagina
Terug