De derde tempel

Opnieuw heeft terreurbaas Arafat aangegeven begraven te willen worden op Israël's meest heilige grond de Tempelberg. Reeds in augustus 2003 kwamen de eerste meldingen dat Arafat onderhandelde met de Arabische familie Budeiri uit het oostelijk deel van Jeruzalem om hem een stuk grond te verkopen op de Tempelberg. De bloeddorstige Egyptenaar wil zich ten koste van alles een graf op de Tempelberg verwerven, om daar na een eventuele martelaarsdood bijgezet te worden. De familie Budeiri heeft tot dusver zijn verzoek afgewezen. De "Moslim Liberation Party", een kleine moslimgroep met een sterke vertegenwoordiging op de Tempelberg is felle tegenstander van zijn verzoek: "Wij waarschuwen deze duivelse goddeloze ongelovige, die is getrouwd met een christelijke ongelovige, tegen zijn overweging de heilige Aksa moskee te ontwijden" staat in een circulaire die door deze beweging is verspreid en die bovendien meldt dat begraven worden op het plein slechts is voorbehouden aan vrome moslims een eis waaraan Arafat volgens hen beslist niet voldoet.

De afwijzing is slecht gevallen bij de terreurbaas en deze heeft inmiddels maatregelen genomen. De politie in Jeruzalem heeft drie Arabische inwoners van Jeruzalem ondervraagd op verdenking van het uitoefenen van druk op de Waqf om akkoord te gaan met het toewijzen van een plaats voor Arafatís graf. Er is hun een verbod opgelegd de komende drie maanden het Tempelplein te bezoeken. Arafatís bedoelingen zijn duidelijk: ,, hij wil als de grote leider van Ďzijn volkí een ereplaats op het Tempelplein" De man in wiens opdracht meer joden zijn vermoord dan wie dan ook sinds Hitler, en die eveneens talloze slachtoffers maakt onder zijn eigen Arabische bevolking, ziet het begraven worden op het Joodse heiligdom als een middel om de Arabische claim op deze plaats extra gewicht mee te geven. Er is maar één goede oplossing en dat is dat ze hem begraven waar hij vandaan komt, in Egypte.De Israëlische overheid maakt zich nu al zorgen over de enorme chaos die zal uitbreken als de terreurbaas komt te overlijden en met name de strijd daarna om zijn opvolging.

Op 5-8-2003 schreef Ahmed Muhammed Arafa, een columnist van het Egyptische weekblad Al-Qahira, dat de islamitische bewering dat Mohammedís nachtelijke uitstapje (Koran 17:1) van Mekka naar Jeruzalem, berust op een verkeerd uitleggen van een enkel vers uit de Koran. Arafa beweert in zijn artikel dat deze trip van de profeet hem van Mekka naar Medina heeft gebracht. Er bestaat volgens de schrijver geen enkel historisch noch religieus bewijs voor de bewering dat het om Jeruzalem gaat. Het verhaal is ontstaan door rivaliteit tussen religieuze fanatiekelingen in Jeruzalem en andere heilige islamitische plaatsen. Arafa bevestigd met zijn uitspraken nog eens wat anderen voor ook al hebben gemeld dat de Mohammedís bezoek aan Jeruzalem niets anders is dan een sprookje. De moskee die Mohammed bezocht zou hebben in Jeruzalem bestond in zijn tijd niet eens. Hij vertelt dat de Al Aksa moskee ( eigenlijke naam Aelia) is gebouwd tussen 687-694 n. Chr. ( 66 AH-73AH, moslimjaartelling) terwijl Mohammed reeds in 632 n. C is gestorven. Jeruzalem werd in 638 door Kalief Omar veroverd. In die tijd stonden er alleen kerkgebouwen in de stad en ook op de Tempelberg. De moskee is pas gereed gekomen 56 jaar nadat de moslims in het Heilige land verschenen.

Sjeik Abdoel Palazzi, professor aan het Research Instituut voor Antropologische Studies in Rome, zei in maart 2003 tijdens een gastlezing aan de Yale Universiteit in de Verenigde Staten, dat ook de Koran meldt dat de Joden terug zullen keren naar hun land. Palazzi vertelde dat hij in het jaar 2000 samen met een internationale delegatie het Tempelplein heeft bezocht. Aan de oostkant van de rotskoepel staat een klein kapelletje en op mijn vraag, wat is dit voor een gebouwtje, kreeg ik als antwoord,,op die plaats stond Salomo toen de tempel werd ingewijd." Daarop vroeg ik, maar waarom ontkennen jullie dan dat hier vroeger een joodse tempel heeft gestaan? Hij glimlachte en zei: ,, om politieke redenen."

De door Arafat aangestelde Moefti van Jeruzalem Ikrima Sabri- die dingen moet zeggen die hem door de terreurbaas worden opgedragen- houdt al jaren het sprookje staande dat Mohammed ooit Jeruzalem heeft bezocht. Deze Sabri liegt en bedriegt over alle cruciale elementen van Gods Woord.Ook schept hij er genoegen in Gods volk te vervloeken. Zijn uitspraken over de kinderen van Israël getuigen van een diepe minachting en haat. Een van zijn favoriete uitspraken is: ,, waar Hitler faalde daar moeten wij zegevieren". Reeds vanaf zijn benoeming is hij begonnen met het verspreiden van leugens en het zaaien van haat jegens Israël. Zijn uitspraken hebben het effect van een brandende lucifer die naar een vat benzine wordt gegooid. Zijn zeer extremistische vrijdagpreken worden rechtstreeks op de Palestijnse-tv uitgezonden. Het is beslist geen uitzondering dat hij daarbij oproept tot geweld. De rellen van een paar weken geleden waarbij de vrouwenafdeling bij de Klaagmuur werd bestookt met een regen van stenen door islamitische jongeren gegooid vanaf het Tempelplein, is zonder enige twijfel veroorzaakt door een opruiende preek voorafgaand aan de onlusten. De Palestijns/Arabische opstand omschrijft hij als een heilige oorlog en zelfmoordterroristen noemt hij martelaren.

Volgens de islamieten kunnen de Joden de herbouw van de Tempel wel vergeten. Zij geloven dat de Tempelberg voor eeuwig van de islam zal blijven. Het islamitische geloof schrijft voor dat elk gebied dat zij ooit veroverd hebben voor eeuwig door Allah aan hen geschonken is. Maar zo zal het niet gebeuren. Niemand weet hoe, maar de gebouwen van de satanische afgodendienst zullen verdwijnen. Er doet al geruime tijd de complottheorie de ronde dat de Illuminatie, leden van Al-Qaeda en de Palestijnse terreurbewegingen Hamas en Islamitische Jihad heeft geronseld om de Al-Aksa moskee en de rotskoepel op te blazen teneinde de lont in het kruitvat te steken. De geruchten hierover worden steeds talrijker. Maar ook van joodse kant zouden er plannen bestaan de boel op te blazen. Op 18-12-2003 zijn joodse kolonisten opgepakt voor het plannen van een aanslag op een Arabische school. De groep zou tevens plannen hebben gehad voor een aanslag op de islamitische gebouwen op de Tempelberg. Dat heeft Avi Dichter de chef van de Israëlische Binnenlandse Veiligheidsdienst Shin Beth bekend gemaakt. Volgens Dichter zijn er in extremistische joodse kringen vaker geluiden te horen over aanslagen op de islamitische gebouwen. Dichter stelt dat daarmee de nachtmerrie van de Israëlische veiligheidsdiensten zou uitkomen en dat het conflict tussen Israël en de Palestijnse Arabieren getransformeerd zou worden tot een strijd tussen 13 miljoen joden wereldwijd en een miljard moslims.

Het conflict tussen Israël en de Arabische Palestijnen wordt door de Illuminatie al jaren aangewakkerd teneinde een oorlog te forceren welke zou moeten escaleren tot een wereldbrand. Een aanslag op de islamitische heiligdommen zou hun daarbij een grote dienst bewijzen. Mocht het inderdaad zover komen dan zal geen mens geloven dat islamitische terroristen hiervoor verantwoordelijk zijn en zal de hele wereld over Israël heen rollen. Maar zo hoeft het natuurlijk niet te gaan. Het kan best zijn dat bijvoorbeeld een aardbeving de boel zal verwoesten. De Arabische krant El Quds meldde dat het dak van de rotskoepel een behoorlijke beschadiging heeft opgelopen bij de aardbeving van 11-2-2004. Een paar weken geleden stortte de steunmuur bij de Mugrabipoort in nabij de Klaagmuur. De Moefti van Jeruzalem beschuldigt Israël verantwoordelijk te zijn voor de instorting omdat het archeologische opgravingen in de buurt heeft uitgevoerd. Israëlische archeologen zeggen dat het Tempelplein in groot gevaar verkeert vanwege de ongecontroleerde illegale bouwactiviteiten van de Arabieren onder het Tempelplein.

In 2002 sijpelde er water uit de stenen van de Klaagmuur. Reeds in 1999 meldde Gershon Salomon van de Getrouwen van de Tempelberg het sensationele bericht, dat er water opborrelde van onder rots die ligt in de rotskoepel. Dit duivelse gebouw staat op de plaats waar Abraham Isaäk wilde offeren en waar Koning Salomo de Eerste Tempel voor de Here bouwde. De profeet Ezechiël meldt dat er in de toekomst water zal stromen onder de drempel van het huis uit. Dit water zal uiteindelijk een beek worden welke oostwaarts zal stromen richting Dode zee.

Ezechiël 47:2-3-4-5 En zie, daar borrelde water op uit de rechter zijkant. Nadat de man uitgegaan was naar het oosten met een meetsnoer in zijn hand, mat hij duizend el en deed mij door het water gaan; het water reikte tot aan de enkels. Hij mat weer duizend el en deed mij door het water gaan, het water reikte tot aan de knieën. Hij mat weer duizend el en deed mij erdoor gaan; het water reikte tot aan de heupen. Hij mat nog eens duizend el nu was het een beek geworden, die ik niet doorwaden kon, want het water was zo hoog dat men erin zwemmen kon, een beek die men niet kon doorwaden.

Wat de profeet hier beschrijft is volgens Gershon Salomon in 1999 begonnen. Het water is begonnen op te borrelen van onder de rots. De Arabische beheerders van het Tempelplein zijn vanaf die tijd bezig het water stiekem weg te pompen want niemand mag weten wat er precies gaande is. De beheerders van het Tempelplein hebben er alles aan gedaan de gebeurtenis geheim te houden, maar dat is niet gelukt.Er zal een moment komen dat er zoveel water onder de rots vandaan komt dat wegpompen ook niet meer helpt.

De Bijbel maakt duidelijk dat er een Derde Tempel komen zal op de plaats waar nu de gebouwen van de islamitische afgodendienst staan. De plaats van waaruit de antichrist zijn duivelse regiem aan de wereld zal opleggen. Een onderzoek door de Jeruzalem Post op 18 juli 2003 wees uit dat 53% van de Israëliís een Derde Tempel wil. Tijdens Tisha Bav in augustus 2003, liepen 100.000 joden mee in een mars rond de Tempelberg om de vernietiging van de Eerste en Tweede Tempel te herdenken. Ook op het politieke front zijn er joodse leiders die vinden dat de Tempel gebouwd moet worden. Het is zeker niet ondenkbaar dat deze Tempel er inderdaad binnen afzienbare tijd ook echt komt.

We leven in boeiende tijden. De tijd waarin de eindtijd profetieën in vervulling zullen gaan. Hoe lang zal God nog toestaan dat Zijn Tempelberg wordt ontwijd door de duivelse buitenlandse aanwezigheid? De verschrikkelijke ontwijding van de Heilige berg en hun pogingen om alles wat herinnert aan de Eerste en Tweede Tempel te vernietigen. Natuurlijk bestaat er zorg over de dingen die komen gaan maar anderzijds is er de machtige gebeurtenis van de wederkomst van Jezus Christus. Onze wereld nadert steeds dichter haar climax. Gebeurtenissen welke nu plaatsvinden op en rond het Tempelplein hebben profetische dimensies en laten zien hoe dicht de wereld de tijd is genaderd waarover Daniël profeteert. De jaren van verdrukking, oorlogen en allerlei rampen. De profetische goddelijke gebeurtenissen zijn al begonnen. Niemand kan de opmars van de God van Abraham, Isaäk en Jakob, de God van Israël, meer stoppen. Het: ,, Ga weg, Ik ken u niet" heeft nog niet geklonken. ,, De deur is nog niet definitief dicht." De genadetijd is nog niet voorbij.

Bronnen: WorldNetDaily, 4-3-2004. http://www.revelationwatch.com/article128.html Israel Today, 16-2-2004. The Temple Mount and Land of Israel Faithful Movement, http://wwwtemplemountfaithful.org Jeruzalem Newswire, 8-3-2004



Toegevoegd: 13 maart 2004
Uit de nieuwsbrief van: Franklin Ter Horst Studies


Print deze pagina
Terug