PA-propaganda over de Mugrabi loopbrug

Na overleg met de moslimgeestelijken van de Islamitische Wakf (het moslimbestuur over de Tempelberg) afgezanten van de Jordaanse regering en allerlei andere relevante autoriteiten, is IsraŽl op 4 februari 2007 begonnen met werkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe loopbrug naar de Mugrabipoort die voor joden en christenen toegang geeft tot het Tempelplein. De nieuwe loopbrug moet de huidige voorlopige brug vervangen die is aangelegd nadat de oude opgang in de winter van 2004 bij een lichte aardbeving gedeeltelijk is ingestort.

De werkzaamheden vinden plaats buiten de muren van het Tempelplein op 60 meter afstand van de Al Aksa moskee, het islamitische afgodenheiligdom. Niets aan de hand zou je dus denken! Maar zoals bekend hebben afspraken of overeenkomsten met Arabieren totaal geen waarde en liegen ze er bovendien regelmatig naar hartelust op los. De PA-nazipropagandisten en moslimgeestelijken maakten van de gelegenheid gebruik het leugenverhaal te verspreiden dat de renovatiewerkzaamheden slechts ten doel hebben de fundering van de Al Aksa moskee te ondermijnen. De onder controle van PA-leider Abu Mazen staande PA-tv, liet de kijkers weten dat IsraŽlische settlers en de ďZionistische militiaĒ waren begonnen met graafwerkzaamheden onder de Al Aksa moskee en dat deze daardoor dreigde in te storten. De moslimgeestelijke Taysir al-Tamini verspreide de valse claim dat de ĎAl Aksa moskee door de IsraŽlische werkzaamheden, in ernstig gevaar verkeerdeí. ďWat daar gebeurt, is een ontoelaatbare agressie. Wij roepen de ĎPalestijnení op zich te verenigen en Jeruzalem te beschermenĒ, sprak Muhammad Hussein een moslimgeestelijke in Jeruzalem. De Fatahpartij van Abu Mazen kondigde namens woordvoerder Abu Nasser, een commandant van de Al Aksa Martelaren Brigade aan ,wandelende moslim zelfmoordbommen naar IsraŽl te sturen als reactie op de Ďgraafwerkzaamhedení.Net zoals vele andere gewelddadigheden is ook deze oproer weer volledig door het PA-regiem georkestreerd.

De IsraŽl hatende Arabische Liga gilde moord en brand en in landen als JordaniŽ, Marokko, Iran, SyriŽ, Saoedi-ArabiŽ, MaleisiŽ en vele ander moslimlanden werd de massa met leugenachtige nazipropaganda bestookt. ďTerwijl zijn land bij de voorafgaande gesprekken betrokken was geweest, noemde de door het westen veel geprezen Jordaanse koning Abdullah de werkzaamheden een ondermijning van de fundamenten van de Al Aksa moskee.Ē JordaniŽ zond 4 dagen lang berichten uit dat de Joden illegaal bezig waren met werkzaaamheden bij de moskee en dat ze probeerden deze te verwoesten. De Iraanse Ayatollah Ali Khamenei, riep de islamitische wereld op tot Ďvergeldingí zodat IsraŽl Ďspijtí krijgt van wat ze hebben gedaan. Een lid van het Egyptische parlement van dictator Hosni Moebarakís partij, zei dat alleen een nucleaire bom IsraŽl van de graafwerkzaamheden kan afhouden. De uitspraak werd gedaan tijdens een Ďheteídiscussie over de IsraŽlische renovatiewerkzaamheden. Sommige parlementariŽrs riepen op alle overeenkomsten met IsraŽl te verbreken.

De internationale media die iedere mogelijkheid aangrijpt om IsraŽl te demoniseren, was er nu ook weer als de kippen bij om de PA-leugens te verspreiden zonder eerst te onderzoeken wat er werkelijk aan de hand is. Dat de werkzaamheden de moskee zouden ondermijnen is niets anders dan de zoveelste propagandistische leugen waar de Arabieren zo bedreven in zijn. De PA-terreurleiders zien zich steeds weer kans om de wereld te mobiliseren tegen IsraŽl en Jeruzalem in het centrum van de aandacht te brengen. Aartsterrorist Jasser Arafat was daar een meester in en zijn opvolgers blijken veel van hem te hebben geleerd. De huidige anti-IsraŽlische propaganda is niet nieuw, maar keert met een bepaalde regelmaat terug.

In 1996 ontstond er een gewelddadig oproer na de openstelling door IsraŽl van de 2200 jaar oude HasmoneeŽn-tunnel langs de westelijke tempelmuur. Over de opening hadden de IsraŽlische autoriteiten notabene al in januari 1996 met het PA-regiem een compromis bereikt.De moslims kregen toegang tot de stallen van Salomo en de IsraŽliís konden op hun beurt de tunnel openen. Arafatís woordvoerders maakten echter voor de zoemende cameraís bekend dat IsraŽl zo brutaal was geweest ďeen tunnel te openen onder de Al-Aksa moskeeĒ. In werkelijkheid ligt deze tunnel daar 300 meter van verwijderd. Arafat noemde de opening een misdaad en de wereldleiders waren het geheel met hem eens. De gewelddadigheden begonnen met een gewapende aanval door PA-politiefunctionarissen op IsraŽlische veiligheidstroepen in september 1996 op Chol hamoíeed Soekot (het Loofhuttenfeest) . Daarbij kwamen zeventien IsraŽli's om het leven en koste het oproer uiteindelijk ook 53 Arabieren het leven. Achteraf bleek de hele affaire door Arafatís terreurregiem in scŤne te zijn gezet met als doel, IsraŽl aan de schandpaal te nagelen en een veroordeling van de wereldgemeenschap te bewerkstelligen. Precies dat gebeurde! Geen enkele westerse journalist nam de moeite om ter plekke een kijkje te nemen om vervolgens te constateren dat het om anti-IsraŽlische propaganda ging. Iedere rel, iedere dreiging, elk oproer en elke bomexplosie, werd door Arafat georkestreerd.De HasmeneŽentunnel is vandaag een populaire touristische attraktie.

Ook het bezoek van IsraŽls voormalige premier Ariel Sharon aan de Tempelberg op 28 september 2000 was van tevoren met het PA-autoriteiten overlegd. Maar Arafat had andere plannen en zag in dit bezoek een mooie gelegenheid zijn lang van tevoren geplande Tweede Intifada te beginnen. Als start liet Arafatís goed geoliede propagandamachine via pamfletten de leugen verspreiden dat Sharon de eerste steen had gelegd voor de bouw van een nieuwe Joodse Tempel. De moslimgeestelijken stookten het vuurtje verder op waardoor de zaak volledig escaleerde. Ook in dit geval nam de internationale media de misselijkmakende de PA-propaganda over zodat ook de rest van de wereld over IsraŽl heen rolde en zich haastte Sharons bezoek te veroordelen als een ernstige provocatie. Tot op de dag van vandaag worden de ware feiten rond het begin deze intifada door de internationale media en andere blindgangers verzwegen. Ze doen geen enkele moeite uit te zoeken wat waarheid of leugen is. Arafat startte een periode van geweld en het vermoorden van onschuldige IsraŽlische burgers door gehersenspoelde wandelende moslimzelfmoordbommen en een continue stroom van anti-IsraŽlische propaganda via de PA-tv en de media.

Arafat had zijn nieuwe intifada (het Arabisch woord voor afschudden) al ruim van tevoren gepland. Hanai al-Hassan, een hoge adviseur van Arafat verklaarde al in de zomer van 2000 dat er een nieuwe intifada op stapel stond waarbij een heel scala aan nieuwe wapens ingezet zou worden. Ook Al-Fatah terreurleider Marwan Barghouti vertelde in juni 2001 , dat de start van de intifada niets te maken had met Sharonís bezoek aan het Tempelplein. De ĎPalestijnseí minister van communicatie Imad Falouji zei op 3 maart 2001 dat de voorbereidingen voor de nieuwe opstand tegen IsraŽl reeds in juli 2000 waren begonnen, na het mislukken van de top in Camp David tussen Clinton, Barak en Arafat. Falouji noemde het een vergissing te denken dat de opstand was is uitgelokt door het bezoek van Sjaron aan de Tempelberg. Vandaag spelen de PA-nazipropagandisten weer dezelfde leugenkaart m.b.t. de gebeurtenissen rond de Mugrabi-loopbrug en scoren ze opnieuw succes. Islamitische leiders en Arabische politici wakkerden het vuurtje aan en dreigden zelfs met een nieuwe intifada gewelddadiger nog dan de vorige die in september 2000 is begonnen.

Dat de moslims zelf jaren bezig zijn geweest met een omvangrijke vernietiging van historische resten m.b.t. de Eerste en Tweede Joodse tempel op de Tempelberg, levert geen enkele reactie op, noch van de media, noch van de wereldleiders.

De voormalige IsraŽlische premier Ehud Barak, gaf de Waqf in Jeruzalem, destijds toestemming een nieuwe ingang te maken naar een gebedsruimte onder de Al-Aksa moskee. Barak keurde het verzoek hiertoe goed in de waan gelaten dat het slechts een kleine nooduitgang betrof. Toen men met de aanleg bezig was bleek het te gaan om een toegang van maar liefst 10 meter hoog en 10 meter breed naar een ruimte die bekend staat als de "Stallen van Salomo". Men ontdekte verder dat de Arabieren bezig waren met de aanleg van een grote onderaardse moskee op deze plaats. Bij de aanleg hiervan werden zelfs bulldozers gebruikt. De schade die daarmee aan IsraŽls oude cultuurgoed is aangericht is enorm. Deze activiteiten vonden plaats zonder bouwvergunning en zonder toestemming van de IsraŽlische autoriteiten. Het puin is buiten de muren van de oude stad op een vuilnisbelt in het Kidrondal gedumpt. Gabriel Barkay, prof. voor archeologie aan de Bar-Ilan-Universiteit heeft vastgesteld dat er zich in het puin belangrijke resten bevinden uit de tijd van de Eerste en Tweede Tempel., waaronder delen van een marmeren pilaar.

Het gebied van de Tempelberg is het meest strategische en potentieel explosieve stukje grond ter wereld. IsraŽl en de Arabische wereld lijken samen af te koersen op een confrontatie die zal leiden tot een enorme krachtmeting. Sjeik Raid Salah, de leider van een islamitische beweging in Noord-IsraŽl zei op 15 september 2006 dat het IsraŽlische bewind over de Tempelberg spoedig zal eindigen en Jeruzalem de hoofdstad zal worden van een nieuw wereldwijd islamitisch kalifaat. Hij zei dat dit sneller zal gebeuren dan menigeen verwacht. De Arabische wereld heeft met succes de problemen tussen de Palestijnen en IsraŽl weten voor te stellen als een worsteling tussen verdrukte Arabieren en machtige, zwaarbewapende Joden. Het is onwaarschijnlijk dat de netelige kwestie van de Heilige stad Jeruzalem via de weg van overleg en vredesonderhandelingen zal worden opgelost. De Bijbel maakt duidelijk dat het hele Midden-Oosten grote beroering te wachten staat. Ook IsraŽl zal met gerichten te maken krijgen, maar God zal dit volk tot het einde toe bewaren. Andere volken zullen volledig ten onder gaan, maar IsraŽl blijft in eeuwigheid. Zeker is dat God Zijn beloften volledig zal nakomen en dat het Messiaanse Vrederijk komen zal. De Bijbelse profeten voorzeggen dat dan ook de Arabische volken de Levende en Almachtige God van IsraŽl (niet te verwarren met de god van de islam) zullen dienen.

Jesaja 19:24-25 Te dien dage zal IsraŽl de derde zijn naast Egypte en Assur, een zegen in het midden der aarde, omdat de Here der heerscharen het gezegend heeft met de woorden: Gezegend zij mijn volk Egypte en het werk mijner handen, Assur, en mijn erfdeel IsraŽl.

De wereld strijd tegen IsraŽl, maar in feite is het een strijd van Satan tegen God. Daarom zijn zovelen tegen IsraŽl. En al vervloeken de moslims en anderen IsraŽl nog zo vaak, het zal ze uiteindelijk niet baten want God komt volledig tot Zijn doel met deze wereld.

Bronnen: Emet News Service, 11 februari 2007. http://www.onejerusalem.org, 7 februari 2007. Arutz-7 Editor, 8 februari 2007. Jerusalem Post, 12 februari 2007. ICEJ News Jerusalem, 9 februari 2007. WorldNetDaily, 9 februari 2007. http://www.zionist.com, 11 februari 2007. Jerusalem newswire, 11 februari 2007. Women in Green, 9 februari 2007. Honest Reporting, 11 februari 2007.


Toegevoegd: 21 april 2005
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl


Print deze pagina
Terug