Verenigde Staten vrezen nucleaire aanval tijdens Ramadan

Er verschijnen de laatste jaren met regelmaat berichten dat moslimextremisten van plan zijn de Verenigde Staten te treffen met een aantal apocalyptische aanslagen, ook wel genoemd “American Hiroshima”. Paul L.Williams, auteur van “The Al-Qaeda Connection” en “Osama’s Revenge: The Next 9/11” schrijft in een recent verschenen rapport, dat Al-Qaeda mogelijk zal toeslaan gedurende de heilige islamitische maand Ramadan. Er zouden de afgelopen tijd een groot aantal elektronische berichten en codes zijn onderschept die dit bevestigen. Volgens Al-Qaeda’s tweede man Ayman al-Zawahiri, zal Amerika iets meemaken dat de gruwelijkheden van 11 september en de Vietnam-oorlog, ver zal overtreffen. Tijdens een internationale conferentie van militaire artsen in het Zuid Afrikaanse Durban, is de verwachting uitgesproken dat miljoenen mensen kunnen sterven bij een volgende terreuraanslag in de Verenigde Staten met nucleaire, biologische of chemische wapens. Voor een aanslag met bijvoorbeeld Antrax zijn in Amerika maar 7 miljoen ampullen beschikbaar.

Voor de FBI staat het vast dat Osama bin Laden vroeg of laat nog een keer vernietigend zal uithalen naar de Verenigde Staten. Volgens Vice President Dick Cheney is de vraag niet “of ” maar “wanneer” een nucleaire aanslag Amerika zal treffen.

Ook Michael Chertoff, de baas van de binnenlandse veiligheidsdienst, waarschuwt voor nucleaire terreur. Volgens hem is de belangrijkste zorg voor de natie de dreiging van een grote chemische, biologische of nucleaire aanslag. Zijn voorganger Tom Ridge heeft ook al eens gezegd dat nucleair terrorisme een enorme bedreiging vormt voor de Amerikaanse bevolking. Joseph Farah schreef in juli 2005 in zijn G2 Bulletin, dat Al-Qaeda duizenden slapende islamitische terreurcellen het land heeft binnengesmokkeld, met name via de grens met Mexico, die wachten op het “Go”signaal. Osama Bin Laden zou een fatwa van een Saoedische geestelijke hebben ontvangen waarin een rechtvaardiging is uitgesproken voor het gebruik van nucleaire wapens tegen de bevolking van de Verenigde Staten, Rusland en Europa. Deze fatwa is getiteld “A Treatise on the Legal status for Using Weapens of Mass Destruction Against Infidels”.

Verschillende bronnen melden dat de Bush–administratie van plan is de staat van beleg(*) uit te roepen bij een eventuele catastrofale gebeurtenis. Bush heeft een schaduwregering van zo’n honderd topambtenaren in het leven geroepen om de Verenigde Staten te besturen na een vernietigende terreuraanval met bijvoorbeeld kernwapens. De regeringsfunctionarissen werken in ploegendiensten vanuit twee ondergrondse bunkers aan de Amerikaanse oostkust. Het betreft een noodplan dat tijdens de Koude Oorlog werd opgesteld onder het presidentschap van Dwight Eisenhower. Inlichtingendiensten hebben gewezen op het potentiële gevaar dat terreurleiders als Osama bin Laden met een draagbaar kernwapen een atoomaanval zouden kunnen uitvoeren op onder meer Washington. Bij het ontbreken van een schaduwregering dreigt het landsbestuur door een nucleaire catastrofe te worden uitgeschakeld. Het ‘bunkerkabinet’ is samengesteld uit hoge ambtenaren afkomstig van alle ministeries. Zij werken en leven drie maanden lang in ondergrondse complexen, waarvan de locaties angstvallig geheim worden gehouden. Bij een eventuele kernaanval moet de ondergrondse regering onmiddellijk de leiding over de federale overheid op zich nemen. Al eerder werd bekend dat vice-president Dick Cheney regelmatig op een geheime locatie verblijft om zeker te stellen dat de lijn van de opvolging niet wordt aangetast bij een aanslag op George W.Bush. In een publicatie onder de titel "Camps for Citizens" verteld de auteur Jonathan Turley dat de Amerikaanse minister van Justitie John Ashcroft een plan heeft opgesteld dat hem de mogelijkheid biedt, toekomstige tegenstanders van de staat zonder vorm van proces op te sluiten en hen de burgerrechten te ontnemen.

Paul L. Williams schrijft in zijn boek "Al-Qaeda: Brotherhood of Terror" dat Bin Laden’s terroristische netwerk beschikt over zo’n 40 uit Rusland afkomstige nucleaire kofferbommen. Deze bommen zouden onder meer zijn gekocht van voormalige KGB-agenten. De Amerikaanse overheid zou dit hebben vernomen van medewerkers van de Russische veiligheidsdienst. Tijdens de Koude Oorlog hebben zowel de Amerikanen als de Russen kofferbommen geproduceerd. Wijlen Alexander Lebed, voormalig chef van de Russische geheime dienst vertelde in 1998 tijdens een bijeenkomst achter gesloten deuren met leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, dat er kort na de ineenstorting van de Sovjet Unie, 40 van deze bommen uit het Russische arsenaal zijn verdwenen en in handen zijn geraakt van moslimextremisten. Volgens hem zou Rusland in totaal 132 van deze bommen hebben geproduceerd. In een Engelse tv-uitzending liet men door middel van een animatiefilmpje zien dat een gebied met een doorsnede van twee kilometer volledig wordt weggevaagd als zo’n bom tot ontploffing wordt gebracht.

Williams schrijft dat de bommen door zelfmoordterroristen tot ontploffing kunnen worden gebracht, maar ook door een tijdklok. In het boek "Trough The Eyes of the Enemy" schrijft Stanislav Lunev, een voormalig Russisch geheim agent, dat een groot aantal van deze bommen in Amerika zijn verspreidt zonder te kunnen zeggen waar ze verborgen worden gehouden. Overlopers en informanten van Al-Qaeda zeggen dat ze verborgen worden gehouden op afgelegen plaatsen verspreidt over het hele land. De steden die als potentieel doelwit worden genoemd zijn onder meer, Los Angeles, San Francisco, New York, Boston, Philadelphia, Miami, Chicago, Washington D.C. Houston, Las Vegas en Valdez in Alaska, waar de tankers worden gevuld met olie uit de Trans-Alaska pijplijn. Een aantal van deze steden bezitten een grote Joodse populatie. Williams meldt dat Bin Laden voormalige Sovjet geleerden en technici heeft ingehuurd om de " kofferbommen" operationeel te houden voor gebruik op zijn commando. In 2001 verklaarde Bin Laden dat het zijn bedoeling is de Amerikanen te verrassen met een "Hiroshima-achtig scenario" en in 2003 heeft de CIA een bericht onderschept waarin een lid van Al-Qaeda pocht over een Amerikaans Hiroshima en dat de beweging 40 nucleaire wapens zou bezitten afkomstig uit de voormalige Sovjet Unie. De plannen voor allesverwoestende aanslagen in de VS zouden al zo’n tien jaar geleden zijn gemaakt. Naast de kofferbommen zou Al-Qaeda ook beschikken over 5 Russische bommen afkomstig van oude T-3 raketten, ook bekend als de RD-107. Deze bommen hebben elk een kracht van ongeveer 100 kiloton d.w.z. 5 keer de kracht van de Hiroshima bom.

De CIA is er zeker van dat terroristen zich kans hebben gezien kofferbommen Amerika binnen te smokkelen. De Amerikaanse regering houdt er ernstig rekening mee dat de terreurgroepen gebruik zullen maken van chemische, biologische en/of nucleaire wapens. Ook wordt gedacht aan meer conventionele methodes, zoals autobommen of een aanslag met een zogeheten vuile bom met licht radioactieve lading. Kofferbommen in de handen van zelfmoordterroristen kunnen een ontzettende verwoesting aanrichten, vele malen groter dan de aanslagen van 11 september. New York geldt opnieuw als doelwit. In 2004 zijn daar op diverse plaatsen in de ondergrondse en op andere locaties, lege koffers aangetroffen mogelijk als test in hoeverre zonder op te vallen kofferbommen naar hun doel kunnen worden gebracht. Williams citeert een anonieme woordvoerder van de Amerikaanse overheid die zegt: "Het is niet de vraag of Al-Qaeda de kofferbommen ook werkelijk gebruikt, maar wanneer dat zal gebeuren."

Het ultraconservatieve Amerikaanse Congreslid Tom Tancredo wil islamitische heilige plaatsen als Mekka in Saoedi-Arabië platbombarderen als moslimextremisten de Verenigde Staten met kernwapens aanvallen. Tancredo zei later dat zijn dreigement puur hypothetisch was. Hij benadrukte evenwel dat als sommigen de VS willen vernietigen met het ultieme wapen, zijn land met ultieme middelen zou moeten reageren. ,, Daarbij houden wij de mogelijkheid open om heilige plaatsen te vernietigen.” In een uitgelekt rapport van een "denktank" van het Pentagon wordt Saoedi-Arabië als potentiële vijand aangemerkt. “Als het land geen paal en perk stelt aan de financiering van islamitisch fundamentalisme en aan anti-Amerikaanse en anti-Israëlische verklaringen, zouden de Verenigde Staten een aanval moeten uitvoeren op de Saoedische olievelden,” aldus de opstellers van het rapport. Een op 12 juli van dit jaar gehouden opinieonderzoek over de vraag wat Amerika moet doen als antwoord op een atomaire aanval, kiest 38 procent voor een nucleaire aanval op een islamitische hoofdstad en noemt 23 procent heel specifiek Mekka als doelwit. Een groot deel van de Amerikaanse bevolking, maar ook diverse analisten wijzen de leiders van Saoedi Arabië aan, als verantwoordelijk voor het wereldwijde terrorisme.

Het is geen geheim dat onder het bewind van wijlen koning Fahd bin Abdul Aziz een deel van de Saoedische olieopbrengsten werd gebruikt voor de bouw van islamitische gebedshuizen overal ter wereld van waaruit haat en geweld wordt gepredikt tegen het Westen en tegen Israël. Het is ook geen geheim dat in dit totalitair geregeerde land, wat slavenhandel bedrijft, waar heden ten dage nog hoofden en handen van boeven publiekelijk worden afgehakt, de afgelopen jaren miljarden dollars steun is gegeven aan islamitische terreurbewegingen waaronder de ‘Palestijnse’ Hamas en de Islamitische Jihad. Dat is gebleken uit buit gemaakte Saoedische documenten die door de Israëlische strijdkrachten zijn gevonden tijdens een actie in de ‘Palestijnse’ stad Tulkarem op 20 november 2002. Kern van de hulp is vooral de financiële steun aan de nabestaanden en sympathisanten van ‘Palestijnse’ zelfmoordenaars. De huidige koning Abdullah, die het land feitelijk al regeert sinds 1995 toen Fahd werd getroffen door een beroerte, wordt niets in de weg gelegd. Het tegendeel is waar. De Bush familie is al jaren goede maatjes met het Saoedisch prinsengebroed, dat de bakermat vormt van een extreem fundamentalistische stroming binnen de islam. Het Saoedische koningshuis heeft naar schatting twee miljard dollar geïnvesteerd in bedrijven van de familie Bush.

Dore Gold, voormalig ambassadeur van Israël bij de Verenigde Naties, zegt dat de oorlog tegen het terrorisme alleen gewonnen kan worden als Saoedi-Arabië wordt aangepakt. In zijn verschenen boek "Het Koninkrijk van de haat" schrijft Gold dat de invloedrijke islamitische stroming in het koninkrijk, duidelijk moet worden gemaakt dat oliegeld niet gebruikt mag worden voor het vermoorden van Amerikanen en Israël’s. In zijn boek toont Gold bewijzen van directe financiële steun van Saoedi-Arabië aan terroristische organisaties.

In een uitgave van WorldNetDaily’s "Whistleblower" getiteld "Terroristen in de Verenigde Staten" worden feiten aangehaald hoe terroristen, hun supporters en geldschieters gebruik maken van Amerika’s open samenleving. Hoe o.m. Saoedi-Arabië kapitalen investeert in een netwerk van moskeeën en islamitische centra met de bedoeling de Amerikaanse samenleving te islamitiseren. Ze zijn in alle geledingen van de Amerikaanse maatschappij geïnfiltreerd, zelfs binnen de veiligheidsdiensten. Zij maken van de religieuze vrijheid en burgerrechten in dit land gebruik om op een geraffineerde manier een netwerk van terrorisme op te zetten. Religieuze en liefdadigheidsinstellingen maken het publiek wijs goede doelen na te streven en leggen het groeiende islamterrorisme uit als het werk van criminelen en geestelijk gestoorde individuen. Maar dit is niets anders dan een dekmantel want in werkelijkheid houden deze instellingen zich bezig met het kweken van haat tegen de Amerikaanse samenleving.

Hoewel er al enige tijd intensief naar de kofferbommen wordt gezocht, worden ze niet gevonden. Volgens een woordvoerder van Al-Qaeda zullen deze ook niet gevonden worden omdat ze in loden kisten zijn verstopt. De bommen kunnen simpelweg met een mobieltje of een wekker tot ontploffing worden gebracht.

(*) De staat van beleg betekent dat iedereen van wie een gegrond vermoeden bestaat dat hij de openbare orde in gevaar zal brengen, kan worden geïnterneerd.

Bronnen: ZionsCryNews, 20 juli en 30 september 2005. http://watch.org 20 juli 2005. WorldNetDaily 11 juli, 5 augustus 2005. http://www.insightmag.com 6 augustus 2005. http://www.prophecyinthenews.com “He calls It…”Osama’s Revenge” door gary Stearman, 23 september 2005. http://www.red-ice.net/specialreports/2005/09sep/suitcasenuke.html , http://www.ki4u.com/guide.pdfToegevoegd: 8 oktober 2005
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl


Print deze pagina
Terug