Al-Qaeda bouwt aan Europees terreurnetwerk

Al-Qaeda zet tempo achter de opbouw van haar terreurnetwerk in Europa. Overal worden strijders geronseld en gevechtscellen opgezet. Bronnen binnen de Franse geheime dienst melden dat Al-Qaeda alleen al in Frankrijk tussen de 35.000 en 45.000 ‘strijders’ heeft gerekruteerd. Zij worden getraind in het gebruik van wapens, explosieven, en in gevechtstechnieken door lokale commandanten die op haar beurt onder leiding staan van het nationale Franse commando. In Duitsland zouden 25.000 tot 30.000 terroristen operationeel zijn. De Britse geheime dienst M15 schat dat er in Engeland ongeveer 10.000 ‘slapende cellen’ aanwezig zijn. Onbekende aantallen zijn of worden opgeleid in Italië, België, Zwitserland, Nederland, Zweden en Noorwegen. Via onder meer Albanië, Kosovo en Macedonië worden de Europese cellen bevoorraad met wapens, geld en worden de terroristen van valse papieren voorzien. Pas na de aanslag in Madrid is Europa ‘wakker’ geworden en is er sprake van enige activiteit en heeft men besloten wat aan dit probleem te doen. Op verzoek van EU-gezant voor het buitenland, Javier Solana heeft men Gijs de Vries (VVD) benoemd tot Europees coördinator terreurbestrijding. De Vries heeft geen enkele ervaring op dit gebied en zijn baas, Javier Solana al evenmin. Solana is vooral bekend vanwege zijn zeer goede relatie met de peetvader van de terreur Arafat, bij wie hij regelmatig te gast is.

De werving van nieuwe leden voor de terreurcellen vinden onder meer plaats in moskeeën, islamitische culturele centra, migranten buurten, en theehuizen. Steden als Berlijn en Parijs kennen al complete islamitische ‘vrijstaten’’ waar de ronselaars ongestoord hun gang kunnen gaan. Iedere cel bestaat uit 30 tot 40 leden en de trainingen vinden plaats in ‘vakantiekampen’ in afgelegen gebieden ergens in Europa waaronder in Bosnië onder het mom van sociale activiteiten. Van Osama bin Laden is bekend dat hij jaren op een Bosnisch paspoort heeft gereisd. De islamitische vulkaan in Europa staat op barsten. Duizenden ‘slapende cellen’ wachten op orders van ‘ Hoger hand’ om van leer te trekken tegen Europa dat dacht de dans te ontspringen. Gods gezaghebbende Woord meldt dat er een tijd zal aanbreken waarin radeloze angst de wereld zal overspoelen. De mens heeft alle waarschuwingen van God in de wind geslagen en dat blijft niet zonder gevolg.

Openbaring 6:15-17 En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en ieder slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?

Bronnen: www.debka.com

Toegevoegd: 2 april 2004
Uit de nieuwsbrief van: Franklin Ter Horst Studies


Print deze pagina
Terug