Tijdbommen

Vallei van Josafat (Kidrondal) - Joel 4 Een onwaarschijnlijk groot aantal dringende mails waarin aangedrongen werd om te bidden voor IsraŽl in verband met de aangekondigde derde intifada van de Palestijnen begon erg veel op een hype te lijken. Nu is die Palestijnse Nakba (ramp) voorbij. Weer werden de zogenaamde Palestijnen door een wrede, moordzuchtige Arabische leider misbruikt. Want dat Bashar Assad achter de invasie van Palestijnen op de Golan zat, is duidelijk. Niemand kon daar bij de grens komen omdat alleen het Syrische leger daar toegang heeft. Zonder toestemming van Assad kan niemand erdoor. Zonder de bussen, waarmee de misleide ĎPalestijnení als kanonnenvoer naar de grens met IsraŽl werden vervoerd, had die invasie niet kunnen gebeuren. Assad had echt wel een paar redenen om daar onrust te veroorzaken. De eerste, belangrijkste reden was om de aandacht af te leiden van zijn moordaanslagen op de eigen bevolking in Daraa, Homs, Banias, Damascus en Tel Kehakh.
Een andere doel was om de ĎPalestijnení een soort voorpostengevecht te laten voeren tegen zijn vijand IsraŽl. Om de reactie van IsraŽl te testen. Waarom dan toch te spreken over al die oproepen als een hype? U hebt gelijk, gebed is vooral nu van primair belang in de oorlogen om land dn volk IsraŽl. Maar er is veel meer aan de hand. Daarbij gaat het allereerst om IsraŽl maar in feite om heel de wereld. Er liggen heel wat tijdbommen die op ontploffen staan. We noemen er een paar.

Explosies
De landbelofte, die de Almachtige met een eed aan Abraham, Izak en Jakob heeft gedaan luidt: ďIK zal aan u en uw nageslacht ...het hele land Kanašn tot een altijddurende bezitting gevenĒ (Genesis 17:8). Let op het ďhele land KanašnĒ.
Sinds 1948 proberen vooral de Moslim Arabieren dit Godswoord ongedaan te maken. Momenteel doet bijna de hele wereld hieraan mee. Die landbelofte koppelt de Bijbel aan waarschuwende oordelen van God: ďHij, de HERE is onze God, zijn oordelen gaan over de hele aardeĒ (Psalm 105:7).

Dat zien we nu gebeuren.

De wereld is gewaarschuwd. Dan zijn er de plannen om in september een Palestijnse staat uit te roepen in het hartland van IsraŽl. Als dit gebeurt zal het enorme explosies van Gods toorn veroorzaken. Gods laatste waarschuwingen zijn de afgelopen maanden al over veel moslimlanden rondom IsraŽl gegaan. En gaan er nog steeds. De verwachting is dat die ďPalestijnse StaatĒ onmiddellijk door de Algemene Vergadering van de VN erkend zal worden. Veel landen doen dat nu al.

De wereld is in opstand tegen de God van IsraŽl.

Sommige Joodse kenners van de profetieŽn verwachten dat deze gang van zaken in januari 2012 zal uitlopen op de vernietigende Gog-oorlog die in EzechiŽl 38 en EzechiŽl 39 wordt beschreven. Dit is een van de ergste tijdbommen die in het Midden Oosten zal kunnen ontploffen.
Anderen denken dat in september dit jaar al een begin van WO III zichtbaar zal worden.
We komen hier nog op terug. Want er is nog heel wat meer gaande.
Eerst wijs ik op vijf andere tijdbommen onder de wereld. Tijdbommen die ook op ontploffen staan.

 1. Een financiŽel/economische tijdbom. De schuldenlast van de VS, de financiŽel zwakke landen van de EU en de zware slag die Japan (de derde economische macht van de wereld), door de aardbevingen+tsunami en de daarop volgende radioactieve ramp heeft getroffen en de problemen rond de financiŽle knoeilanden in Europa zullen binnenkort een nieuwe, zware economische depressie veroorzaken.
 2. De tijdbom van de Islam die bezig van Europa, van de Europese Unie, EurabiŽ te maken. Overal dringen Moslims bestuursorganen binnen. Proberen zij hun religieuze gewoontes aan de meerderheid op te leggen. Verbindingen en verbonden tussen een opkomend Kalifaat onder de Moslim Broederschap en de EU worden snel zichtbaar.
 3. Er dreigen wereldwijd enorme voedseltekorten, die op veel plaatsen hongeropstanden zullen veroorzaken. Denk aan de uitstervende bijenvolken. Zonder bijen geen bestuiving en zonder bestuiving geen vruchten. Ook droogtes, hoge olieprijzen en speculaties van grote landbouwbedrijven werken hieraan mee. Nu al zijn er hier en daar voedselopstanden.
 4. Dan zijn er de bezuinigingen, die te vaak en veel teveel over de ruggen van de minst draagkrachtigen en meest kwetsbaren in onze samenlevingen gaan. Rellen komen al regelmatig in de EU voor. Denk aan Athene, Londen enz.
 5. Over andere bijbelse tekenen van ďhet begin van de weeŽnĒ, zoals aardbevingen, ziekten, oorlogen en vervolging kunt u dagelijks de media raadplegen.

Al deze tijdbommen kunnen elk moment exploderen. De ďArabisch verwarring en chaosĒ zal ook over Europa en zelfs over de hele wereld losbarsten. Die tijdbommen breiden de komst van de antichrist voor. De roep om een wereldregering/leider en een bijbehorende wereldmunt neemt toe.

Tenslotte noemen we de toenemende en zware vervolgingen van bijbelgetrouwe Christenen. De Here Jezus Zelf heeft dit als ťťn van de tekenen van de ĎweeŽn van de eindtijdí aangekondigd. Als gemeente van Christus in Nederland moeten we de ruimte en vrijheid die God ons in deze angstige tijd nog geeft, goed gebruiken. Gebed voor en steun aan IsraŽl in deze tijd van benauwdheid, krachtige verkondiging van het Evangelie in deze bijna-eindtijd en hulp aan onze vervolgde broeders en zusters horen eerste prioriteiten te zijn van uw gemeente. Maar tegelijk moet de gemeente zich voorbereiden op explosies die zeker ook over onze samenleving zullen komen.

Gog en de Palestijnse staat
IsraŽlische bijbelkenners buigen zich ook over profetische aanwijzingen en waarschijnlijke ontwikkelingen. Vooral naar aanleiding van de algemeen verwachte ďPalestijnse staatĒ. Wat verwacht men?

 1. In september wordt er een Palestijnse staat uitgeroepen met als hoofdstad Oost Jeruzalem. Binnen de wapenstilstandsgrenzen van 1948. IsraŽl noemt die staat al Fatahamastan (Fatah + Hamas).
  IsraŽlische leiders proberen, helaas vergeefs, de internationale gemeenschap te overtuigen dat dit nationale zelfmoord is voor IsraŽl. Die grenzen zijn Auschwitzgrenzen. Een staat met leiders die consequent herhalen en demonstreren dat hun doel de vernietiging van IsraŽl is. Waarvan meer dan 50% van de inwoners de gruwelijke moord op de vader en moeder Fogel en drie van hun kinderen uit Itamar toejuichen. Waarvan Fatahleiders openlijk verkondigen dat ze het met Hamas eens zijn. Waarin de kinderen worden opgevoed tot felle IsraŽl-haters.
 2. Dan: Oost Jeruzalem als hoofdstad. Een onaanvaardbare eis voor de meerderheid van de IsraŽliís. Dat wordt een van de aanleidingen voor een komende oorlog, met een ingrijpen van de NAVO, de VN, of zelfs de VS van Obama.
 3. De nieuwe regering van die ďPalestijnse staatĒ zal onmiddellijk twee eisen stellen.
  Allereerst de verwijdering van de 650.000 IsraŽliís die nu wonen in zogenaamde Palestijnse gebieden. Als echte antisemieten willen die Palestijnen hun gebied ďJudenfreiĒ maken. Vervolgens zal men een groot aantal van de 7,5 miljoen ďPalestijnse vluchtelingenĒ in hun (terroristen)staatje verwelkomen. We zagen afgelopen zondag hoe die Ďvluchtelingení nu al via de grenzen van Libanon, SyriŽn en Gaza probeerden IsraŽl binnen te vallen. Een echte invasie, waarbij IsraŽl het volste recht heeft de indringers te verhinderen IsraŽlisch grondgebied binnen te vallen.
 4. Eisen die voor IsraŽl onaanvaardbaar zijn. 650.000 mensen uit hun huizen verdrijven? Waarheen? Werk en levensonderhoud voor al die mensen? Omdat de Palestijnse Autoriteit de laatste maanden geleerd heeft dat weigeren met IsraŽl te onderhandelen de beste resultaten oplevert, zal men ook dan (oktober/november) weigeren met IsraŽl te praten en de Hamastaktiek volgen: Terreur over IsraŽl: raketten, zelfmoordaanslagen enz. Temeer doordat Hamas nu ook enthousiast meedoet.
 5. Een angstig teken is dat premier Netanjahu liet doorschemeren dat enkele nederzettingen ontruimd zullen moeten worden terwille van die Palestijnse terroristenstaat. Zijn opmerkingen hierover worden door sommige IsraŽlische leiders fel tegengesproken. Bidt ook voor Netanjahu dat hij zijn rug recht houdt en op de HERE, de God van IsraŽl, die trouw is, bouwt en niet op de onbetrouwbare Obama of de EU.
 6. De vraag is wat er gebeurt als IsraŽl blijft weigeren aan al de eisen van de nieuwe ďPalestijnse staatĒ toe te geven. Zij zullen niet nalaten hun beklag te doen bij de VS, de VN en de EU.
  De wereld laat zich dan overtuigen dat de IsraŽlische bewoners van de nederzettingen inderdaad hŤt struikelblok voor de vrede zijn en zullen IsraŽl dwingen met de bijbehorende beloftes (=leugens) voor een (valse) vrede. Dat zal zo escaleren dat de G4 of de NAVO zullen besluiten om die ontruiming militair af te dwingen.
  Het ingrijpen in LybiŽ van de NAVO + enkele landen van de Arabische Liga ziet men als een vooroefening van die inval in januari 2012 in IsraŽl. Dat zal, volgens IsraŽlische uitleggers van de profetie, de aanval van Gog (zie EzechiŽl 38 en EzechiŽl 39) zijn. Tot zover het angstaanjagende scenario uit IsraŽl.

Meer tijdbommen
Egypte zal in september waarschijnlijk een parlement/regering krijgen waarin de Moslim Broederschap, de grootste vijand van IsraŽl, de hoofdrol speelt. Nu al is meer dan de helft van de bevolking van mening dat het vredesverdrag met IsraŽl geannuleerd moet worden. Dat betekent oorlogsdreiging voor IsraŽl! De vraag is of de verwoesting van Egypte en de veertigjarige ďballingschapĒ die in EzechiŽl 29 en EzechiŽl 30 en Jesaja 19 worden voorzegd, binnenkort plaatsvindt.
IsraŽl heeft al eerder gedreigd in geval van levensgevaar de Assoeandam in de Nijl te zullen bombarderen. Als het enorme Nassermeer, achter die dam, leegloopt komt er een enorme vloedgolf die heel Egypte zal wegspoelen. Het is best mogelijk dat de oordelen en de veertigjarige ballingschap die over Egypte voorzegd zijn binnenkort zullen plaatsvinden.

Ook Damascus zal worden verwoest. De wrede, moorddadige president Bashar Assad is tot gekke sprongen in staat en kan door een oorlog met chemische wapens en met behulp van Hezbollah IsraŽl tot wanhopige verdedigingsacties dwingen. Hoe IsraŽl reageert en die verwoesting van Damascus zal gaan leest u in Jeremia 49:24-27.

Intussen zullen de waarschuwende oordelen en de ďbeginweeŽnĒ (zie MatteŁs 24:5-8) over de wereld krachtig doorgaan. De tijd is kort. Het gaat nu wel erg snel.

Het is heel goed mogelijk dat de HERE profetieŽn net iets anders vervult dan onze scenarioís. Toch waag ik het erop: Ik denk dat eerst de lokale oorlog uit Psalm 83 zal losbarsten. Enkele teksten uit die Psalm tonen de actualiteit van die Psalm en ook de genade van God aan.

 1. ďZij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgenĒ (83:5) Dat wordt bijna dagelijks duidelijk gemaakt door de Moslim vijanden van IsraŽl.
 2. Wie zij die Ďzijí? De islamtische volken rond IsraŽl plus Hamas en Hezbollah (83:7-9).
 3. Wat willen zij? ďWij willen in bezit nemen de woonsteden van GodĒ (83:13). Ook dit leest u regelmatig uit de uitspraken van Fatah en hamasleiders.
 4. Wat bidt IsraŽl: ďDat zij schaamrood worden... en uw Naam zoeken HEREĒ (83:17-19). Dus dat de Islam te schande wordt gemaakt en veel Moslims zich tot de HERE bekeren.

Na een totale overwinning van IsraŽl in die ĎPsalm 83-oorlogĒ komt voor korte tijd een ďvalse vredeĒ. IsraŽl komt dan tot grote welvaart (olie en gas is er dan volop). Dan komt opeens de overval van Gog op een ďland dat zich hersteld heeft van oorlog ....op vreedzame lieden die in gerustheid levenĒ (EzechiŽl 38:8,11). Er komt dus een korte tijd van (valse) vrede na een oorlog. IsraŽl wordt welvarend en zeer rijk. Want de profetie zegt: ďDie have en goed heeft verworvenĒ (38:12). Dan komt Gogmet zijn leger uit heel wat moslimlanden ďom buit te makenĒ (38:13).
Gods oordeel over deze Gog, zijn troepen en over de rest van de wereld is verschrikkelijk (38:18-23). Sommigen denken dat dan de islamitische heiligdommen op het Tempelplein vernield zullen worden en er een begin gemaakt kan worden met de herbouw van de Tempel.

En wij?
Tegen onze geestelijke leiders zegt de Geest: ďWEES WAKKER, en versterk het overige dat dreigt te sterven!Ē En wij worden krachtig opgeroepen om waakzaam te zijn, om de macht van het gebed die we van de HERE hebben gekregen toe te passen en zolang het dag is te werken want ďer komt een nacht waarin niemand werken kanĒ (Johannes 9:4).


Toegevoegd: 22 mei 2011
Uit de nieuwsbrief van: janvanbarneveld.nl

blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug