Tsunami

De tv-beelden hebben de wereld toeschouwer gemaakt van een onvoorstelbare tragedie. Er zijn geen woorden te vinden die kunnen beschrijven wat er in AziŽ is gebeurd. De zeebeving voor de kust van Sumatra met 9.0 op de schaal van Richter, was 23.000 maal krachtiger dan de atoombom op Hiroshima in 1945. Volgens wetenschappers van de NASA was de beving zo extreem zeldzaam en extreem krachtig dat de planeet wiebelde om zijn as en een fractie sneller is gaan draaien. De ambassadeur van IndonesiŽ in MaleisiŽ drs. H. Rusdiharjo zegt te verwachten dat het totale dodental van de ramp wel eens zou kunnen oplopen tot 400.000. Hij baseerde zijn inschatting op luchtopnamen van gebieden op Sumatra en eilanden voor de westkust van Sumatra die volkomen zijn verwoest of volledig in de golven zijn verdwenen. Volgens hem is 80% van de infrastructuur van Atjeh verwoest. Opmerkelijk is dat in de meeste getroffen landen de vervolging van christenen de ergste zijn ter wereld. Acht van de negen landen, MaleisiŽ, Birma, Bangladesh, SomaliŽ, Malediven, Sri Lanka, India en IndonesiŽ staan in de top 50 van landen waar christenen worden vervolgd, waarvan de Malediven, Birma en IndonesiŽ in de top tien staan. 78 procent van de bevolking in Atjeh zijn moslims die Allah aanbidden en die de enige echte God naar de prullenbak verwijzen en in India worden maar liefst 330 afgoden aanbeden.

Psalm 16:4 Vele zijn de smarten van hen die dingen naar de gunst van een andere god.

IsraŽl heeft als een van de allereerste landen een medisch team met 82 ton aan hulpgoederen waaronder voedsel, water, dekens, tenten, generators en medische hulpmiddelen naar onder meer Sri Lanka heeft gestuurd om te helpen bij de reddingsoperaties. Het betreft een team van het Hadassah ziekenhuis in Ein Kerem, Jeruzalem onder leiding van prof. Avi Rifkind. De hulpgoederen werden wel geaccepteerd, maar de medici werden niet in het land toegelaten. In een interview op een Britse tv-zender werd aan een Sri Lankaanse diplomaat de vraag gesteld waarom het IsraŽlische team was geweigerd. Deze zei dat er geen enkele buitenlandse medische staf werd toegelaten. Maar de man loog want het land accepteerde wel degelijk de hulp van andere buitenlandse medische teams. De IsraŽlische humanitaire organisatie Latet zond reeds op dinsdag na de kerst een vliegtuig met 18 ton aan hulpgoederen naar Sri Lanka en stuurde tevens gelijksoortige hulp naar Thailand. Het IsraŽlische leger zond reddingsteams met hulpgoederen naar India.

Terwijl de honderden miljoenen binnenstromen voor hulp aan de slachtoffers en alleen al in Nederland tot dusver een bedrag is binnengehaald van ruim 112 miljoen euro, heeft het schatrijke Saoedi ArabiŽ met haar prinsengebroed - dat de ĎPalestijnse íterreur tegen IsraŽl met een bedrag van zoín 80 tot 100 miljoen dollar per jaar ondersteunt - 10 miljoen dollar aan hulp toegezegd voor de getroffen landen in AziŽ. Koeweit dat dit jaar naar schatting 10 miljard dollar aan olie-inkomsten zal derven, doneerde aanvankelijk een schamele 1 miljoen dollar. Na kritiek in een landelijke krant werd het bedrag eerst verhoogd naar 2 miljoen en later naar 10 miljoen dollar. Ondanks het feit dat 78% van de bevolking van IndonesiŽ uit moslims bestaat, hebben hun Arabische broeders in Saoedi-ArabiŽ en Koeweit, niet meer dan een schamele 20 miljoen dollar aan hulp toegezegd voor de hele regio die getroffen is door de ramp. Alleen al de bevolking van het door extremistische moslims als Ďverderfelijkí betitelde westen, is daarentegen bereid gebleken, honderden miljoenen te doneren.

De beheerders van het nationale park Yala in Sri Lanka stonden versteld dat er weinig of geen dieren zijn gedood als gevolg van de tsoenami. Bij een vlucht over het park in een helikopter van de luchtmacht waren talloze olifanten, buffels, en herten te zien. Behalve dode vis heeft men geen enkel dood dier aangetroffen onder de totale populatie van honderd wilde olifanten en zoín 130 andere diersoorten. Wel zijn er tenminste 41 menselijke lichamen aangetroffen waaronder 13 buitenlanders. Het water was tot ca 3 kilometer het park binnengedrongen. Alles wijst erop dat de dieren de vloedgolven hebben voelen aankomen en op tijd naar hogere gronden zijn gevlucht. De dieren zijn weggevlucht alsof ze door een onzichtbare kracht werden weggedreven. Er zijn gevallen bekend dat olifanten luid tetterend wegvluchten naar de hoger gelegen delen van het park met vakantiegangers nog op hun rug.

De zeebeving voor de kust van Sumatra is de grootste van de laatste 40 jaar. De laatste 30 jaar heeft een enorme toename te zien gegeven van alles verwoestende aardbevingen. De ergste tot nu toe vond plaats op 28 juli 1976 in Tangshan China, waarbij 240.000 mensen de dood vonden. In 2003 is tussen 21 en 29 december een serie van 11 aardbevingen geregistreerd van 6 of meer op de schaal van Richter. In dezelfde maand vielen in de Iraanse stad Bam 40.000 doden. Geologen in de Verenigde Staten melden dat het aantal grote aardbevingen wereldwijd van 1990 tot 2003, is toegenomen van 16.612 tot 31.336, een stijging van maar liefst 88.8%. Al deze aardbevingen hadden een lokaal karakter, maar de aardbeving voor de kust van Sumatra teisterde de kusten tot aan Afrika toe. Lucas verwijst ook direct naar de zee als oorzaak van verwoesting.

Lucas 21:25-26 En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen.

Het is opmerkelijk dat er bij dit soort dramaís plotseling heel veel Ďgelovigení zijn. Mensen die God danken voor hun redding of verantwoording van God eisen. ďWaarom God, hebt u ons dit aangedaan? Wat hebben wij gedaan dat wij dit verdienen?Ē ďWaarom deed God dit?Ē In de vraagstelling zit al een veroordeling en verwijt aan het adres van God. Maar God wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat. Johannes is duidelijk als hij zegt:

Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebben.

De profeet Jesaja roept uit: ďKom laat ons wederkeren tot de HereĒ. Dat geldt niet alleen voor de kinderen van IsraŽl maar ook voor de volken. God verbindt alles en satan tracht alles te verbreken en te vernietigen. Maar in plaats van het hart open te stellen voor de Here, blijft men God vervloeken en Hem de schuld geven van alle ellende in de wereld. Het lukt satan nog steeds om bij velen het geloof in God weg te nemen, maar gelukkig is de Here rijk aan barmhartigheid. De persoonlijke tragedies in AziŽ heeft ieders hart beroerd en tot angst geleid. Maar het is nog niet de tijd waarin de traumaís van de wereldgeschiedenis zullen verbleken bij wat de wereld nog te wachten staat! Een periode die nog veel verschrikkelijker zal zijn dan wat de mens zich in zijn stoutste fantasie kan voorstellen!Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nlPrint deze pagina
Terug