EU met Gog tegen IsraŽl; Het Einde?

Turkije's premier Tayyip Erdogan stormt woedend de zaal uit tijdens een debat over het Midden-Oosten op het World Economic Forum. IsraŽls president Shimon Peres was gestart met een vurige betoog dat de aanval van zijn land op de Gazastrook verdedigde. De Rabbinale Raad van Judea en Samaria kwam eind mei met een verrassende, profetische verklaring. De Raad merkte op dat de gebeurtenissen rond de ďvredesvlootĒ het begin zijn van een proces dat uitloopt op de Gog-Magog oorlog die de profeet EzechiŽl heeft voorzegd.

Bij het begin van deze oorlog is inderdaad bijna heel de wereld tegen IsraŽl. Ruim 180 landen en meer dan 200 organisaties hebben tegen het optreden van IsraŽl geprotesteerd! Unaniem veroordeelt de wereld het legitieme optreden van IsraŽl tegen deze Turkse schepen! Dit baande de weg voor nieuwe initiatieven ďvredesvlotenĒ in de Ďwereldoorlogí tegen IsraŽl. Zelfs een boot Ďbemandí door vrouwen (RK en Moslim) en beladen met hulpgoederen die, zo nodig, makkelijker over land vervoerd zouden kunnen worden. Gelukkig zijn nieuwe confrontaties in de zeeslag tegen IsraŽl tot nu toe uitgebleven.

Maar de situatie blijft gespannen. Vooral nu de Ďvredesbesprekingení begin september weer zullen beginnen. Het is duidelijk dat Mahmoud Abbas er helemaal geen zin in heeft. Zijn eisen vooraf en harde voorwaarden over de uitkomst van die besprekingen zijn bij voorbaat onaanvaardbaar voor IsraŽl. De wereld zal IsraŽl wel weer onder druk zetten. Toch was en is de Rabbinale Raad positief want al die druk en benauwdheid zullen uitlopen op de ďderde en uiteindelijke VerlossingĒ. De hedendaagse vijanden van IsraŽl willen blijkbaar niet worden lastig gevallen met de waarheid of met feiten. Bijvoorbeeld de duidelijk antisemitische sfeer op de Mavi Marmara, hun wapens en de video die het agressieve beuken van de terroristen op de IsraŽlische soldaten toonde. Bijvoorbeeld hoe zelfs de felle weerstand tegen de pogingen een VVD/CDA kabinet met gedoogsteun van de PVV, zich op onze houding tegenover IsraŽl concentreert! Nu kort iets over belangrijke profetische dimensies die de Raad in de ontwikkelingen rond IsraŽl constateert.

De Rabbinale Raad ziet in de ontstane situatie een vervulling van Numeri 23:9 over IsraŽl: ďZie een volk dat alleen woont en zich onder de naties niet rekentĒ. En, zoals genoemd, een voorspel van de in de Bijbel uitvoerig beschreven inval van Gog en zijn bondgenoten in IsraŽl. Daar gaan we nu kort op in. Vragen

Onmiddellijk komt er een stortbui van vragen in en over ons!
  • Wie is die aanvoerder Gog uit EzechiŽl 38 en EzechiŽl 39?
  • Welke rol speelt Turkije in die tegen IsraŽl gerichte ďvredesvlotenĒ?
  • Welke rol gaan de EU en de NAVO spelen?
  • Wordt Turkije meer dan een regionale macht in het Midden Oosten?
  • Waar ďlopen deze dingen op uitĒ? Is er over deze vraag nu meer helderheid dan in de tijd van de profeet DaniŽl (DaniŽl 12:8-10). Zouden de apostelen nu een positief antwoord krijgen op hun vraag ďHere, herstelt U in deze tijd het koningschap voor IsraŽl?Ē - Handelingen 1:6.
Kort door de bocht
We jagen nu, helaas ďkort door de bochtĒ, door enkele vragen heen. Hoofdrolspelers in de strijd tegen IsraŽl zijn momenteel de ĎPalestijnení, Iran en ... Turkije! De Ďvredesvlootí voerde Turkse vlaggen en acht van de negen doden hadden de Turkse nationaliteit. Premier Erdogan sprak woedend over het ďstaatsterrorismeĒ van IsraŽl. Vorig jaar maakte hij voor de tv hooglopende ruzie met president Peres van IsraŽl. Dit, gevoegd bij felle veroordelingen van en oorlogszuchtige taal tegen IsraŽl geeft Turkije enorm aanzien in de Arabische en de hele moslimwereld. Terwijl Turkije vier jaar geleden nog de beste vriend was die IsraŽl in de regio had. Er waren gemeenschappelijke militaire oefeningen en grote plannen voor samenwerking. Het sterke leger van Turkije is mede door IsraŽl opgebouwd! Turkije rent met een ongewoon snel tempo naar het kamp van de grootste vijanden van IsraŽl, SyriŽ en Iran.

Geschiedenis kort
Van 1517 tot 1917 was Turkije een wereldmacht, het Ottomaanse Rijk. Het hele Midden-Oosten, Noord Afrika en een groot deel van Oost Europa vielen onder het Turkse kalifaat. In 1924 werd Turkije onder AtatŁrk een seculiere staat. Als Turkse fundamentalistische Moslims de macht wilde overnemen greep het leger vaak in. Turkse vriendschap met IsraŽl was gebaseerd op het gezegde ďDe vijand van mijn vijand is mijn vriendĒ. De gemeenschappelijke vijand waren de extremistische moslimstaten. Toen een paar jaar geleden het Turkse leger veel van zín macht kwijt raakte aan Erdogan en zijn AKP-moslimpartij was de vriendschap over. Daarbij kwam het feit dat de EU Turkije niet zomaar als lid accepteerde. Dat dreef Turkije naar moslimlanden in de regio. Sindsdien streeft Turkije met succes naar regionale macht en naar een leiderschapspositie in de moslimwereld. Opvallend is dat de Arabische Liga overweegt Iran en Turkije als lid te accepteren. Opvallend is ook dat Turkije onlangs een vrijhandelsverdrag met Libanon, SyriŽ en JordaniŽ gesloten heeft.

Turkije is terug in het Midden Oosten.

Het is meer dan een vermoeden dat Turkije streeft naar een herstel van het roemruchte Ottomaanse Rijk. Bovendien is Turkije lid van de NAVO en heeft daardoor belangrijke banden met de EU en de VS. Als bijvoorbeeld de NAVO het optreden van IsraŽl tegen de Mavi Marmara (de Turkse boot waarop IsraŽlische soldaten landden en bijna werden gelynxd) als een onwettige oorlogsdaad tegen Turkije zou zien, is de NAVO verplicht Turkije te steunen bij militaire acties van/tegen IsraŽl. Een zeer gevaarlijke situatie waarbij de EU dus direct bij is betrokken. Uit IsraŽl klonken waarschuwingen dat als Turkije met een volgende vloot naar Gaza oorlogschepen meestuurt of zelfs als Erdogan meevaart ze die vloot niet enteren maar (naar de bodem van de Middellandse Zee) zullen schieten. Hetzelfde geldt voor de dreiging van Iran om ook schepen met hulpgoederen (die in Gaza helemaal niet nodig zijn) begeleid door oorlogsschepen te sturen. Gelukkig lijkt de oorlogsdreiging nu, eind augustus, een beetje uit de lucht. Overigens voert de EU al jaren een pro-palestijnen politiek, die ze vooral met geld steunen. In de periode tussen 1994 en 2005 was dat $ 2 miljard, totaal 42% van de totale hulp. Met geld en met veroordelingen van IsraŽl schuift de EU steeds meer naar de olierijke vijanden van IsraŽl.

Turkije de EU en Gog.
EzechiŽl 38 en EzechiŽl 39 voorzegt een overval van een coalitie van een groot aantal islamitische landen op IsraŽl. Welke landen? Iran, Soedan, LybiŽ en een paar islamitische landen ten zuiden van Rusland horen erbij. Veel volken uit EzechiŽl 38, zoals Magog, Meshech-Tubal, Gomer, Beth-Togarmah woonden in het gebied van het moderne Turkije. Sommige uitleggers zien de beruchte Gog dan ook uit Turkije komen! Ook Rusland is betrokken bij die aanval.

Hun doel?

IsraŽl te overvallen als een ďopkomend onweerĒ, Shoa(= Holocaust) in het Hebreeuws - EzechiŽl 38:9. De huidige situatie kan niet direct tot deze Gog-Magog oorlog leiden. Want de profetie zegt driemaal, dat IsraŽl dan ďin gerustheid woontĒ (38:8,11,14) en ďzich van de krijg hersteld heeftĒ (38:8). Er komt eerst een oorlog en dan een periode van rust en vrede over IsraŽl. Waarschijnlijk na een oorlog die in Psalm 83 voorzegd wordt. Of ťťn van de Jeruzalemoorlogen uit Zacharia 12? IsraŽl zal die oorlog wel moeten winnen, want de oorlog die IsraŽl verliest zal de laatste zijn! Dan komt er een periode van vrede. Misschien een door de VN of de G4 opgelegd vredesverdrag. In die tijd van vrede krijgt IsraŽl de kans om de pas ontdekte gasvelden en een grote hoeveelheid olie te exploiteren en zelfs te exporteren . Economische groei en rijkdom zijn het gevolg. Een indicatie is EzechiŽl 38:11-13, waar een motief van Gog en de bondgenoten voor de overval onthuld wordt: ďIk zal optrekken tegen een land van dorpen ... om buit te maken en roof te plegen ...tegen een natie die uit het gebied van de volken bijeengebracht is, die have en goed heeft verworven..., om zilver en goud weg te slepen...Ē. Daarna komt de overval van Gog-Magog. God Zelf grijpt in. Eindelijk komt de Verlossing.

De Rabbinale Raad lijkt dus op een profetische lijn te zitten bij hun voorzichtig spreken over een begin van een proces dat uitloopt op die eindtijdoorlog.

Gevaarlijk, ook voor ons, omdat via de EU, de NATO en de banden met het steeds machtiger wordende Turkije wij hier direct bij betrokken zijn. Dus onder Gods oordeel over de Gog-machten vallen.

Scenario
Ik moet oppassen. Want bovenstaande is alleen maar een mogelijk, misschien zelfs een waarschijnlijk scenario. De afwikkeling van het profetische Woord ligt nog steeds in Gods Hand. In Openbaring 20 lezen we dat na het 1000-jarig vrederijk er (nog) een aanval van Gog en Magog op Jeruzalem komt. Daarna is het definitief afgelopen en komt het Ďlaatste oordeelí voor de Ďgrote witte trooní. Velen zien in gog zelfs de antichrist. Ook plaatsen uitleggers van het profetische woord die Gog-aanval verschillend in hun eindtijdschema. Sommigen voordat de antichrist aan de macht komt. Anderen tijdens zijn schrikbewind. Hoe dan ook, het komt allemaal wel erg dichtbij. Nog klinkt het woord van God tegen ons, tegen kerk en overheid, tegen gelovigen en ongelovigen: ďMaar ook nu nog, luidt het woord van de HERE: ĎBekeert u tot Mij met uw hele hart met vasten en met geween en met rouwklachtíĒ - JoŽl 2:12. Let op het ďook nu nogĒ; we weten niet hoelang het Ďnuí nog duurt. De profeet Zefanja zegt het nog scherper: ďKomt tot uzelf, ja, komt tot inkeer, jullie schaamteloos volk, voordat het besluit tot uitvoering komt Ė als kaf gaat een dag voorbij Ė voordat over u komt de brandende toorn van de HERE...Ē. Het besluit is gevallen! Er is, Goddank, ruimte tussen het besluit en de uitvoering van het besluit. Maar die ruimte, die dag vliegt als kaf voorbij. Maar dan komt de verlossing: ďMaar dan zal IK de volken andere, reine lippen geven opdat zij alleen de Naam van de HERE aanroepenĒ - Zefanja 3:9.

Moge de HERE de tijd van benauwdheid voor IsraŽl en ook voor ons inkorten!

Bron: www.janvanbarneveld.nl
Toegevoegd: 28 augustus 2010Print deze pagina
Terug