De Turken dreigen IsraŽl met harde maatregelen

De Turken eisen al meer dan een jaar dat IsraŽl openlijk haar excuses aanbiedt voor het onderscheppen van het Turkse terreurschip de Mavi Marmara van de ďFree Gaza MovementĒ op 31 mei 2010. Ook eist Ankara dat IsraŽl een schadevergoeding betaald aan de nabestaanden van de negen omgekomen Turkse extremisten. IsraŽl heeft daarop geantwoord dat daar geen sprake van zal zijn. Turkije is van mening dat de IsraŽlische actie beschouwd moet worden als een vorm van piraterij. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Ahmet Davutoglu heeft daarop de Turkse ambassadeur uit IsraŽl teruggeroepen de IsraŽlische ambassadeur uitgewezen. Ankara schortte bovendien alle militaire akkoorden met IsraŽl op en dreigde met een proces bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag om de legaliteit van de zeeblokkade van de Gazastrook aan te vechten. ďIsraŽl heeft alle kansen laten liggen om een einde te maken aan de crisis en moet er nu voor boetenĒ, zei de Turkse president Abdullah GŁl. Volgens hem begrijpt IsraŽl niet dat Turkije vastbesloten is om te laten zien dat het land gebeurtenissen uit het verleden niet is vergeten.

GŁl noemde de aangekondigde maatregelen ďslechts de eerste fase.Ē Inmiddels heeft Turkije bekend gemaakt de aanwezigheid van de Turkse marine in de Middellandse zee te zullen opvoeren. ďDe Middellandse zee zal niet langer een plaats zijn waar de IsraŽlische marine ongestoord haar gang kan gaan om haar agressieve praktijken ten uitvoer te brengenĒ, aldus een woordvoerder. Om de zaak nog verder op de spits te drijven willen de Turken marineschepen laten escorteren bij eventuele volgende Ďhulpkonvooiení. Daarnaast heeft de Turkse premier Recep Tayyip Erdogan aangekondigd op termijn zijn vrienden van de terreurbeweging Hamas in Gaza met een bezoek te willen vereren. In wat gezien wordt als een vorm van kwaadaardige opzet zijn op de luchthaven Ataturk in Istanboel, 40 IsraŽlische passagiers vastgehouden eneen uur lang ondervraagt. Op de IsraŽlische TV waren IsraŽliís aan het woord die terugkeerden uit Turkije en vertelden door Turks veiligheidspersoneel geÔntimideerd te zijn. Jonge IsraŽlische passagiers werden apart genomen en moesten zelfs hun ondergoed uittrekken om ze zodoende nog wat extra te vernederen. Een religieuze Joodse vrouw vertelde hoe de mannelijke bewakers haar hadden betast.

Volgens de VN-commissie die onder leiding van de voormalige Nieuw-Zeelandse premier Geoffrey Palmer onderzoek heeft gedaan naar de gebeurtenissen op de Mavi Marmara, moet de blokkade door Israel van Gaza gezien worden als een legitieme maatregel maar zou IsraŽl bij het enteren van het schip 'buitensporig en onredelijk' geweld hebben gebruikt. Diverse video opnames tonen aan dat de door Turkije geleidde Ďvrijheidsvlootí niets anders is geweest dan een schandalige provocatie aan het adres van IsraŽl. Ook zijn geen hulpgoederen aan boord van de Mavi Marmara aangetroffen en al evenmin op de ďThe Challenger 1Ē , een klein jacht en op de ďSfendonhĒ, een klein passagiersschip. Greta Berlin, ťťn van de woordvoerders van de ďFree Gaza MovementĒ vertelde op 27 mei 2010: Ďde missie is niet het leveren van humanitaire hulpgoederen, maar het breken van de IsraŽlische blokkadeí. En de Turkse leiders maar schreeuwen en dreigen!

Bij het onderscheppen van de Mavi Marmara zijn zeven IsraŽlische militairen gewond geraakt waarvan enkele zeer ernstig. Een gewonde militair vertelde in het ziekenhuis: ĎU moet goed beseffen dat we allemaal zonder wapens in de handen vanuit de helikopter naar beneden kwamen. Op onze rug hadden we alleen een paintballgeweer. Toen ik de aanvallers met dit nepwapen wilde verjagen, sloegen ze het met ijzeren stangen in tweeŽn. Daarna heb ik mijn pistool getrokken om mijn eigen hachje te redden. Van achter de deuren op het dek werd meerdere keren op ons geschoten en wij hebben toen terug geschoten. Twee van onze militairen werden getroffen, een in zijn buik en mijn officier in zijn been. Op zoveel geweld hadden we absoluut niet gerekend. Daarom was gekozen voor een dropping met ongevaarlijke wapens, alleen ter afschrikking.í Zodra ze op het dek van de Mavi Marmara werden neergelaten, werden ze met messen, knuppels en metalen pijpen in elkaar geslagen. Uit onderzoek van het IDF is gebleken dat er inderdaad op de militairen is geschoten met door de activisten meegenomen wapens. Een kogel verwijderd uit het been van ťťn van de militairen was van een ander kaliber wapen dan die door de militairen worden gebruikt.

De ongeveer vijftig extremisten op de Mavi Marmara waren zelfs opgeleid voor man-tegen-mangevechten en hadden een hinderlaag gepland en opgezet. IsraŽls premier Netanjahu noemde de boot Ďeen boot van de haatí en Ďeen terreur-supporting flottieljeí met activisten die IDF-militairen probeerden te lynchen. De IsraŽlische kolonel Avi Beneyahu noemde de aanval van de activisten Ďeen terreuractie op open zeeí. Een aantal van de 679 Ďvredesactivistení hadden vooraf openlijk verklaard als martelaar te willen sterven en daarom doelbewust geweld te zullen uitlokken. Ze zongen vooraf aan boord liederen hoe ze de Joden gingen uitroeien (gefilmd door Al-Jazeera). Ze hoopten als martelaar voor Allah te mogen sterven, zoals familie van drie van hen heeft verteld aan Turkse en Palestijnse kranten.

De extremisten aan boord van de Mavi Marmara stonden notabene onder bevel van de door de Turkse regering gesponsorde extremistische Islamitische terreurorganisatie Insani Yardim Vakfi (IHH), een radicaal Islamitische organisatie gelieerd aan de Moslim Broederschap en de Libanese terreurbeweging Hezbollah. De vredelievende Ďhumanitaireí vloot werd door de extremistische Turkse leider Erdogan persoonlijk vanuit zijn eigen kantoor gesponsord en had als primair doel de blokkade van Gaza te doorbreken. Erdogan ontving persoonlijk organisatoren van de vloot vanuit Engeland en Frankrijk, kort voor het vertrek van de schepen. Geen wonder dus dat Ďmeneerí witheet van woede reageerde op de IsraŽlische actie. En deze kliek eist van IsraŽl excuses! IsraŽl hoeft zich op geen enkele manier te verontschuldigen voor deze actie en heeft gehandeld zoals ieder ander land gehandeld zou hebben.

De IHH is door de CIA op de terreurlijst is geplaatst. Volgens passagiers zouden zich meer dan 100 leden van diverse terreurorganisaties aan boord van de Mara Marmara hebben bevonden, en zouden zij de andere passagiers gedwongen hebben om hen te gehoorzamen en te verklaren dat zij allen leden waren van de IHH. Alles wijst erop dat Erdogan heel bewust met terroristen is zee is gegaan waaronder figuren van Al-Qaeda. Aan boord van de Mavi Marmara werd, na de aanval door IsraŽlische commandoís, een laptop gevonden waarin stond hoe de organisatie alle steun had gekregen van Erdogan. Het bewijst de relatie tussen de Turkse leider en de terroristen van de Moslimbroederschap die aan de basis stond van Al-Qaeda tot aan Hamas. Turkije lijkt inmiddels te worden bestuurd door moslimextremisten.

Erdogan sprak van een ďbloedige slachtpartijĒ en heeft er bewust voor gekozen de crisis met IsraŽl op de spits te drijven. In Ankara zei hij ďAls Amerika IsraŽl niet straft voor het vertrappen van de menselijke eer, dan doen wij het welĒ. Dat zijn uitspraken van een leider die in het zuidoosten van zijn land de Koerdische bevolking met alle middelen bestrijd. Erdogan heeft gezworen dat ĎKoerdische rebellen die een eigen staat Koerdistan willen, te zullen verdrinken in hun eigen bloedí. Tijdens de afgelopen decennia hebben Turkse veiligheidstroepen naar schatting 40.000 leden van de Koerdische minderheid om het leven gebracht en meer dan drieduizend dorpen van de kaart geveegd. De man die daar vandaag verantwoordelijk voor is komt met de meest smerige beschuldigingen en schandalige provocaties aan het adres van IsraŽl.

Zonder ook maar enig idee te hebben van wat er precies had plaatsgevonden bij de entering van de Mavi Marmara, regende het veroordelingen door politici in Europa daarmee steun verlenend aan de extremisten en de Palestijnse terreurbeweging Hamas. Er was opnieuw geen sprake van zelfs maar gedeeltelijke objectiviteit. Dit soort reacties maken dat de meerderheid van de burgers in Europa IsraŽl niet goed gezind is. Het was weer pure anti-IsraŽlische propaganda met krankzinnige aanvallen, leugens, verdraaiingen en verzinsels. Ook het Britse Ďgroentjeí David Cameron liet zijn masker als ĎVriend van IsraŽlí al snel vallen om zich vervolgens bij het anti-IsraŽlische, pro Turkse kamp aan te sluiten. Op visite in Turkije op 27 juli 2010 voor een gesprek met zijn nieuwe vriend Erdogan, noemde Cameron de IsraŽlische onderschepping van de Mavi Marmara ďtotaal onacceptabelĒ. En passant vergeleek hij Gaza met een gevangenenkamp, Cameron: ďDe situatie in Gaza moet veranderen. Zowel humanitaire goederen als mensen moet in beide richtingen kunnen bewegen. Het kan niet en mag niet worden toegestaan dat Gaza een gevangenenkamp blijft.Ē Een volslagen idiote uitspraak omdat Cameron absoluut op de hoogte moet zijn van de constante stroom humanitaire goederen die dagelijks door IsraŽl worden afgeleverd.

De internationale media berichten over de entering van het schip alsof het een Ďbuitensporige en bloeddorstige actieíí betrof tegen Ďarme, ongewapende vredesactivistení. De conclusie was natuurlijk vrijwel onmiddellijk getrokken: Ďdit alles is de schuld van IsraŽlí. Diverse journalisten waren weer zeer consequent in het verkrachten van de waarheid en het verzwijgen van de ware feiten. Deze figuren dragen in belangrijke mate bij aan de alsmaar toenemende Jodenhaat. Zij staan aan de kant van de vijanden van de beschaving! Er was opnieuw sprake van media terrorisme. Zij die niet beter weten geloven de smeerlapperijen van desinformatie en anti-IsraŽlische propaganda. Ze collaboreren met de Palestijnse doodscultuur in Gaza, met de Turkse leider Erdogan, de Libanese terreurbeweging Hezbollah en de Iraanse dictator Ahmadinejad, alsof het een lust is. Wat ze schrijven is doorzichtige geschiedvervalsing en adembenemende leugenachtigheid wat slechts ten doel heeft IsraŽl te belasteren. Zolang deze kwaadaardige nietsnutten de media beheersen zal de haat tegen IsraŽl alleen maar toenemen. IsraŽl is de graadmeter voor de leugenachtigheid van de volken. Het is niets anders dan blinde haatpropaganda tegen de Joodse staat.

IsraŽlische acties uit zelfverdediging noemt men een slachting of genocide en gewelddadige acties van moslimextremisten worden als legitiem protest uitgelegd.

Op 24 januari 2011 is een rapport verschenen van een commissie die onder leiding van de gepensioneerde rechter van het Hooggerechtshof Jacob Turkel tot de conclusie is gekomen dat de IsraŽlische overval op Gazavloot legaal is geweest en de IsraŽlische commandoís professioneel en humaan hebben gehandeld. Ook was de blokkade op zich legaal krachtens het internationale recht. Dat is ook de conclusie van gerespecteerde internationale waarnemers waaronder de voormalige premier van Noord-Ierland en Nobelprijswinnaar David Trimble en de gepensioneerde Canadese generaal Kenneth Watkin. Trimble en Watkin merkten verder op "dat de Commissie zich herhaaldelijk heeft ingespannen om beide partijen te horen," en dat zij " er niet aan twijfelen dat de Commissie onafhankelijk is." De Turkel-commissie vond dat "de zeeblokkade van de Gazastrook Ė gelet op de veiligheidssituatie en IsraŽl's inspanningen om te voldoen aan haar humanitaire verplichtingen - legaal was volgens de regels van het internationale recht". Om die reden had IsraŽl het recht om die blokkade te handhaven, net zoals andere landen in het verleden zeeblokkades hebben opgelegd in de internationale wateren (denk aan Groot-BrittanniŽ tijdens de Tweede Wereldoorlog en de VS tijdens de Cubaanse rakettencrisis).

De Turkel-commissie heeft ruim zeven maanden lang zorgvuldig getuigenverklaringen en andere gegevens verzameld en verwerkt. Dit rapport zit dus heel wat objectiever en zorgvuldiger in elkaar dan het flut rapport van Geoffrey Palmer. Het onderzoek van de Turkel commissie was volledig transparant, door middel van een openbare website waar alle mijlpalen en bevindingen werden gepubliceerd en door het regelmatig houden van persconferenties. Zoals te verwachten was veroordeelde Erdogan de bevindingen, en betuigde dat deze "geen enkele waarde of geloofwaardigheid hebben."

De ontwikkelingen die zich thans voordoen tussen Turkije en IsraŽl zijn van profetische aard. Dit Turkije (Togarma) zal in toekomende tijd optrekken naar de bergen van IsraŽl om daar op een formidabele nederlaag getrakteerd te worden. Ook de Turken hebben gekozen voor een strijd tegen de God van IsraŽl. De IsraŽlische Generaal Majoor Eyal Eisenberg waarschuwde op 5 september 2011 voor een regionale oorlog vanwege de huidige ontwikkelingen in het Midden-Oosten.


Toegevoegd: 10 september 2011
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl
blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug