IsraŽl - Turkije

Beide landen zijn de laatste tijd in hun onderlinge relatie regelmatig in het nieuws. Het botert niet meer zo lekker tussen de beiden. Turkije was onder de Arabisch-islamitische staten het land dat met IsraŽl relatief goede banden had opgebouwd. Daar is sinds de Gaza-oorlog een ommekeer in gekomen. Dat is vooral gebeurd onder druk van de publieke opinie, waar sympathie voor de Palestijnse zaak groeit. Turkije, dat een redelijk seculier moslimland is (was?), heeft van oudsher natuurlijk sterke banden met de moslimwereld.

Daarnaast heeft (had?) Turkije sterke banden met het Westen en de VS. De bekoelde relatie met Israel werd duidelijk nadat Turkije IsraŽl uitsloot van de militaire oefeningen die in NAVO-verband gepland waren. Bovendien maakte SyriŽ bekend dat zij samen met Turkije opnieuw een gezamenlijke militaire oefening zullen houden, deze keer groter dan de oefening die al eerder dit jaar werd gehouden. Eerder al liep premier Erdogan kwaad weg bij een forum waar hij botste met Simon Peres. Natuurlijk speelt ook de rol van Europa in dit alles mee.

Turkije en Europa
Het is niet meer zo zeker dat Turkije aansluiting zal krijgen bij Europa, waardoor dit land gedwongen wordt om de andere kant op te kijken. Minder naar het westen en meer naar het oosten. Ooit was Turkije een grootmacht en speelde voor de stabiliteit in die streken een heel belangrijke rol. Het is niet ondenkbaar dat de Turken deze rol weer willen opeisen en IsraŽl toenemend onder druk willen zetten om aan Palestijnse eisen tegemoet te komen. Op de Turkse tv zou een serie komen waarop IsraŽlische militairen als kindermoordende monsters worden afgeschilderd. In een interview met The Gardian heeft premier Erdogan zelfs beweerd dat IsraŽl met een kernbom Gaza wilde platgooien, een absoluut onzinnige opmerking. Met een dergelijke bom zou IsraŽl ook haar eigen gebied onleefbaar maken. Ook stelde Erdogan onlangs dat hij betere relaties heeft met Ahmadinejad van Iran `als zijnde onze vriend', dan met IsraŽl. Vertel me wie je vrienden zijn...

Dat Turkije al een hele lange tijd de Koerden onderdrukt en dat er grote slachtingen onder regime van Erdogan zijn, met tienduizenden Koerdische slachtoffers, ontgaat de wereld. Ook mag de genocide op de Armeense christenen tijdens de eerste wereldoorlog niet ter sprake komen.

Welke rol speelt Turkije in de eindtijd en wat zegt de Bijbel over die rol?
Het gebied van Turkije valt voor een belangrijk deel samen met het gebied dat in EzechiŽl 37 en 38 wordt genoemd: Bettogarma, ofwel, Huis van Togarma. Togarma was een kleinzoon van Jafeth, dus een achterkleinkind van Noach. EzechiŽl 38:6 verwijst naar het uiterste noorden, dat wit zeggen dat we dit gebied moeten plaatsen ten noorden van IsraŽl. Sommige deskundigen op gebied van profetie geloven dat Bet-togarma inderdaad verwijst naar Turkije. In de oudheid was er een stad die Tegarma heette. De puzzelstukjes vallen op hun plaats. Dat betekent dat een aantal van de plaatsen die in EzechiŽl 38-39 worden genoemd, verwijzen naar het tegenwoordige Turkije. Ook Josephus identificeerde het volk van Togarma als de FrygiŽrs. FrygiŽ lag in Klein-AziŽ en is het tegenwoordige Turkije. Rond 600 n. Chr. verhuisde een deel van de bevolking naar het gebied dat we nu ArmeniŽ noemen. ArmeniŽ is dus ook Beth (huis) van Togarma.

Profetisch profiel Tegen die achtergrond moeten we de huidige politieke verschuiving inschatten. Het Amerikaanse Washington Institute heeft een rapport uitgebracht dat de titel draagt: `De buitenlandse politiek van de AKP: De verkeerde benaming van het neo-ottomanisme', waarin geconcludeerd wordt dat Turkije zich onder leiding van de regerende moslimpartij AKP steeds meer afkeert van de NAVO en toenadering zoekt tot Iran, Rusland, SyriŽ en de islamitische terreurgroepen Hamas en Hezbollah. Deze, op het oosten gerichte toenadering gaat ten koste van de relatie tot de VS, de EU en IsraŽl. Dat een en ander perfect past in het profetisch profiel moet ons alarmeren.

De wereldkaart begint steeds meer te lijken op wat in EzechiŽl 38-39 geprofeteerd werd: IsraŽl omsingeld door landen die haar het liefst de zee in drijven en dat ook zullen proberen te doen. We zien steeds duidelijker de contouren van de coalitie door EzechiŽl voorzegd. De oorlog van Gog en Magog c.s. tegen een land 'dat zich van de krijg hersteld heeft, een volk dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op de bergen van Israel die tot een blijvende wildernis waren geworden' (Ez. 38:8). We leven in profetische tijden en die profetieŽn roepen ťťn dingen luidt en duidelijk: Jezus komt spoedig terug. Er blijft ons, u en mij maar een ernstige vraag: Zijn wij klaar om de Here Jezus te ontmoeten?

Toegevoegd: 29 november 2009
Bron: Het zoeklicht nr.24, 85e jaargang.
Voor een abonnement op Het Zoeklicht, klik hier.Print deze pagina
Terug