Ontmaskering valse profeten (1)

De laatste dagen circuleren berichten rond op het internet over verzen van Nostradamus waarin hij de terreuraanslagen in de VS voorspeldt zou hebben. Nostradamus Nostradamus heeft dit zeker niet gedaan en de zogenaamde kwatrijnen zijn vervalsingen.

Michel Nostradamus was een 16e eeuwse franse geneesheer en sterrenwichelaar. Zijn huidige volgelingen zien hem als profeet. Nostradamus schreef verzen van 4 regels (kwatrijnen) in groepen van 100 verdeeld (Centurions). De verzen zijn zo vaag dat ze op vele gebeurtenissen kunnen slaan en altijd pas achteraf "duidelijk" worden. Sceptici beschouwen de "profetieën" als gebrabbel. Wij ook!

Nog voor de stof neergedaald is in New York circuleerde de volgende verzen over het internet:

In het jaar van de nieuwe eeuw en negen maanden
Zal de grote vorst der verschrikking uit de hemel komen
De lucht zal branden op 45 graden
Vuur nadert de nieuwe stad

In de stad van York zal een grote instorting zijn
Twee tweelingbroers uit elkaar gerukt door chaos
Terwijl de vesting valt zal de grote leider bezwijken
Derde grote oorlog zal beginnen als de grote stad brand

Deze "profetie" is lariekoek. Het tweede kwatrijn is in zijn geheel verzonnen. Het eerste kwatrijn is samengesteld uit twee totaal verschillende verzen van Nostradamus en zijn verder aangepast om het dramatische effect. Regels over "Noormannen" en "Mongolen" lijken niets te maken te hebben met de huidige gebeurtenissen en zijn maar weggelaten!

De eerste twee regels komen uit een kwatrijn welke ging over een gebeurtenis die in juli 1999 zou moeten hebben plaatsgevonden. Het gehele vers:

In het jaar 1999 en zeven maanden
Zal de grote Vorst der Verschrikking uit de hemel komen
Hij zal de grote koning de Mongolen tot leven wekken
Daarna zal Mars regeren

Nergens in zijn kwatrijnen heeft Nostradamus het over "de nieuwe eeuw en negen maanden".

De laatste twee regels van het eerste vers komen uit Centurion VI, Kwatrijn 97. We bekijken weer het gehele vers:

Op 45 graden zal de lucht branden
Vuur nadert de grote nieuwe stad
Ogenblikkelijk springt een grote dunne vlam op
Als men de Noormannen wil testen

Sommigen zeggen dat de "45 graden" slaan op de breedtegraad van New York, maar deze is 41o. Wat de Noormannen met dit alles te maken hebben is vooralsnog onduidelijk. Natuurlijk leven er vele mensen die Norman heten in New York en Washington.

Kortom: laat u niet verleiden door valse profeten! Er zullen er nog heel wat volgen en sommigen zullen niet zo gemakkelijk meer als vals te onderscheiden zijn. Volgt u liever het Woord van God: de vertrouwde bijbel.

(RPM, 16 september 2001)

Terug
Print deze pagina