Varkensgriep kan pandemie worden

Infectieziektedeskundigen houden rekening met het allerergste: het 'samengestelde' influenza A-virus H1N1 (varkensgriep) heeft de potentie zich te ontwikkelen tot een wereldwijde griepepidemie met mogelijk catastrofale gevolgen. Het blijkt immers van mens op mens te kunnen overspringen. De nieuwe virusvariant heeft in zeer korte tijd in Mexico al zeker aan tachtig mensen het leven gekost. Waarschijnlijk zijn al meer dan 1300 mensen geïnfecteerd. Artsen zijn met uitgebreide controles en analyses bezig. In de VS zijn acht mensen getraceerd met de bewuste ziekteverschijnselen. De Wereldgezondheids-organisatie noemt de situatie ernstig. Het hoofd van de WHO, dr. Margaret Chan, zei gisteren dat de toestand zich thans "snel en onvoorspelbaar" ontwikkelt. "Of dit virus ook gaat uitgroeien tot een pandemische of wereldomspannende griep kan nog niemand zeggen", stelde zij na afloop van virologisch spoedberaad in Genève. De directeur-generaal riep landen op extra alert te zijn op een mogelijke uitbraak van dit virus.

Wat is een Pandemie? In het algemeen is een pandemie een epidemie die een zeer groot gebied (tenminste een heel continent) bestrijkt en die normaal gesproken effect heeft op een groot deel van populatie. Wanneer je deze definitie neemt is er elk jaar een pandemie. In het geval van griep wordt daarom de term pandemie gelimiteerd tot een wereldwijde epidemie die is ontstaan door een nieuw virus subtype.

In Mexico is de situatie zeer ernstig, met alleen al meer dan 800 gevallen van longontsteking in de hoofdstad die waarschijnlijk te maken hebben met de varkensgriep. Als studenten van bijbelprofetie weten we dat dit één van de tekens van de tijd is waarover Jezus sprak.

Matthéüs 24:7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen. (Statenvertaling)

Lukas 21:11 er zullen zware aardbevingen komen en hongersnoden en epidemieën alom, en er zullen aan de hemel grote en verschrikkelijke tekenen verschijnen. (NBV-vertaling)

De uitbraak van een nieuwe variant van de varkensgriep in Mexico vormt een „ernstige situatie”, aldus het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie zaterdag. Volgens Margaret Chan ontwikkelt de situatie zich snel en onvoorspelbaar. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de uitbraak in Mexico kan uitgroeien tot een wereldwijde pandemie. Zover is het nu nog niet. Ze zei dat er nog veel onduidelijk is over het virus met de naam H1N1. De directeur-generaal van de WHO riep landen op extra bedachtzaam te zijn op een mogelijke uitbraak van de varkensziekte. Volgens haar is het nog te vroeg om een reisadvies uit te geven.

Chan zei dat er geen aanwijzingen zijn dat de ziekte ook in andere delen van de wereld is opgedoken. Toch is dit volgens het WHO een serieuze situatie die goed in de gaten moet worden gehouden. Het ligt binnen de bevoegdheid van het WHO om landen te adviseren een internationale volksgezondheidsnoodsituatie uit te roepen. Als dat gebeurt, kan dit grote wereldwijde gevolgen hebben op reizen en handel.

De vooraanstaande Rotterdamse viroloog prof. dr. A. Osterhaus, directeur van het Nationaal Influenza Centrum, noemt de toestand eveneens zorgwekkend: "Van dit wonderlijke virus dat er ineens is, lijkt nu inderdaad de menselijke transmissie vastgesteld: mensen kunnen elkaar ermee infecteren. Dat het zal uitgroeien tot een wereldwijde griepvariant kán, maar is nog niet gezegd. Dit kan met een sisser aflopen, maar het kan ook totaal anders uitpakken: de Spaanse griep van 1918-1921 begon ook zo en mondde uit in een wereldwijde catastrofe met tientallen miljoenen doden." Het is niet uitgesloten dat deze griep zal uitmonden in een pandemie, waarbij wereldwijd veel mensen ziek zullen worden. Osterhaus vindt dat Nederland "absoluut voorbereid moet zijn" op een wereldwijde griepuitbraak met tienduizenden, misschien honderdduizenden zieken en doden in ons land.

"Telkens als een griepvirus weer uitdoofde, werd ik uitgemaakt voor een doemprofeet. Maar ook dit nieuwe virus kan het begin zijn van een catastrofe. We moeten ons eindelijk echt bewust worden van de kans op een rampzalige wereldwijde griepuitbraak, want die komt... daarvoor zijn er recent al te veel virusincidenten geweest."

Zoals al eerder genoemd: wij als studenten van bijbelse profetie zouden ons niet moeten laten verrassen en zouden ons moeten voorbereiden op deze situatie, zowel geestelijk, fysiek als geestelijk.

Dit zegt de schrift…

1Petrus 3:15 Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze...

In om het even welke situatie, zouden wij er klaar voor moeten zijn om het Evangelie te delen. Vooral in tijd van nood. Maar om dat te doen, moeten wij zelf vooruit denken en onszelf hebben voorbereid. Toen 9-11 plaatsvond, zochten vele mensen kerken, predikanten en Christenen op. De ongelovigen vroegen spoedig om gebed en zochten de Heer. Tijdens de orkanen in het zuiden van Amerika, openden de kerken hun deuren en velen kwamen tot de Heer. Wij hebben zelfs een Christelijke vrouw die niet naar het getroffen gebied terugkeerde maar hier in onze kerk is gebleven. Tijdens die harde tijden opende onze kerk hun deuren. Als studenten van bijbelprofetie kunnen wij het schrijven op de muur lezen en doen wat wij kunnen met de giften en de talenten die God ons heeft gegeven.

Op dit ogenblik staat het “pandemie alarm niveau” op “niveau 3”, wat betekent dat de verspreiding van het virus van persoon op persoon beperkt is. Maar dat kan ieder ogenblik veranderen. Al wat nodig is is één persoon die de ziekte oploopt en deze verspreidt bij iedereen die met deze persoon in aanraking komt.

Hoe verspreid de griep zich? Een niezende of hoestende grieppatiënt verspreidt het griepvirus via hele kleine ‘speekseldruppeltjes’ in de lucht. Als men deze met griep besmette druppeltjes inademt, komen de virussen in je ademhalingssysteem (neus, keel en longen) terecht. Niettemin veel minder frequent, kunnen de virussen ook worden verspreid wanneer een persoon speekseldruppeltjes op een andere persoon of een voorwerp aanraakt en dan hun eigen mond of neus (of iemand anders mond of neus) vóór het wassen van hun handen aanraakt.

Dr. Chan van het WHO merkte op …." Het heeft de potentie om een pandemie te worden omdat het mensen besmet. Evenwel kunnen wij op basis van nu verkrijgbaar laboratorium, epidemiologisch en klinisch bewijsmateriaal niet zeggen of het inderdaad een pandemie zal veroorzaken.” Mensen, wij zijn de wakers op de muur, wij zijn de vroege verdediging en zijn verantwoordelijk om het lichaam te waarschuwen. Wij hebben nu de kans om iets te doen. Als dit uitgroeit tot een pandemie, dan zal het op dat moment veel te laat zijn om te reageren. Zelfs als niets hiervan uitkomt, is het beter om voorbereidingen te treffen zo goed als men kan dan helemaal geen voorbereidingen te treffen. Wij treffen niet alleen voorbereidingen om onze eigen families te helpen, maar ook om onszelf ten dienste van de Heer te stellen en het evangelie te delen in deze laatste dagen van de laatste dagen. Deel de informatie met uw vrienden en geliefden. Tref nu voorbereidingen zodat wij op onze hoede zijn.

RPM

Bronnen: Bible Prophecy Today, Telegraaf: WHO-chef noemt varkensgriep 'ernstig' , Telegraaf: Virusramp komt eraan , Telegraaf: Catastrofe op de loer
Toegevoegd: 26 april 2009Print deze pagina
Terug