Weest niet verontrust!

De wereld staat bol van spanningen op allerlei gebied. Planeet aarde is in gevaar volgens velen. Doemscenario's worden uit de kast gehaald. Er zijn veel verontrustende ontwikkelingen. Waar gaat het naartoe?

Vijf voor twaalf
Volgens een aantal prominente wetenschappers is de tijd nu aangebroken om de grote wijzers van de zogeheten Doomsday Clock dichter bij middernacht te zetten. Het is de vierde keer sinds het einde van de Koude Oorlog dat de klok vooruit wordt gezet. De wijzer is met twee minuten opgeschoven, waardoor het nu vijf voor twaalf is. Waarom? Omdat de wereld bedreigd wordt door diverse verontrustende ontwikkelingen.

Oorlogsgeweld
Terwijl Noord-Korea net een beetje bakzeil lijkt te halen voor de druk van het Westen, dreigt de kwestie Iran te escaleren. Steeds meer gaan de geruchten, dat militair ingrijpen onvermijdelijk is. IsraŽl heeft voor de zekerheid alvast toestemming gevraagd aan de VS over Irak te mogen vliegen om -indien nodig- bombardementen in Iran te kunnen uitvoeren. Als reactie gaf president Mahmoud Ahmadinejad te kennen, dat Iran klaar is voor vijandelijke aanvallen. Je moet er niet aan denken... In buurland Irak blijft de toestand die van dood en verderf. De leider van de Democraten in de Amerikaanse senaat, Harry Reid, vindt de oorlog in Irak "de ernstigste politieke blunder uit de geschiedenis van het Amerikaanse buitenlandbeleid... een grotere fout dan de oorlog in Vietnam", meldde CNN op maandag 19 februari. Welke middelen zullen de VS aanwenden om 'gezichtsverlies'te voorkomen?

Terrorrisme
"Een nederlaag van de VS in Irak luidt een nieuwe tijdperk van wereldwijd terrorisme in". Dat heeft de Amerikaanse vice-president Dick Cheney vrijdag 23 februari j.l. gezegd tijdens een bezoek aan AustraliŽ. "Als jihad-strijders in Irak de overwinning boeken, zullen ze op zoek gaan naar nieuwe uitdagingen, dan zullen ze de Taliban in Afghanistan gaan helpen en onrust zaaien in het Midden-Oosten. Om op de lange termijn de eigen veiligheid te garanderen, moeten de Verenigde Staten hen bestrijden"; zei Cheney (Bron: Nieuws.nl).

Milieu
Maar wat is oorlogsgeweld en terreurdreiging vergeleken bij de opwarming van de aarde en de stijging van de zeespiegel. Profeet Al Gore laat zien, dat het grootste deel van Nederland onder water komt te staan op termijn als het zo doorgaat. Inderdaad... als! Geleerden bestrijden elkaar, de meningen zijn ernstig verdeeld, hoewel het niet trendy is om kritische kanttekeningen te maken. Op Radio 1 zei een deskundige op zaterdag 24 februari zelfs, dat het beter is critici geen podium meer te geven in de media. Dat lijkt toch verdacht veel op manipulatie. Hoe dan ook, de dreiging blijft. "De negatieve gevolgen van de opwarming van de aarde zouden erger worden dan die van de twee Wereldoorlogen. Maar... die onheilsverwachting over het klimaat komt politici die zich willen profileren wel erg goed uit... Voor hen geldt wat de Britse Economist eens schreef: 'There is no such thing as a good Apocalypse now and then'. Vrij vertaald: er gaat niets boven een lekkere onheilsverwachting op z'n tijd (Bron: Elsevier.nl).

Honger en armoede
Al deze dreigingen trekken een zware wissel op de toestand in de armere regio's in de wereld. Wereldwijd sterven er elke dag nog steeds 24.000 mensen als gevolg van chronische en voortdurende ondervoeding. Elk jaar sterven er zo'n 7 miljoen kinderen aan ondervoeding; elke 3 a 4 seconden sterft er iemand in de wereld van de honger. Tussen 750 miljoen en 1 miljard mensen leven in zodanige armoede dat ze niet in staat zijn voldoende voedsel te verkrijgen om in hun dagelijkse behoefte te voorzien. Deze stille catastrofe duurt voort, dag in dag uit!

De feiten:
  1. Wereldvoedselconferentie in Rome - verklaring: "Vandaag verkondigen wij een stoutmoedige doelstelling: dat over 10 jaar geen kind meer met een hongerige maag hoeft te gaan slapen, dat geen kind meer hoeft te vrezen of het de volgende dag wel te eten zal hebben en geen mens door onder voeding in zijn mogelijkheden zal worden beknot".
  1. Wereldvoedseltop in Kopenhagen - millenniumdoelstellingen van de VN: honger en armoede moeten in 2015 gehalveerd.
  1. Directeur James Morris van het Wereld Voedsel Programma (WFP) waarschuwt dat dit bij lange na niet gehaald wordt. Met de huidige maatregelen zal het nog meer dan 100 jaren duren voordat aan honger en ondervoeding een einde komt. Saillant detail: Het zijn vooral de rijkste landen die het hebben laten afweten (Rapport: Social Watch Institute).
Morris: "Voor 10 miljard Euro per jaar kunnen we de honger de wereld uit helpen, volgens het WFP." Veel geld? De Defensiebegroting van Amerika voor 2008 alleen al bedraagt 481 miljard dollar! Omgerekend komt dat neer op 15.000 dollar per seconde! Hoezo veel geld?

Islam
Tenslotte iets waarover Europa zich zorgen moet maken, volgens de Joodse prof. Bernard Lewis, vermaard islamkenner en Midden-Oostenspecialist. Hij hekelt het gebrek aan culturele en religieuze ruggengraat van de Europeanen. Dat leidt onvermijdelijk tot een islamitisch Europa, voorspelt hij. "Moslims zijn bezig Europa over te nemen. De islam zal spoedig de meest dominante kracht in Europa zijn", aldus Lewis. Europa "capituleert op elk terrein dat te maken heeft met de islam, in een geest van zelfvernedering, politieke correctheid en multiculturalisme" (Bron: Ned. Dagblad). Volgens de bevolkingsprognose van het CBS op maandag 8 januari j.l. bestaat de Nederland in 2050 voor bijna een derde deel uit allochtonen. Hun aantal neemt tot 2050 toe van 1,7 miljoen tot 2,7 miljoen. Samen met de groep Westerse allochtonen, die groeit van 1,4 naar 2,1 miljoen, is dat dan ruim 29 procent van de totale bevolking.

Weest niet verontrust
In Zijn 'rede over de laatste dingen' (Matt. 24) spreekt de Here Jezus over verleidingen, (geruchten van) oorlogen, hongersnoden, aardbevingen. En middenin Zijn betoog klinkt ineens het advies: "Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet." De zaken die Hij noemt zijn voortekenen van het einde. Je zou denken, dat je daar toch wel zorgen om mag hebben. Dat mag ook wel, maar je hoeft niet 'verontrust' te zijn. Waarom niet?

In de eerste plaats, omdat 'het einde' niet betekent: het vergaan van de wereld. Het gaat hier om de 'voleiding der wereld (lett.: eeuw)' De Heer zegt: "Doch dit alles is het begin der weeŽn" (vs. 8). Dat veronderstelt een aanstaande geboorte (de laatste weeŽn vinden we in het boek Openbaring). En dat zet de gebeurtenissen in de wereld in een ander perspectief. Niet dat van de ondergang, maar van een nieuw begin! Deze dingen moeten plaatsvinden, maar het leidt uiteindelijk wel tot iets moois: een nieuwe tijd van vrede, welvaart en harmonie, onder de gezegende regering van Christus. Dat geeft de burger moed, temidden van alle geweld. Niet de mensen, noch de boze machten hebben het laatste woord, maar God! En dat brengt me nog bij een tweede punt.

De dichter van Psalm 91 zegt: "Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, vernacht in de schaduw van de Almachtige". Wat er ook gebeurt, hoe ernstig ook, als gelovige mogen we te allen tijde weten, dat we veilig zijn bij Jezus, in leven en dood. Daarom: weest niet verontrust!

Toegevoegd: 11 maart 2007
Bron: Amen nr.71, maart-april 2007
Voor een abonnement op Amen, klik hier.Print deze pagina
Terug