De missie was niet het leveren van humanitaire hulpgoederen, maar het provoceren van IsraŽl

De waarheid over wat er gebeurd is aan boord van het Ďvredesschipí de Mavi Marmara van de ďFree Gaza Movement, is inmiddels aardig duidelijk geworden. Diverse video opnames tonen aan dat de door Turkije geleidde Ďvrijheidsvlootí niets anders is geweest dan een schandalige provocatie aan het adres van IsraŽl. ĎHou jullie kop, ga terug naar Auschwitzí, was de reactie van de extremisten op de waarschuwing van de IsraŽlische marine toen ze het gebied binnenvoeren waar een boycot was afgevaardigd. Het blijkt dat de IsraŽlische militairen in een eerste poging het schip te enteren, meteen werden aangevallen toen ze nog aan het touw van de helikopters hingen. Het verhaal dat de militairen al vanaf dat moment met schieten zouden zijn begonnen zoals door de activisten wordt beweerd, is tot nu toe geen enkel bewijs geleverd. Drie gewonde, murw en bewusteloos geslagen soldaten, werden zelfs een tijdlang opgesloten in een kajuit. Zij werden pas door medesoldaten gevonden en bevrijd toen ze het schip begonnen te doorzoeken. IsraŽlische militairen vertelden dat zij volledig werden verrast door het niveau van geweld.

Pas nadat de troepen zich realiseerden dat ze onder een levensbedreigende aanval waren hebben ze toestemming gevraagd om hun handwapens te gebruiken uit zelfverdediging. Typisch op pro-Palestijnse websites is dat men daar de film achterstevoren afspeelt. Eerst laat men IsraŽlische soldaten zien die met getrokken vuurwapens over het schip rennen en helemaal op het einde laat men dan activisten zien die de soldaten te lijf gaan met stalen pijpen, knuppels, messen en bijlen. De ongeveer vijftig activisten op de Mavi Marmara waren zelfs opgeleid voor man-tegen-mangevechten en hadden een hinderlaag gepland en opgezet. Zie de getuigenissen van de bemanning.

Mede door de anti-IsraŽlische hetze in de media vinden dit soort demonstraties plaatsDe activisten beweerden dat ze lagen te bidden en anderen rustig te slapen toen ze plotseling door de IsraŽlische militairen werden overvallen. Zie hier hoe anders de waarheid is. IsraŽls premier Netanyahu noemde de boot Ďeen boot van de haatí, Ďeen terreur-supporting flottieljeí met activisten die IDF-militairen probeerden te lynchen. De hele operatie was niets anders dan een geplande agressieve provocatie tegen IsraŽl. Een groot deel van de internationale media en de politieke elite reageerde weer overhaast door de legale IsraŽlische actie te veroordelen. Zonder ook maar enig idee te hebben van wat er precies had plaatsgevonden regende het veroordelingen door politici in Europa daarmee steun verleenend aan het Palestijnse terrorisme. Het was weer pure anti-IsraŽlische propaganda met krankzinnige aanvallen, leugens, verdraaiingen en verzinsels. IsraŽlische acties uit zelfverdediging noemt men een slachting of genocide en gewelddadige acties van moslimextremisten worden als legitiem protest uitgelegd. De VN Veiligheidsraad kwam al bijeen nog voordat de feiten bekend waren en nam een resolutie aan waarin IsraŽl werd veroordeeld. De collaborateurs van de islamo-fascisten zijn niet geÔnteresseerd in de vele doden die elders in de wereld vallen. Men is niet geÔnteresseerd wanneer er geen Joden bij betrokken zijn. Men is pas geÔnteresseerd ďWenn Judenblut vom Messer spritztĒ. Het internationale persagentschap Reuters is opnieuw betrapt op het bewerken van fotoís van de activisten op de Mavi Marmara. Tijdens de oorlog tussen IsraŽl en de Libanese terreurbeweging Hezbollah in 2006, publiceerde Reuters ook vervalste fotoís die toen wereldwijd door de media zijn overgenomen. De door Reuters gemanipuleerde fotoís zijn te zien op: Another Cropped Reuters Photo Deletes Another Knife - And a Pool of Blood.

IsraŽl heeft opnieuw een aanval van wereldwijde hypocrisie en een hele horde halvegaren te verduren gekregen. Diverse hypocriete wereldleiders eisten ogenblikkelijk na de gebeurtenis een uitgebreid onderzoek. Allemaal weten ze, of kunnen ze weten, dat IsraŽl wekelijks ruim 500 vrachtwagens met goederen naar Gaza stuurt, maar ze blijven tegen beter weten in, de smerige leugens verdedigen dat IsraŽl de bevolking van Gaza uithongert. Bewijsmateriaal over tekorten worden niet gegeven. Het is niets anders dan blinde haat-propaganda tegen de Joodse staat. Zie bijlage met overzicht geleverde humanitaire hulpgoederen in 2009.

Een aantal van de 679 Ďvredesactivistení hadden vooraf openlijk verklaard als martelaar te willen sterven en daarom doelbewust geweld te zullen uitlokken. Ze zongen vooraf aan boord liederen hoe ze de Joden gingen uitroeien (gefilmd door Al-Jazeera). Ze hoopten als martelaar voor Allah te mogen sterven, zoals familie van drie van hen heeft verteld aan Turkse en Palestijnse kranten. Dat is dus negen van hen gelukt. De jongste passagier was een jongen van 1 jaar en ook waren er ouderen van boven de 80 aan boord. Uitermate geschikt om eventueel als menselijk schild te gebruiken.

Amin Abou Rashed, kopstuk van de terreurbeweging HamasGedurende de reis naar Gaza werd aan boord een strikt militaristisch bewind gevoerd. De groep stond onder bevel van de door de Turkse regering gesponsorde extremistische Islamitische terreurorganisatie Insani Yardim Vakfi (IHH),een radicaal Islamitische organisatie gelieerd aan de Moslim Broederschap. Deze terreurclub is voorstander van het gebruik van geweld tegen IsraŽl, en heeft haar basis in Turkije, BosniŽ en Bulgarije en is door de CIA op de terreurlijst geplaatst. Volgens passagiers zouden zich meer dan 100 leden van diverse terreurorganisaties aan boord van de Mira Marmara hebben bevonden, en zouden zij de andere passagiers gedwongen hebben om hen te gehoorzamen en te verklaren dat zij allen leden waren van de IHH. Onder de arrestanten bevonden zich twee Nederlanders waaronder Amin Abou Rashed, een kopstuk van Hamas en Anne de Jong.

Beiden riepen tijdens een persconferentie de politieke partijen in Nederland op om zich duidelijk tegen de IsraŽlische aanval uit te spreken. De van oorsprong Palestijnse Rashed opereert vanuit Rotterdam. Hij wordt aangewezen als een van de organisatoren achter de Ďterreurvlootí. Hij werkte voor de beruchte Nederlandse stichting Al-Aksa. Rashed is genoemd in relatie tot de Holy land Foundation, een beruchte liefdadigheidsorganisatie die in Amerika werd opgerold voor het financieren van Hamas. Hamas wordt gefinancierd door islamitische ĎliefdadigheidsinstellingenĎ over de hele wereld.

Anne de Jong deed op vrijdag 4 juni 2009 haar verhaal bij Knevel en Van den Brink en verdedigde daar het geweld van haar Ďmaatjesí tegen de IsraŽlische militairen. Niet gehinderd door een compleet gebrek aan historische feitenkennis, noemde zij de fascistoÔde terreurbeweging Hamas een legitieme politieke beweging. Hoe verblind kan een mens zijn! Hamas is een genocidale, gewelddadige organisatie, die zich ten doel heeft gesteld de staat IsraŽl te vernietigen. Volgens haar hadden alle deelnemers vreedzame bedoelingen. Eenmaal opgepakt door het IsraŽlische leger bleken een groep van 40 extremisten geen identiteitspapieren bij zich te hebben. Wel waren bijna alle leden van de groep uitgerust met kogelvrije vesten, nachtkijkers en een envelop met daarin enkele duizenden dollars.

IsraŽl hoeft zich op geen enkele manier te verontschuldigen voor deze actie en heeft gehandeld zoals ieder ander land gehandeld zou hebben. Tijdens geheime telefoongesprekken vroeg Barack Hoessein Obama aan de IsraŽlische premier Benjamin Netanyahu om alle Ďpassagiersí zonder uitstel op vrije voeten te stellen evenals de zes schepen die aan de ketting in Ashdod lagen. Hij steunde de oproep van de VN-Veiligheidsraad voor ďeen geloofwaardig, onpartijdig en transparant onderzoekĒ van de gebeurtenissen. Maar sinds wanneer voldoet de VN aan deze voorwaarden? Wanneer de VN bij een dergelijk onderzoek betrokken raakt, is op voorhand duidelijk wie als schuldige zal worden aangewezen. Het leugenachtige Goldstone rapport over de oorlog tegen Hamas in januari 2009, is daar een voorbeeld van. Dit rapport was ťťn lange aanklacht tegen de Joodse staat en niets anders dan een gigantische rechterlijke dwaling. De beschuldigingen in het rapport komen er op neer dat IsraŽl de hoofdschuldige is en de Palestijnen en hun Hamas terreurregering, het slachtoffer.

Zoín 10.000 Turken schreeuwden bij het IsraŽlische consulaat in Istanbul om wraak voor de negen doden die vielen tijdens de legale commandoactie van het IsraŽlische leger op de pro-Hamas Ďvrijheidsvlootí. ĎVerdoem IsraŽl! Moordenaars, jullie zullen verdrinken in bloed!í Ook waren er oproepen te horen om alle Joden af te slachten. Een van de sprekers vroeg de hele Arabische wereld de vredesbesprekingen met IsraŽl niet meer te steunen. ĎWe krijgen Palestina niet terug met vredesbesprekingen, maar alleen met Jihad en met gevechtení. IsraŽl is al jaren in oorlog met landen en terreurorganisaties die de Joodse staat willen vernietigen.

De extremistische Turkse leider Erdogan heeft er bewust voor gekozen de crisis met IsraŽl op de spits te drijven. In Ankara zei hij ďAls Amerika IsraŽl niet straft voor het vertrappen van de menselijke eer, dan doen wij het welĒ. Dat zijn uitspraken van een leider die in het zuidoosten van zijn land de Koerdische bevolking met alle middelen bestrijd. Opstanden van de Koerden worden door de Turken met harde hand de kop in gedrukt. Erdogan schroomt daarbij niet hele dorpen van de Koerden met de grond gelijk te maken. Bij de gevechten tussen de Koerdische PKK en het Turkse leger zijn al meer dan tienduizend doden gevallen en meer dan drieduizend dorpen van de kaart geveegd. En deze man komt met de meest smerige beschuldigingen en schandalige provocaties aan het adres van IsraŽl. Inmiddels speelt Erdogan met de geachte om bij toekomstige Ďhulpkonvooiení. Turkse gevechtsvliegtuigen en schepen van de marine in te zetten om deze te beschermen tegen IsraŽlisch ingrijpen. De voormalige IsraŽlische generaal Uzi Dayan zei voor de militaire radio dat wanneer Turkije daar inderdaad toe mocht besluiten, dat door IsraŽl als een oorlogsverklaring moet worden opgevat. Erdogan zou nŠ het enteren van de Mavi Marmara door de IsraŽlische troepen, van plan zijn geweest een militaire actie tegen IsraŽl te ondernemen. Dat zou echter maar nťt door Amerika en Frankrijk zijn voorkomen.

Erdogan (ooit veroordeeld omdat hij in een toespraak als burgemeester van Ankara luidkeels had geroepen: ďde minaretten zijn onze banjonetten!Ē) lijkt bewust op zoek naar een confrontatie met IsraŽl waarbij hij het uitbreken van een oorlog kennelijk niet schuwt. Via de media is bekend gemaakt dat Erdogan miljoenen dollars uittrekt om de Turks-Islamitische terreurorganisatie IHH te voorzien van 8 tot 10 schepen, om IsraŽl zodoende opnieuw te provoceren. In Jeruzalem worden de beschuldigingen van Erdogan ongegrond en als een ongerechtvaardigde aanval geacht. Alles wijst erop dat Erdogan heel bewust met terroristen is zee is gegaan waaronder figuren van al-Qaeda. Turkije lijkt inmiddels te worden bestuurd door extremisten. Erdogan houdt zijn troepen gereed op Cyprus om van daaruit IsraŽl aan te vallen indien het tot een gewapend conflict mocht komen. Deze moslimextremist wordt door de Nederlandse premier Balkenende een respectvolle, eerbiedwaardige man genoemd.

De Iraanse demagoog Mahmoud Ahmadinejad noemde de IsraŽlische commandoís ďwilde hondenĒ en riep de Veiligheidsraad van de VN op ďde misdaden van Zionisten ogenblikkelijk op de agenda te zetten en hun handen af te hakken voor het plegen van misdaden.Ē Ook dreigde hij IsraŽl opnieuw met de totale verwoesting voor elke maatregel die zij ergens in de wereld zouden willen nemen. Hij zei bereid te zijn oorlogschepen in te zetten om de blokkade van Gaza te doorbreken. De Iraanse Rode Halve Maan wil twee schepen naar Gaza sturen die mogelijk door de Iraanse revolutionaire Garde zullen worden begeleid.

Onder internationaal recht heeft IsraŽl het recht haar burgers te beschermen tegen terreuraanvallen van Hamas, hoewel de wereld daar kennelijk een andere menig op na houdt. Sam van Rooy schrijft in Joods Actueel nr. 41 - juni 2010 : ĎDe internationale gemeenschap heeft IsraŽl opnieuw zwaar veroordeeld, en dit zonder rekening te houden met de legitimiteit van de acties van IsraŽl. De IsraŽl critici hebben geen nauwkeurige omschrijving kunnen geven van wat IsraŽl precies heeft gedaan dat indruist tegen het internationale recht. Sommigen hebben zich ten onrechte gefocust op de blokkade zelf. Anderen hebben ten onrechte aangehaald dat men niet aan boord had mogen gaan in internationale wateren. Maar de meeste hebben simpelweg gewezen op de dood van de zogenaamde vredesactivisten, terwijl hun dood enkel het resultaat blijkt te zijn van wettige zelfverdediging.í

Maritieme blokkades zijn een legitieme en erkende maatregel krachtens het internationale recht, en mogen worden uitgevoerd als onderdeel van een gewapend conflict op zee, wat tussen IsraŽl en Hamas bestaat. Internationaal is dit de manier waarop- in een oorlogssituatie Ėeen schip legaal kan worden opgebracht in de internationale wateren tijdens een zeeblokkade. Elk vaartuig dat de maritieme blokkade schendt is of probeert te schenden mag worden aangevallen. Een staat kan in de tijd van een conflict een dergelijke volkomen legale blokkade opzetten. De organisatoren achter de Ďhumanitaireí vloot hebben duidelijk gemaakt dat hun doel primair was de IsraŽlische blokkade te doorbreken. Greta Berlin, een van woordvoerders vertelde op 27 Mei: "De missie is niet het leveren van humanitaire hulpgoederen, maar het breken van de IsraŽlische blokkadeĒ. Zij zei te weten dat hun actie illegaal was. Er zijn dan ook geen humanitaire goederen op de Mavi Marmara aangetroffen en ook niet op de The Challenger 1 een klein jacht en op de Sfendonh, een klein passagiersschip.

Een lezer van mijn nieuwsbrief ontving een mailtje uit IsraŽl van een paar kennissen waarin zij schrijven dat ze zich aan het voorbereiden zijn op een uitgebreide oorlog deze zomer. Zij zeggen dat velen in IsraŽl voelen dat er iets staat te gebeuren en zich niet willen laten verrassen. Ze zijn voedsel en allerhande hulpgoederen aan het inslaan om voorbereid te zijn op de dingen die komen gaan.

Bronnen: www.nos.nl, www.israeltoday.co.il, www.jpost.com, www.israelseen.com, www.israelnationalnews.com, www.honestreporting.com, www.youtube.com, www.vodpod.com, www.honestreporting.com.

Bijlage:


Toegevoegd: 13 juni 2010
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl


Print deze pagina
Terug