Wereldleider gezocht

De wereld vandaag: een roerloos schip op de golven

De wereld lijkt meer en meer op een roerloos schip op de woelige oceanen van de wereldpolitiek. Na de val van het wereldcommunisme en het einde van de dreigende aanwezigheid van de Sovjet-Unie, en de Koude Oorlog als gevolg, is het Westen steeds verder aan het verzwakken.
Vooral de innerlijke morele uitholling is de oorzaak van een verdere politieke verzwakking. In het Kremlin in Moskou staat een voormalige tijger van de KGB aan het roer en tast de grenzen af van zijn honger naar politieke macht.
Raakt het schip verder op drift?

De spanningen in Europa nemen verder toe, met op de achtergrond het grootste land van Europa: Rusland. Als we dat in het vizier krijgen, zijn we direct ook bij het Profetisch Woord, want dat grote Rusland speelt een cruciale rol in de eindtijd. In de jaren ’70 schreef de Amerikaan Hal Lindsey een boek over de profetieën waardoor veel mensen tot een levend geloof kwamen: ‘De Planeet die Aarde heette’. Afgezien van het feit dat hij te gedetailleerd op de datums inging waarop de dingen zich zouden voltrekken, staat zijn boek nog steeds recht overeind waar het spreekt over de gebeurtenissen van de eindtijd met Rusland als hoofdrolspeler.
Als je op de wereldkaart een lijn trekt vanuit Jeruzalem naar de Noordpool, dan kom je, ver in het noorden, vlak langs Moskou. Die macht in het Noorden zal eens optrekken tegen Israël en vele volkeren met hem. De beschrijving ervan vinden we in Ezechiël 38 en dat kan geen mens wegpoetsen. In Ezechiël 38:2 is het een beetje wegvertaald, maar daar staat het woord ‘grootvorst’, letterlijk: Vorst van Ros. En zo is het ook in de Septuagint vertaald. Ros wordt hier beschouwd als een gebied, een land. Voeg daarbij alle andere ‘tekenen van de tijd’ en het boek van Hal Lindsey is weer hoogst actueel, hoezeer mensen er ook tegen te hoop zijn gelopen alsof hij van de Bijbel een puzzelboek’ heeft gemaakt. Hun alternatief voor de profetieën die de dingen zo concreet duiden is meestal een brij van theologisch gebrabbel.

Profetie en moraal
Nu Rusland weer helemaal op het wereldtoneel aanwezig is en daar een rol van betekenis lijkt te willen spelen, moeten we ook opnieuw oog krijgen voor de profeten, de toekomst, de wederkomst van Christus en het komende wereldrijk met Israël als hoofdrolspeler. Profetie en moraal hebben alles met elkaar te maken! President Poetin tast momenteel de grenzen af van de Westerse macht en de Westerse wil om Oekraďne te verdedigen. President Obama en ook anderen hebben al gezegd dat er geen sprake kan zijn van een militair optreden van het Westen tegen Rusland. Dus dat heeft Poetin al in zijn broekzak.
Op het publieke podium en in de aanloop van de Olympische Winterspelen werd Poetin door het Westen uitermate getart vanwege de wetgeving in Rusland inzake homopropaganda richting de kinderen. Bepaalde politieke leiders bleven weg en verschillende politici hebben Poetin afgeserveerd. Nu slaat hij terug en zoekt naar stappen om te zien hoe het Westen zal reageren met de aangekondigde ‘economische maatregelen die Rusland zwaar zullen treffen’. Maar het Westen zal daarmee ook zijn eigen economie treffen. Daar is het laatste woord nog niet over gesproken. Met name Duitsland en Nederland hebben uitgebreide economische banden met Rusland en hopen uiteraard op een goede afloop en werken ook aan vermindering van de spanning. De grootste economische kracht van Europa is Duitsland. Mevrouw Angela Merkel spreekt vloeiend Russisch en Poetin spreekt vloeiend Duits. Maar het optreden van Poetin heeft ook bij Merkel geleid tot een groeiende irritatie. De oplopende spanningen kunnen geleidelijk leiden tot een nieuw soort koude oorlog met alle gevaren van dien.

Rusland en islam
Rusland onder Poetin wil weer een grote rol spelen in de wereld en meetellen als militaire en economische grootmacht. De volgende stap lijkt het activeren van Russische burgers in andere landen, zoals in de Baltische Staten. Hij heeft daar ook al openlijk uitspraken over gedaan: “Deze mensen moeten ondersteund worden met een opleiding in de Russische cultuur en geschiedenis, waarvoor Rusland zich dient in te spannen.” Dit zal tot verdere spanning leiden.
Blijft het punt dat de Here Zelf de grote macht uit het Noorden haken in de kaken zal slaan en die zal trekken naar het strijdtoneel in het Midden-Oosten (Ezechiël 38:4). Nog steeds is dat een actuele ontwikkeling in het Midden-Oosten. De Russen zitten er tot aan hun nek in en worden er verder ingetrokken.
Het was en is het Rusland van Poetin dat alle vredesinitiatieven rond Syrië frustreert en tegenwerkt. De drama’s die zich daar afspelen zijn onbeschrijfelijk. Daar bovenop blijft onbesproken de geheimzinnige rol van het ultra-fundamentalistische Saoedi-Arabië dat achter de schermen aan de touwtjes trekt en de burgeroorlog financiert. De slappe houding van de vrije wereld is juist op dit punt beangstigend. De islam kan zo de wereldpolitiek fundamenteel blijven beďnvloeden. De macht van de oliedollars is enorm. Voeg daarbij hoe de islamitische wereld onze Westerse wetenschap, via een ondoorzichtig financieringssysteem van universiteiten en wetenschappelijk onderzoek, onze wetenschapsontwikkeling misschien wel meer beďnvloedt en stuurt dan we weten of willen weten. We hebben hun dollars hard nodig.

Moreel verval van het Westen
Iedereen weet het, maar niemand zegt iets. De innerlijke zwakte van onze Westerse wereld, die denkt vrij te zijn, is een directe bedreiging voor de hele wereld in de nabije toekomst. Moreel verdorven en geestelijk uitgehold vervallen de volken van het vrije Westen in de handen van de Antichrist. Hij zal straks worden gezien als de persoon die de oplossing biedt voor het vastgelopen bestel. Babylon wordt de grote hoer genoemd, aanduiding van haar morele status. Alle koningen hebben met haar gehoereerd (Openbaring 17:1,2).
Dit morele verval is de geestelijke tuimeling van onze Westerse wereld in de afgrond van de goddeloosheid en de wetteloosheid. Mensenlevens tellen niet. Enige tijd geleden zei de Britse premier Cameron naar aanleiding van ernstige rellen waarbij vijf doden vielen: “Dit is een wake-up call voor ons land geweest. Sociale problemen die al tientallen jaren dooretteren zijn ontploft in ons gezicht. Hebben we de vastberadenheid om het morele verval aan te pakken dat zich in ‘slow-motion’ heeft voltrokken de voorbije generaties?”

Naast de gevaarlijke geopolitieke acties van Poetin is er ook een andere kant en die verrast. Sprekend over het verval aan waarden in het Westen zei hij onlangs: “Er wordt een politiek bedreven die een kinderrijk gezin gelijkstelt aan een homoseksueel partnerschap… en het geloof in God aan dat in Satan.” Poetin wijst in deze toespraak op ‘een rechtstreekse weg tot verval en tot primitiviteit evenals tot een diepe morele crisis.’

Toegevoegd: 10 mei 2014
Bron: Het zoeklicht nr.10, 90e jaargang.
Voor een abonnement op Het Zoeklicht, klik hier.
blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug