Opkomende wereldmachten

De machtsverhoudingen in de wereld verschuiven in hoog tempo. Opkomende landen als China, India en Rusland eisen hun deel op van de mondiale welvaartskoek. Dat zal onvermijdelijk ten koste gaan van de sterke positie die het rijke Westen nu nog inneemt. Bevat de Bijbel profetische aanknopingspunten over de groeiende invloed van landen als China en Rusland?

Tussen 1962 en 2004 was Rotterdam de grootste haven ter wereld. Aan die koppositie kwam een einde door de opkomst van de Aziatische economieŽn. Nu staan de havens van Shanghai en Singapore nummer ťťn en twee op de wereldranglijst. Duitsland was tot 2009 de grootste exporteur ter wereld. Nadat in 2008 de kredietcrisis toesloeg, zakte de uitvoer in en nam China de koppositie als exportland over. China ontwikkelt zich zowel economisch als politiek tot een supermacht. De bevolking is zeer gemotiveerd en bereid offers te brengen om China op te stuwen in de vaart der volkeren. Toch is China kwetsbaar, omdat het land voor belangrijke grondstoffen afhankelijk is van andere landen. Chinezen reizen de wereld af om langlopende contracten af te sluiten voor leveranties van voedsel en grondstoffen.

Niet alleen de concurrentieposities van Europa en de VS staan onder druk. Door de groeiende vraag naar grondstoffen stijgen ook de prijzen en dat merken we als consumenten aan de benzinepomp en in de supermarkt. China is echter ook een groeimarkt en dat biedt kansen voor ons als handelsnatie. Nederland is voor China een belangrijke Ďpoort naar Europaí. Afgelopen januari werd in Amsterdam de eerste vestiging van de Industrial and Commercial Bank of China geopend.

Rusland

De opkomst van Rusland heeft een andere achtergrond. Het land is geografisch groter dan China, maar de bevolking is ongeveer een tiende van die van China. De kracht van Rusland ligt vooral in de strategische ligging tussen AziŽ en het Westen, de geografische omvang en de immense grondstoffenvoorraden waarover het land beschikt. Nederland is een van de grootste investeerders in Rusland. De Russen op hun beurt doen graag zaken met ons land vanwege de gunstige ligging en goede infrastructuur.

Wrang genoeg is de positie van Rusland versterkt door de tsunami in Japan. Vanwege de groeiende zorgen over kernenergie zal de vraag naar fossiele brandstoffen verder toenemen. Dat president Medvedev begin dit jaar de vergadering opende van het World Economic Forum in Davos, is tekenend voor de krachtiger wordende positie van Rusland. Ook kijkt het land begerig naar de Noordpool, waar door het smelten van de ijskappen enorme exploiteerbare oliereserves beschikbaar komen. Deskundigen sluiten toekomstige conflicten hierover met landen die ook belangen hebben op de Noordpool, zoals de VS, Noorwegen en Canada, niet uit.

Monopolie

Om de samenwerking tussen Rusland en China te verbeteren werd in 1996 de Shanghai Cooperation Organisation (SCO) opgericht. De SCO moet tegenwicht bieden aan het economische monopolie van het Westen en meer greep krijgen op de grondstoffenbevoorrading van de VS en Europa. Landen uit de Kaukasus, maar bijvoorbeeld ook Iran en India participeren in het SCO. West-Europa is in belangrijke mate afhankelijk van olie en gas uit Rusland en dat plaatst ons in een afhankelijke en kwetsbare positie. Rusland bleek het afgelopen decennium diverse malen bereid het oliewapen als pressiemiddel te gebruiken, door belangrijke oliepijpleidingen af te sluiten.

Uit conclusies van The Military Balance 2011 van het International Institute for Strategic Studies blijkt dat ook op militair gebied de invloed van China en Rusland toeneemt. Deskundigen concluderen dat het Westen bezig is zijn monopolie te verliezen op strategische sleutelgebieden als stealth-technologie, onbemande systemen en cyberoorlog. Veel van de landen die bij het SCO zijn aangesloten, hebben andere opvattingen dan het Westen over grondwettelijke rechten, zoals vrijheid van godsdienst en meningsuiting.

Profetisch perspectief

China en Rusland worden niet expliciet vermeld in de Bijbel. Toch zijn er genoeg aanknopingspunten. Onze wereld is aan het globaliseren en de bijbelgedeelten die daarover handelen zijn uiterst relevant voor dit onderwerp. Ik doel op profetische bijbelgedeelten van universele strekking, bijvoorbeeld waar geschreven wordt over Ďalle volkení en Ďde ganse aardeí (Jer. 16:15, Ez. 38:16, Luc. 21: 35, Openb. 13:14).

IsraŽl neemt een centrale plaats in. EzechiŽl 37-39 en Zacharia 12-14 gaan over het herstel van IsraŽl en over de grote strijd die daar zal plaatsvinden. Over Gog en Magog lezen we: ĎZo zegt de Here Here: zie, Ik zŗl u, Gog, grootvorst van Mesek en Tubal! Ik zal u komen halen en u voortdrijven, u doen optrekken uit het verre noorden en brengen op de bergen van IsraŽlí (Ez. 39:1,2). Het gaat daar om de volkeren ten noorden van IsraŽl en dat kan volkeren omvatten van Europa, Rusland, de Kaukasus, Turkije en PerziŽ. De namen Gog en Magog komen we ook tegen in de volkenlijst van Genesis 10.

In Openbaring 9:16 lezen we over een enorm leger dat oprukt richting Jeruzalem. Het water van de Eufraat zal opdrogen, zodat de weg bereid wordt voor de koningen die van de opgang der zon komen (Openb. 16:12), de Aziatische landen ver ten oosten van IsraŽl. Zowel Japan als China wordt in literatuur beschreven als Ďland van de rijzende zoní. Japan heeft de zon in de vlag en het woord Nippon of Japan staat voor Ďde zon als oorsprongí. Tot het midden van de vorige eeuw geloofden veel Japanners nog dat de keizer een godheid was, die volgens de shintoÔstische (Japanse godsdienst) mythologie van de zon afstamde.

Duidelijk is de Bijbel over de universele saamhorigheid tegen Gods oogappel IsraŽl (Ps. 83:5,6). Maar de Almachtige zal met alle volkeren die tegen IsraŽl optrekken in het gericht treden en Zich voor de ogen van de wereld de Heilige betonen (Ez. 38:16). Jeruzalem zal het geestelijke centrum van de wereld worden (Mi. 4:2). De snelle opkomst van China en Rusland brengt ons, profetisch bezien, in een leerproces. Daarom leg ik in deze roerige en onrustige wereld regelmatig de krant naast de Bijbel.

Bron: www.habakuk.nu
Toegevoegd: 30 oktober 2011

blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug