Grommende Beesten

Het Tahrirplein De Arabische lente is na anderhalf jaar terecht gekomen in een Arabische herfst met woeste herfststormen. Voor IsraŽl betekenen die stormen aan de ene kant wat luwte maar aan de andere kant uiterste waakzaamheid. IsraŽl heeft al duidelijk gemaakt dat het niet zal tolereren dat de chemische en biologische wapens van SyriŽ in de handen van Hezbollah, al-Queeda, Hamas of welke terroristenbende zal vallen. Een opvallend en veelbetekend signaal is dat de Moslim Broederschap (MB) in de meeste landen rond IsraŽl een steeds steviger totalitaire shariahpoot aan de grond krijgt. Koning Abdullah II van JordaniŽ zou best wel eens Abdullah de Laatste kunnen zijn, want de MB en Palestijnen voeren krachtig actie tegen hem en zijn bewind. In Egypte stribbelt het leger nog wat tegen tegen de machtsgreep van de MB. TunesiŽ en Marokko hebben al radicaal islamitsiche parlementen en regeringen. Hezbollah beheerst Libanon. Iran is bekend.

Omdat sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw de MB ook in onze streken zeer actief is, eerst was bijzonderheden over deze fundamentalistisch islamitische organisatie. De MB werd in 1928 door een Egyptische leraar, Hannan al-Banna opgericht. Als reactie op het instorten van het Turks Ottomaanse rijk, het kalifaat. Dat werd in 1918 verslagen door de westerse gealliŽerden en in 1924 heeft Kemal AtatŁrk het seculiere, moderne Turkije, gesticht. Een Turkije dat de laatste jaren veranderd is in een islamtisch bolwerk, waar de oude Hannan van droomde. Het motto, de drijfkracht van de MB is: ďAllah is ons doel. De Profeet is onze leider. De Koran is onze wet. Jihad is onze weg. Sterven op de weg van Allah is onze hoogste hoopĒ. (© www.eindtijd.nl)

Het invoeren van de shariah door moslims gedomineerde landen is hun eerste doel. Aan een vaste basis in het Westen wordt hard en met kracht en succes gewerkt. De wereld onze de Islam (Islam betekent dan ook Ďonderwerpingí) is het einddoel. De eerste en belangrijkste fase is de verovering van Jeruzalem en de vernietiging van de Joodse staat en de Joden in het algemeen. Waarom, zal straks duidelijk worden.

Het Koninkrijk komt

De strijd tegen IsraŽl, de opkomst van de Islam, de krampachtige en geld verslindende pogingen om de EU overeind te houden en het angstig toenemende antisemitisme hebben ťťn geestelijke en zeer belangrijke achtergrond. Het gaat om de strijd tegen het komende Koninkrijk van God. Het is dus ten diepste een geestelijke strijd. Een strijd om de macht over de aarde. Een strijd van duistere, geestelijke machten die uit zijn op de vernietiging van Gods mooie schepping.

Even een klein stukje Bijbel. Johannes de Doper begon zijn profetisch spreken met: ďBekeert u, want het Koninkrijk van de hemelen is nabijgekomenĒ (MatteŁs 3:2). Jezus Zelf begon zijn verkondiging met: ďBekeert u, want het Koninkrijk van de hemelen is nabijgekomenĒ (MatteŁs 4:17).
Toen Jezus na 40 dagen vasten in de woestijn, door Satan zelf werd verzocht, toonde de duivel Hem alle Koninkrijken van de wereld en all hun pracht en praal. De duivel zei: ďU zal ik al deze macht en heerlijkheid geven, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar aan wie ik wil. Als U mij dan aanbidt zal zij helemaal van U zijnĒ (Lucas 4:6). Daar gaat het dus om: De macht over de wereld. Let er dus op dat de Here Jezus de duivel niet tegensprak. Hij noemde de duivel zelfs herhaaldelijk de ďOverste van deze wereldĒ. Een van de doelen van Jezus was en is dus het Koininkrijk van God te herstellen. Het messiaanse vrederijk, waar zoveel profeten zoveel mooie dingen over hebben beloofd, te brengen. Jezus doet dat in twee fasen. Hij is eerst gekomen als lijdende Knecht van de HERE, die de zonde van de wereld op Zich heeft genomen. Zijn terugkomst, als Koning Messias, brengt het beloofde Koninkrijk van vrede en gerechtigheid.

Geestelijke machten

Dus Satan, de vorst van de duisternis, gromt, omdat hij ziet hoe nu grote profetische stappen gezet worden die de komst van het Koninkrijk aankondigen en voorbereiden. Denk bijvoorbeeld aan de velen die in de Derde Wereld tot geloof in Jezus Messias komen. Zelfs in landen als Egypte en Iran gebeuren geweldig mooie dingen. Denk vooral ook aan het herstel van IsraŽl (1948) en de verovering van Jeruzalem in 1967. Want de Bijbel leert ons dat IsraŽl een hoofdrol gaat spelen in dat Koninkrijk van God. Daarom probeert satan snel zijn eigen koninkrijk hier op aarde te vestigen. Dat is het rijk van het Beest, van de antichrist. Daar is hij al eeuwen mee bezig. De eerste machthebber op aarde leefde zoín 5000 jaar geleden en heette Nimrod (Genesis 10:8,9).

Dan komen er de Egyptische, Babylonische, Perzische, Griekse, Romeinse, het Heilige Roomse rijk, Hitlerís ďduizendjarig rijkĒ om er maar een paar te noemen.
Ze probeerden allemaal een religie te maken die een bindende kracht moest worden in hun rijken. Al die rijken hadden geestelijke machten, engelvorsten achter zich staan.
In DaniŽl 10:12-21 lezen we iets over het optreden van twee van die machtige, demonische engelvorsten, die daar Ďsarí worden genoemd. Dat zijn daar de Ďvorst van PerziŽí en de Ďvorst van Griekenlandí, twee wereldrijken uit die tijd.
Daar zien we iets van de strijd die ook nu gaande is. DaniŽl bad, duistere machten probeerden zijn gebeden te verhinderen en MichaŽl, de aartsengel, die IsraŽl helpt, kwam DaniŽl te hulp. Zo stonden achter Egypte de goden van Egypte en achter Babel goden van Babel. Uiteindelijk regeert de HERE over al die Ďgodení, lezen we in Psalm 82:1. Wel, al die duistere machten zijn niet alleen knechten van Satan, maar voeren ook oorlog onder elkaar. Om de (wereld)macht. Vanaf de oudheid tot onze tijd is dat zo. Nu de toepassing op onze tijd. Dan zien we wat er momenteel aan de hand is.

Wereldmachten tegen IsraŽl

Welke wereldmachten strijden nu om de macht en tegen IsraŽl? We noemen er een paar:

  • De macht van de Islam, met als duistere engelvorst achter hen de vorst van de duisternis, Allah. De god van de dood...immers ďsterven op de weg van Allah is ons hoogste doelĒ. We horen deze macht dagelijk grommen en brullen tegen IsraŽl.
  • De VN, die duidelijk uit is op de wereldmacht via de NWO (Nieuwe Wereld Orde). Met uiteraard een religie, de Nieuwe Wereld Religie. Door de duidelijke anti-IsraŽl houding en de vele anti-IsraŽl resoluties en besluiten gromt ook de VN regelmatig tegen IsraŽl.
  • De EU, momenteel nog beperkt tot het Herstelde Romeinse Rijk. De EU heeft het christendom overboord gegooid. Duistere goden uit de oudheid en occulte machten zoeken nu een plekje in Europa. Want ook een geestelijk vacuŁm moet worden gevuld. De belangrijkste Ďsarí die hier een rol speelt is de macht van het geld, die de Here Jezus de Mammon noemt. Deze is ook de afgod van de VS, die we even samen met de EU rekenen. De top van de EU is uitermate anti-IsraŽl en regelmatig spuit mevrouw Ashton haar gif tegen de Joodse staat.
  • Het Vatikaan. We mogen niet vergeten dat de RK kerk niet alleen een godsdienstig instituut is, maar ook een wereldlijke staat. Die noem ik meestal ďhet VatikaanĒ. Vergeet ook niet dat het Vatikaan eeuwen geleden de macht had over Europa, het Heilige Roomse Rijk. Het Vatikaan is de meest gevaarlijke en geslepen macht tegen IsraŽl.

Al die machten zijn dus fel tegen IsraŽl. Streven allemaal naar een wereldomvattend rijk. Zien allemaal IsraŽl als struikelblok op hun weg. Willen allemaal Jeruzalem als hoofdstad. Het voert te ver om dit uit te werken. Het grommen van de geestelijke machten achter hen komt regelmatig uit de monden van hun leiders. We zien ook dat al die machten tegen IsraŽl zijn en niet veel op hebben met Bijbelgetrouwe Christenen. Maar die machten zien ook in dat ze niet tegen IsraŽl, tegen de God van IsraŽl, op kunnen.
Dus wat zien we nu gebeuren? Ze gaan samen.
Europa, de EU en de Islam zijn bezig aan het vormen van EurabiŽ. De VN is al een ďafdelingĒ van de Islam. Let maar eens op al die meestal door islamitische landen ingediende anti-IsraŽl resoluties. Let maar eens op hoe de UNESCO bezig is IsraŽl te beroven van zijn historische erfgoed. Bijvoorbeeld van de Geboortekerk in Bethlehem.
Het Vatikaan is al bijna 1600 jaar vijand van het Joodse geloof en het Joodse volk. Deze vier wereldmachten zullen (binnenkort?) samenwerken en proberen het rijk van het Beest te vormen.

Paulus en de wereldmachten

ďWe hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewestenĒ (EfeziŽrs 6:12). Die wereldbeheersers zijn de engelvorsten die we noemden. Het is dus een geestelijke strijd om de doorbraak van het Koninkrijk van de HEER. Paulus legt ook uit dat de HEER ons (en IsraŽl) in die strijd twee machtige wapens heeft gegeven.

Zie EfeziŽrs 6:17,18.
1. Het Woord van God. Dat Woord hanteren we door het krachtig te proclameren. Want die duistere machten zijn maar voor ťťn ding bang: Voor God en zijn Woord.
2. ďEn bidt daarbij met aanhoudend biddenĒ. Zo staan wij middenin de strijd die momenteel gaande is en laten ons niet bang maken door het grommen van die wereldmachten.Bron: janvanbarneveld.nl
Toegevoegd: 15 juli 2012
blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug