Nieuwe Wereld Orde in opkomst (deel 1)

Het is opmerkelijk hoeveel informatie er de laatste jaren is verschenen over geheime genootschappen. Het blijkt dat in vele gevallen de aanzet hier toe uit de hoek van de samenzweerders zelf komt. Het zogenaamde ‘lekken’ gebeurt heel bewust om de bevolking af te leiden van de goedvoorbereide plannen voor nieuwe misdaden die ze aan het uitbroeden zijn en waar af en toe slechts wat vage berichten over naar buiten komen. Alles is afgestemd op het misleiden van mensen. De manier waarop de macht gemanipuleerd wordt en hoe de ware toedracht verdoezeld wordt, is verbazingwekkend. Ondertussen werken ze ongestoord door aan de dingen die hun macht moeten stabiliseren en hun misdadige plannen verder moeten concretiseren. Ondanks de vele boeken en brochures die in de loop der tijd zijn verschenen en de uitvoerige informatie hierover op internet, bestaat er nog steeds veel onwetendheid over het doen en laten van de samenzweringen wiens uiteindelijke doel is de wereld voor te bereiden op de komst van een "Wereldleider", het "Beest" uit het boek Openbaring, de tegenstander van de Bijbelse God. Ze hebben ongetwijfeld al de juiste man in hun gedachten.

Een van de organisaties die daar heel nauw bij betrokken is de "Council on Foreign Relations". De CFR is na de Eerste Wereldoorlog opgericht maar haar echte machtsbasis is pas gevormd na de Tweede Wereldoorlog. J.P.Morgan, een schatrijke Amerikaanse bankier en groot voorstander van de Nieuwe Wereld Orde, domineerde met name in de beginfase de besluitvorming van de CFR maar later verschoof deze invloed geleidelijk aan naar de Rockefellers.Dit gebeurde vooral in de periode van 1970 tot 1985 toen David Rockefeller voorzitter van de raad was. Thans is hij erevoorzitter. De CFR is de Amerikaanse Raad voor Buitenlandse Betrekkingen en wordt ook wel de regering achter de regering van de Verenigde Staten genoemd, Amerika’s onzichtbare regering. Deze "Schaduwregering" is een schepping van de Elite en een enorme, goed georganiseerde, zeer goed gecamoufleerde, parallelle machtsstructuur. Het functioneert precies zoals de "meesters" het willen laten functioneren: de macht manipuleren achter de schermen en het door geheime operaties volbrengen wat niet wettig of politiek verwerkelijkt kan worden. In een biografie over David Rockefeller, geschreven door William Hoffman: "David, Report on a Rockefeller" wordt duidelijk dat de CFR, en de Illuminatie achter alle pogingen tot de vorming van een wereldregering zitten.

De CFR heeft een vreemd doch onthullend logo waarop een ruiter te zien is op een wit paard. De ruiter steekt zijn rechterhand omhoog als een uiting van overwinning en triomf. Het lijkt er veel op dat zijn wijsvinger en pink het occulte teken toont dat bekend staat als het eren van de gehoornde duivel; het teken dat ook gemaakt werd door de huidige president van de Verenigde Staten, George Bush tijdens een reünie op de Yale Universiteit. Een foto van deze gebeurtenis is in 2001 door het persbureau Reuters verspreid. Een kwart eeuw geleden zei de toenmalige Secretaris-Generaal van de NAVO, Henri Spaak: ,, we zijn de oppervlakkige oplossingen van onze problemen meer dan zat. Geef ons een man- of hij nu god is of de duivel- we zullen hem volgen."

Enkele CFR prominenten onder de huidige administratie van George W.Bush zijn: CIA directeur George Tenet; John Negroponte, Ambassadeur bij de Verenigde Naties; Condoleeza Rice , National Security Advisor; Paul Wolfowitz , Secretary of Defense; Colin Powell, Secretary of State; Donald Rumsfield , Defence Secretary en Vice President Richard ( Dick) Cheney. Andere belangrijke leden zijn de voormalige presidenten Gerald Ford, Jimmy Carter, George Bush senior, Bill Clinton en Henry Kissinger de gewezen minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten. Kissingers naam duikt op in praktisch alle organisaties die iets te maken hebben met de NWO. Hij is één van de sterren aan het Rockefeller front en één van de belangrijkste beleidsmakers binnen de NWO. De door de Rockefellers beheerste Amerikaanse pers heeft hem jaren afgeschilderd als een genie. In het Amerikaanse blad "Prophetic Observer" werd een hoofdartikel aan hem gewijd. Hij is op 27 mei 1923 geboren in Duitsland en verhuisde in 1938 met zijn ouders naar de Verenigde Staten, omdat ze te maken kregen met de Jodenvervolging van Hitler en zijn trawanten. Hij studeerde aan de Harvard universiteit en haalde er in 1954 een graad. Hij werd voorzitter van een vereniging van jonge intellectuelen.

Zijn weldoordachte benadering van wereldproblemen trok aandacht van de CFR, dat hem nog geen jaar later benoemde tot directeur van haar afdeling: Studies voor nucleaire ontwapening". Hij werd van 1957-1958 directeur van het "Rockefeller Brothers Fund". Toen in 1963 Nelson Rockefeller president van Amerika probeerde te worden, werd Henry zijn voornaamste adviseur. Vanaf dat moment schoot hij als een meteoor omhoog. Presidenten en ambassadeurs maakten gebruik van zijn diensten. Hij ontving hoge onderscheidingen van Eisenhower, Kennedy en Nixon. Hij adviseerde het ministerie van defensie en de CIA.Hij vierde triomfen als diplomaat en een deel van de nieuwsmedia stelde voor, dat hij de toekomstige president van de planeet aarde zou worden. Als actief lid van de CFR heeft hij openlijk gezegd te hopen, dat de Nieuwe Wereld Orde een feit zal worden voordat hij de laatste adem uitblaast. Opvallend is dat Henry Kissinger in Newsweek heeft geschreven, dat hij voorziet dat Rood-China een grote macht in het Verre Oosten zal worden en dat hij er aan twijfelt of de Europese Unie vriendschappelijke betrekkingen met de USA zal blijven onderhouden. Ook voorspelt hij dat een nieuw nationalistisch Rusland weer een grote rol zal spelen op het wereldtoneel en verwacht hij een uitbarsting van geweld in het Midden-Oosten dat zal uitlopen op een wereldoorlog.

Wat velen niet weten is dat Henry Kissinger in het verleden zeer nauwe contacten heeft onderhouden met de KGB, de Russische Geheime Dienst. Dit is geopenbaard door de vroegere Russische spion Aleksei Nicholaewitsj Romanoff- alias kolonel Golenjevsky. Romanoff heeft de westelijke inlichtingendiensten destijds vele namen doorgespeeld van mensen die samenwerkten met de KGB, waaronder die van Kissinger. Zijn activiteiten vonden plaats onder de codenaam "Bor". In Amerika is enige jaren geleden een boek verschenen waarin deze rol van Kissinger uitvoerig is beschreven. Volgens de auteur was de CIA, volledig op de hoogte van Dear Henry’s handel en wandel, maar ondernam niets. De rapporten die Romanoff over zijn activiteiten aan de CIA doorspeelden kwamen zoals gebruikelijk niet op het bureau van de Amerikaanse president terecht, maar op dat van Kissinger zelf. Dat maakt nog eens duidelijk hoe groot zijn macht was. Kissingers activiteiten bij de KGB blijken achteraf bedoeld te zijn geweest om de relatie tussen de Sovjet Unie en Amerika te verbeteren ten einde Rusland binnen te loodsen in kringen van de NWO.Resultaat is onder meer geweest dat Michael Gorbatsjov later toestemming heeft gegeven voor het samenvoegen van Oost en West Duitsland. Gorbatsjov maakt thans deel uit van de top van de NWO. Ook tegenwoordig is Kissinger een van de belangrijkste figuren die werken aan de implementatie van de NWO en is hij van de partij op praktisch alle vergaderingen van de verschillende groeperingen.

Uit de reizen van David Rockefeller naar Moskou, en uit de bankkredieten aan de Sovjets kan afgeleid worden in hoeverre er een min of meer geheime samenhang bestaat: een zorgvuldig voorbereide samenzwering tussen de CFR en het Kremlin, om gemeenschappelijk een werelddictatuur te stichten. Volgens William Hoffman controleren de superbankieren ook de communistische landen. Voor het Empire State Building, het Rockefeller-center in New York staat het standbeeld van de Griekse god Prometheus, volgens de Griekse mythologie de schepper van de mens. Deze god wist met behulp van de zon zijn fakkel aan te steken en gaf het vuur door aan de mensen, opdat zij intelligenter zouden worden dan de dieren. Sommige geloven dat het standbeeld de macht van het Rockefeller-kartel symboliseert boven dat van alle andere mensen op aarde.

De CFR is niet alleen een ‘Schaduwregering’ maar het heeft ook een dikke vinger in de pap in de Amerikaanse en internationale bankwereld. De macht over het geld- het beheer van de Federal Reserve Trust (vergelijkbaar met de Nederlandse bank) dat in handen van het Amerikaanse Congres behoord te zijn is echter in handen van een kleine groep particuliere bankiers, waarvan de Chase Manhattan Bank van Rockefeller de leiding heeft. Het nationale bankwezen wordt zodoende gecontroleerd door private investeringsbanken. Zij bepalen in feite de koers van de dollar en stellen miljarden aan leningen beschikbaar om zo de regeringen nog meer onder hun controle te brengen. Dit wil zeggen dat private mensen en belangen de ultieme macht hebben om te beslissen hoe en wanneer het geld uitgegeven wordt. Met andere woorden: hoe meer schulden een staat heeft, hoe beter de private banken er van worden. Immers, zij innen de interesten die betaald moeten worden! Dat is ook de reden waarom de staatsschulden in veel landen steeds hoger worden en niet meer afbetaald raken.

Duitsland bijvoorbeeld zat een paar jaar geleden al met een staatsschuld van 1500 miljard D-Mark. Alle nationale banken ter wereld en regeringen zijn met handen en voeten gebonden aan de willekeur van enkele privé-investeringsbanken. De nationale banken zijn niets anders dan innigsfilialen van enkele financiële monsters. Hoe dieper de (financiële) put, hoe meer water (geld) er uit geput kan worden. Het bestuur van de grootste banken zijn bijna allen leden van de CFR. Dat geldt eveneens voor de grootste oliemaatschappijen in de wereld, de media en de belangrijkste internationaal opererende multinationals. De CFR is naar buiten toe geen geheim genootschap maar ze verbergen hun ware identiteit en doelstelling: de vestiging van een Nieuwe Wereld Orde. Lid worden van de CFR kan alleen via uitnodiging. Artikel 2 van het CFR reglement beschrijft dat leden hun lidmaatschap kunnen verliezen als ze in het openbaar met de agendapunten naar buiten treden en daarmee werd de CFR gekwalificeerd tot een geheime organisatie.

De CFR streeft naar invloed in beide grote Amerikaanse partijen, zodat zij uiteindelijk de presidentskandidaten van beide partijen kan beïnvloeden. Het gaat nog slechts om twee leden van de CFR, die slechts in schijn verschillende programma’s aan de kiezers voorleggen. Wie ook gekozen wordt: de gekozene zal zich in het Witte Huis slechts kunnen handhaven door de CFR-politiek te volgen. Geen enkele Amerikaanse president kan iets klaarspelen zonder directe of indirecte medewerking van de CFR. Ook de Verenigde Naties is een geesteskind van de CFR en moet deze club dienen in het vestigen van een wereldregering. De CFR heeft een enorme rol gespeeld bij het samenstellen van het Handvest van de Verenigde Naties. De CFR gebruikt de mede door hen zelf en andere samenzweringen veroorzaakte onrust in de wereld om het nut en de noodzakelijkheid van wereldregering aan te tonen. Hoe meer verwarring, oorlogen, rassenstrijd en internationale spanningen, hoe gemakkelijker en sneller de bevolking rijp gemaakt wordt voor de roep om een Wereldregering met aan het roer een Sterke man, die boven de partijen staat en die aan al deze onrust en ellende met krachtige hand een einde maakt.

Bronnen: Persbureau "Het KNP" te Lienden, Persartikelen. When Corporations Rule the World, D.Korten, Earthscan Publications Ltd,1995. The history of the Council on Foreign Relations, R.Schulzinger, Columbia University Press, 1984. The Kissinger Caper, Frank A.Capell, The Review of the News. 1974. Rockefeller en de Council on Foreign Relations, E.Smit.


Toegevoegd: 18 oktober 2003
Uit de nieuwsbrief van: Franklin Ter Horst Studies


Print deze pagina
Terug