De wereld staat in brand

De wereld staat in brand. Het Midden-Oosten is een kruitvat, Amerika ligt al weken onder vuur van tornado’s, Japan wankelt nu ook financieel en de euro zou wel eens op de fles kunnen gaan. In deze tijd van onzekerheid roep ik u dringend op uw vertrouwen op de Here Jezus alleen te stellen. Alleen bij Hem bent u veilig, nu en in de toekomst, wat er ook gebeurt.

Het lijkt een hete zomer te worden voor het Midden-Oosten. Er gaat rond half mei een volgende armada met minstens vijftien schepen op weg naar Gaza als een nieuwe provocatie tegen Israel. Zo’n 35 Nederlanders zullen meevaren op een gezamenlijke Nederlandse/Italiaanse boot. De regeringspartijen VVD en CDA, hun gedoogpartner PVV en de ChristenUnie en de SGP spreken van een ‘pure’ en ‘dwaze’ provocatie. Ook de Nederlandse regering keurt het Freedom Flotilla 2 krachtig af. Laten we dankbaar zijn voor de stellingname van onze regering en van deze partijen en laten we blijven bidden om de vrede voor Jeruzalem (Psalm 122:6).

Nog steeds zijn de Palestijnen van plan in september aanstaande een eigen staat Palestina uit te roepen. Afgelopen week is er een akkoord gesloten tussen de Palestijnse organisaties Fatah en Hamas om samen verder te gaan. Er zal alvast een interim-regering worden gevoerd en nieuwe verkiezingen worden voorbereid. Onder druk van Hamas zullen de zogenaamde ‘vredesbesprekingen’ met Israel worden stilgezet. Israel zal ook zeker niet gaan onderhandelen met Hamas, omdat deze organisatie Israel niet erkent en het Joodse volk zo snel mogelijk wil vernietigen.

Dit is een buitengewoon opmerkelijke ontwikkeling. Premier Netanyahu zat in een zeer lastige situatie. Hoe ver kon hij gaan in de onderhandelingen? De druk op hem vanuit de hele wereld is ongekend groot. Nu kappen de Palestijnen zelf de onderhandelingen af. Is dit een ingrijpen door God zelf? Hij regeert en bestuurt ook het hart van koningen en regeringsleiders. Spreuken 21:1 zegt immers: ‘Het hart van een koning is in de hand van de HERE als waterbeken, Hij neigt het tot alles wat Hem behaagt.’ Ik ben ervan overtuigd dat de vorming van een zelfstandige Palestijnse staat met Oost-Jeruzalem als hoofdstad niet naar Gods wil is.

Inmiddels staat ook Syrië in brand en dreigt Saoedi-Arabië met een aanval op Iran. Het is opmerkelijk dat de Amerikaanse president Obama zich een paar maanden geleden wel keerde tegen de Egyptische ex-president Mubarak en zich zelfs positief uitliet over de Moslim Broederschap. En wat Libië betreft, kwam hij zelfs militair in actie om de Libische leider te stoppen. De huidige situatie in Syrië lijkt nog ernstiger te zijn en de wereld zwijgt. Waarom? Waar gaat het heen in Syrië? Jesaja 17 spreekt over de totale verwoesting van de Syrische hoofdstad Damascus. Vers 1 zegt: ‘De last over Damascus. Zie, Damascus houdt op een stad te zijn, het zal een puinhoop worden, een ruïne.’

Inmiddels wordt de oorlogszuchtige taal vanuit Egypte richting Israel sterker. De Israëlische minister Lieberman van Israel sprak al over een vergeldingsaanval op de Aswan-dam in de Nijl in Zuid-Egypte wanneer Egypte het waagt de wapens op te pakken tegen Israel. In dat geval blijft er van Egypte weinig meer over, want dan zal een enorme vloedgolf een groot deel van het land vernietigen. In Ezechiël 29:10 en 11 lezen we: ‘Daarom, zie, Ik zál u, met uw Nijl! Ik zal van het land Egypte puinhopen maken, puin in een woestenij, vanaf Migdol tot Syene, tot aan de grens met Cusj. Geen mensenvoet zal erdoor gaan, geen dierenpoot zal erdoor gaan: het zal veertig jaar onbewoond blijven.’ Staat dit Egypte nog te wachten? Dat zou kunnen. Het opmerkelijke is dat Syene vlakbij de Aswan-dam ligt. Cusj is Ethiopië, dat ligt direct onder Egypte en Migdol betekent vesting of versterkte uitkijkpost, waarvan er velen waren in Egypte. De plaatsbepaling is moeilijk aan te geven.

Spannend is het ook in Amerika. Al wekenlang worden diverse Amerikaanse staten getroffen door ongekend zwaar noodweer: tornado’s, stormen, hevige regenval. De weerkundigen verwachten dat het noodweer voorlopig aanhoudt. Kan dit te maken hebben met de opstelling van Amerika richting Israel? Israel is immers Gods oogappel (Zacharia 2:8).

Ernstig blijft de situatie op economisch gebied. De financiële toestand van Japan is door de grote ramp van anderhalve maand geleden sterk verzwakt. Van insite informatie die ik via via ontving van een grote Nederlandse bank werd mij duidelijk hoe ernstig de situatie daar is. Amerika wordt, financieel-economisch, met kunst- en vliegwerk overeind gehouden. Door wekelijks miljarden dollars nieuw geld bij te drukken, is de zaak nog niet in elkaar gestort, maar ook daar is de situatie ernstiger dan wij vermoeden.

En dan Europa. De dreiging dat ook Spanje moet aankloppen om miljardenhulp wordt steeds groter. Als dat gebeurt, zou dat wel eens het einde kunnen betekenen van de euro. De tientallen miljarden euro’s die inmiddels in Griekenland, Portugal en Ierland zijn gepompt, zijn niet zozeer bedoeld om die landen te redden, maar om onze banken overeind te houden. Want als die landen omvallen, vallen ook onze banken om.

U hebt wellicht het idee dat het weer beter gaat met onze economie, maar laat u niet bedriegen. Dat lijkt misschien zo, omdat er meer auto’s worden verkocht en bedrijven weer grotere winsten rapporteren. Tegelijk stijgen de voedselprijzen razendsnel, is de olie veel duurder geworden en stijgt de inflatie, hoewel dat door aangepaste meetmethoden mee lijkt te vallen.

In het Midden-Oosten zien we hoe gemakkelijk de bevolking in opstand kan komen. Dit kan ook overslaan naar het Westen. Als het volk echt gaat ontdekken wat is ‘uitgespookt’ door regeringen en de financiële wereld, dan kan ook hier de vlam in de pan slaan.

Ik wil u geen angst aanjagen, maar u wel eerlijk vertellen dat de situatie ernstig is. We leven in spannende tijden. De wederkomst van de Here Jezus is aanstaande. God spreekt, door de conflicten en rampen heen. Daarom: beste mensen, bekeer u, stel uw vertrouwen op de Here Jezus alleen. Dan mag u zich geborgen weten in Hem, in Zijn schuilplaats, wat er ook gebeurt. Psalm 91:1 zegt het zo mooi: ‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.’

Bron: www.dirkvangenderen.nl
Toegevoegd: 6 mei 2011
blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug