Nieuwe machtsverdeling - Het Westen gaat ten onder!

De dingen veranderen snel in onze wereld. We hebben lange tijd vrede gehad in Europa, maar nu kraakt het schip Europa in al zijn voegen in de moderne politieke stormen.
De opkomst van Rusland was voor velen een verrassing. Maar ook China meldt zich op het wereldtoneel als machtige speler. Economische kracht wordt ook aan de dag gelegd door bijvoorbeeld BraziliŽ.
Kortom de machtsverhoudingen in de wereld verschuiven. Hoe gaat het dan met het vrije Westen?

Het vrije Westen werd vooral gevormd door de krachtige invloed van de Reformatie van de 16e eeuw. De invloed van de Bijbel op het volksleven en de bloei van de kerk in de 17e eeuw Ė ook wel de gouden eeuw genoemd Ė zijn indrukwekkende fenomenen in onze geschiedenis. De Noordelijke Nederlanden en Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden blonken uit in wetenschap, economie en kunst als nooit te voren. De Nederlanden, bovendien machtig op alle wereldzeeŽn, zetten hun stempel op de culturele en politieke ontwikkelingen van Europa in de volgende eeuwen. De Nederlanden verdienden goud, mede dankzij de VOC (de Verenigde Oost-Indische Compagnie). Met de handel kwam ook de boodschap van het christelijk geloof mee naar tal van heidense culturen. Helaas werd ook de slavenhandel, met alle onmenselijkheid die daarbij hoort, een grote bron van inkomsten.
Buitengewoon interessant en leerzaam om deze geschiedenis nog eens opnieuw te lezen. Niet om onszelf een pluim op de hoed te zetten, want daar was geen enkele aanleiding voor. Wel om te zien hoe de kerk van de Reformatie het volksleven in positieve zin heeft beÔnvloed. Nog steeds is het Noord-Europa dat onder invloed van de Reformatie de kastanjes uit het vuur moet halen voor de meer zuidelijke landen van Europa. We kennen de problemen in de economie, met de Euro (Griekenland) en de spanningen die dit geeft in bijvoorbeeld Spanje en Portugal. Duitsland, Nederland en de Scandinavische landen zijn in staat de problemen op te lossen, omdat zij hun begroting op orde hebben en het overheidstekort binnen de perken hebben weten te houden, ondanks de huidige crisis.

Politiek en economische druk
Toch zien we een toenemende druk op de Westerse wereld, op Noord-Europa en de Verenigde Staten, door andere krachten. We zien de macht en de invloed van de Westerse wereld langzaam maar zeker verminderen. Het verenigd Europa, in de EU, is minder verenigd en eensgezind dan zou moeten. Europa is een grotendeels goddeloos continent geworden. De innerlijke uitholling van de Verenigde Staten, in de versnelling gekomen gedurende de regeringsperiode van Barack Obama, draagt bij aan de politieke en culturele neergang. De maatregelen en wetten op ethisch gebied baren christenen grote zorgen. Door die morele neergang gaat ook de politieke en militaire kracht ten onder en komt de vrijheid van onze Westerse wereld steeds meer in gevaar. Aan Nederland, als deel van het vrije Westen, gaat dit alles niet voorbij.

Nederland
De laatste tijd horen we van grote tekorten bij ons Nederlandse leger. Zelfs de munitie is op, zodat onze soldaten bij oefeningen niet meer kunnen schieten (uiteraard met oefen-munitie !) en dan maar pang-pang moeten roepen. Het is lachwekkend, maar vooral ernstig. Een dergelijke situatie was er ook in de jaren í30 toen Hitler een leger opbouwde en wij hier dachten aan zijn agressie te kunnen ontkomen door vooral neutraal te blijven. De prijs was toen de terreur van de naziís over ons en de dood van o.a. 102.000 Joodse Nederlanders. Onze huidige regering heeft het uitermate laten afweten, net als veel andere Europese landen, als het gaat om Defensie. Voor een partij als de VVD is dat onbegrijpelijk. Alsof een zekere betovering heeft plaats gevonden.

Rusland
Ondertussen kan Poetin van Rusland zijn gang gaan met de bedreiging van onze vrije wereld, het opzoeken van de grenzen, het vertonen van macht en het dreigen met kernwapens. In het nonchalante Westen haalt men de schouders hierover op. Wij maken ons druk over alles en nog wat, zonder te beseffen dat er veel grotere zaken spelen in de wereld rondom ons.
De Verenigde Staten van Barack Obama hebben een akkoord gesloten met Iran, dat volgens deskundigen aan alle kanten rammelt. Iraanse ayatollahs hebben na de ondertekening van het akkoord direct verklaard dat de twee grote vijanden van Iran nog steeds de VS en IsraŽl zijn en dat Iran tot veel in staat is met zijn lange afstandsraketten. Rusland trekt de banden met Iran aan. Maar de controle op de productie van kernwapens deugt niet. Obama wil kennelijk als vredestichter de geschiedenisboeken in gaan.

AziŽ
De opkomst van Aziatische landen en met name China is nog onvoldoende doorgedrongen tot de vrije wereld. De Asian Infrastucture Investment Bank (AIIB) zal enorme kapitalen vanuit de hele wereld aantrekken; niet alleen van China, maar ook van landen als BraziliŽ, India en Zuid-Afrika. Hun organisatie heet Brics, samengesteld naar de eerste letters van deze landen.
Europese landen, waaronder Nederland, sluiten zich inmiddels aan bij de AIIB vanwege het grote geld. Maar ook landen in het Midden-Oosten, waaronder Iran! De dominantie van de Amerikaanse dollar zal straks sterk aan banden zijn gelegd en daarmee zal de macht van het Westen, met Amerika als leider, verder tanen. Politieke leiders in het Westen hebben kennelijk onvoldoende in huis om het gevaar te zien en politieke oplossingen te bedenken. Grootheid in de politiek en visie op de wereld ontbreekt ten enenmale.

Amerika
De Amerikaanse presidentsverkiezingen komen in zicht. De belangrijkste kandidaat voor de Democraten lijkt Hillary Clinton te zijn. Haar politieke ideeŽn en morele opvattingen zullen de inwoners van de Verenigde Staten verder doen afdrijven van de christelijke normen en waarden, zoals die sinds de Pilgrim Fathers uit Europa vorm gaven aan de Staat. Bij het verzwakken van de kerk is de invloed van de kerk in de samenleving afgenomen. Wat we zien in Europa, leeglopende kerken, gaan we nu ook zien in de Verenigde Staten van Amerika. De cultuur wordt meer en meer humanistisch, met de mens als middelpunt van alle dingen, ook in de theologie en in de prediking. Topuniversiteiten die allemaal christelijk zijn begonnen, zoals Harvard, Yale en Stanford, zijn nu bolwerken van humanisme en bijna ontoegankelijk voor de waarheid van de Bijbel.

Ontwaken!
Wat de vrije wereld groot en machtig heeft gemaakt, vindt zijn oorsprong in de Bijbel als waarheid over verleden, heden en toekomst. Wetenschap en techniek konden zich ontwikkelen toen de Bijbel in de eigen taal zijn intrede deed in onze cultuur. Dit alles loopt op zijn einde en daarmee uiteindelijk onze vrijheid. Nieuwe, maar vooral heidense machten zullen binnenkort ons allen overheersen.
Tijd om wakker te worden, hoewel het al erg laat is. Maar nog niet te laat!
De Bijbel zegt: ĎOntwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichtení (EfeziŽrs 5:14). Deze tekst staat te midden van de beschrijving van een goddeloze samenleving.

Toegevoegd: 26 september 2015
Bron: Het zoeklicht nr.19, 91e jaargang.
Voor een abonnement op Het Zoeklicht, klik hier.


blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug