Operatie Wolkkolom

Na maandenlange raketbeschietingen door Hamas-terroristen vanuit Gaza, is voor Israel de grens bereikt. Om een einde aan het geweld te maken, is Israel Operatie Wolkkolom gestart. Een bijzondere benaming. De wolkkolom wees op de aanwezigheid van de Engel van God tijdens Israëls reis door de woestijn, na de verlossing uit Egypte, onderweg naar het beloofde land. In de wolkkolom wees de Here Zijn volk de weg en beschermde Hij hen.

Zuidwest-Israel is veranderd in een oorlogsgebied. Scholen zijn gesloten, en ruim 1 miljoen mensen leven in angst en vrees. Vele tientallen raketten worden vanuit Gaza afgevuurd op doelen tot zo’n vijftig kilometer vanaf de grens met Israel. Zelfs Tel Aviv ligt onder vuur. Vrijdagmiddag werden ook de eerste twee raketten afgeschoten Jeruzalem, zo’n zeventig kilometer van Gaza vandaan. Tot nog toe zijn drie Israëli’s om het leven gekomen, een aantal anderen is (zwaar) gewond geraakt.

Israel bracht de Hamas-terroristen een zware slag toe door Ahmed Jabari met een precisieaanval te doden. Hij was de leider van de militaire tak van de Hamas in Gaza. Hij werd ook verantwoordelijk gehouden voor de ontvoering van de Israëlische militair Gilad Shalit.

Israel voert luchtaanvallen op Gaza uit om zoveel mogelijk militaire doelen, zoals lanceerinstallaties en raketopslagplaatsen, uit te schakelen. Dat is trouwens niet eenvoudig. De lanceerinstallaties zijn vaak opgesteld in woonwijken, bij scholen, speelplaatsen en moskeeën. Ook heeft de Israëlische luchtmacht honderdduizenden pamfletten uitgeworpen boven Gaza, waarop de bevolking wordt opgeroepen uit de buurt te blijven van militaire installaties. Het lijkt erop dat ook grondtroepen Gaza binnen zullen trekken om zo mogelijk de oorlogsmachine van Hamas het zwijgen op te leggen. Inmiddels is bekend geworden dat het fabriekscomplex in Soedan, dat enkele weken geleden werd gebombardeerd, als opslagplaats diende voor raketten die bestemd waren voor Gaza. Vrijwel zeker werd die aanval uitgevoerd door Israel.

Volgens informatie die via de diverse Israëlische media naar buiten komt, verloopt Operatie Wolkkolom zeer voorspoedig. Het is opmerkelijk dat Amerika en Europa alle begrip hebben voor de actie van Israel. De Arabische wereld reageert echter zeer verontwaardigd.

Bizar is het om te horen dat het NOS-Journaal meldt dat de Palestijnse raketbeschietingen een antwoord zijn op de uitschakeling door Israel van Hamas-leider Jabari. Het is juist andersom: die uitschakeling van Jabari was een antwoord van Israel op jarenlange beschietingen door Hamas.

Maar Gaza is niet de enige dreiging voor Israel. Er zijn ook al enkele raketten vanuit het Egyptische deel van de Sinaď afgeschoten op Israel. Egypte heeft Israel scherp veroordeeld vanwege de vergeldingsacties tegen Hamas. Ook heeft Egypte aangekondigd haar troepenmacht in de Sinaď verder te versterken.

Tevens lopen de spanningen op de Golan-hoogte, aan de grens met Syrië, op. Al enkele keren werd vanaf Syrisch grondgebied het vuur geopend op Israel, waarbij een Israëlische soldaat gewond raakte. Het Israëlische leger heeft inmiddels met scherp teruggeschoten. Ook Iran en Hezbollah spreken dreigende taal richting Israel. Is dit een voorbode van wat er nog meer staat te gebeuren? Zal ook op andere fronten de strijd tegen Israel worden geopend?

Zeker nu heeft Israel de hulp en de bijstand van de Wolkkolom nodig, de God van Israel. Het is heel bijzonder dat Israel deze actie de naam Wolkkolom heeft meegegeven. Ik ben heel benieuwd wie met het idee voor juist die naam is gekomen. In het Engels wordt de operatie ‘Pillar of Defense’ genoemd, maar in het Hebreeuws klinkt de verwijzing naar ‘Pillar of Cloud’ (Wolkkolom).

In Exodus 14 lezen we over de Wolkkolom. Het volk Israel is door de Here bevrijd uit Egypte en bevindt zich voor de Schelfzee. Dan ontdekken ze dat ze achtervolgd worden door het Egyptische leger. Het volk raakt in paniek, maar dan zegt de Here via Mozes: ‘De HERE zal voor u strijden en gij zult stil zijn’ (vers 14).

We lezen dan dat er een wolkkolom voor het leger was, die het volk de weg wees. In vers 19 lezen we dat de Wolkkolom die plaats verlaat en zich achter het volk plaatst, tussen het volk Israel en het Egyptische leger. In datzelfde vers staat dat de Engel van God, Die vóór het leger van Israel uit ging, Zich naar achter het leger verplaatste.

Aan de kant van Israel was de Wolkkolom licht, aan de kant de Egyptenaren duisternis. De wolk scheidde Israel van de Egyptenaren. Dan maakt de Here een pad door de zee, om het volk te bevrijden. Wanneer het volk veilig aan de overkant is, zien de Egyptenaren wat er is gebeurd. Ze willen ook door het pad in de zee.

Dan staat er in vers 24 en 25: ‘Maar het gebeurde bij het aanbreken van de dag, dat de HERE in de vuur- en wolkkolom neerzag op het leger van de Egyptenaren, en Hij bracht het leger van de Egyptenaren in verwarring. Hij liet de wielen van hun wagens wegzakken en liet ze met moeite vooruitkomen. Toen zeiden de Egyptenaren: Laten wij voor Israel vluchten, want de HERE strijdt voor hen tegen de Egyptenaren.’

Mozes krijgt opdracht van de Here om zijn hand uit te strekken over de zee, waarna het droge pad door de zee verdwijnt. Vers 27: ‘Zo stortte de HERE de Egyptenaren midden in de zee.’ In vers 30 klinkt het dan: ‘Zo verloste de HERE Israel op die dag uit de hand van de Egyptenaren.’

Het kan heel goed zijn dat degenen die de naam voor deze actie kozen, hebben gedacht aan deze geschiedenis. Het is mijn gebed dat de Here ook nu voor Zijn volk zal strijden. ‘Here, spaar Uw volk’ (Joel 2:18). Velen in Israel vertrouwen ook op het leger. Het is mijn verlangen dat het volk zal gaan beseffen dat alleen hun God hen kan redden. Het moment zal komen dat de Here Jezus Zich aan hen zal openbaren als hun Messias. Wat een dag zal dat zijn!

Bron: www.dirkvangenderen.nl
Toegevoegd: 18 november 2012
blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug