Zware tijden

Het nieuwe jaar is alweer bijna een paar weken oud. Knappe koppen, ernstige deskundigen en profetische predikers hebben hun prognoses voor 2012 over ons uitgestort. De apostel Paulus doet dat ook. Hij waarschuwt dat er Ďin de laatste dagen zware tijden zullen komení (2 TimoteŁs 3:1). Paulus legt het zwaartepunt van die Ďzware tijdení bij het totale egoÔsme van de mensen in die Ďlaatste dagení. De algemeen heersende kwaal van de zelfzucht in onze tijd is een aanwijzing dat in 2012 ernstige eindtijdgebeurtenissen zullen plaatsvinden.

Wat verder in dit artikel? We zullen eerst een paar ontwikkelingen in de Europese Unie en met de euro volgen. Tegelijk iets over de ĎweeŽn van de Messiasí, zoals rabbijnen onze tijd noemen. We leven nu al in de tijd van het Ďbegin van de weeŽní (zie MatteŁs 24:6-8). We moeten aandacht geven aan deze tekenen van onze tijd. Ook en vooral aan wat er in en rond IsraŽl gebeurt. Zolang het dag is, is de Gemeente van de Here Jezus ijverig bezig met Gods werk. Dus werk waar God Zelf blijkbaar prioriteit aan geeft. Immers, wij zijn medewerkers van God.

Gevaarlijk 2012
Eind vorig jaar werd er in heel Europa veel vergaderd en gespeculeerd over het einde van de EU en de euro. ďTerug naar de guldenĒ, droomden veel Nederlanders. Inderdaad stond de reus EU te wankelen op zijn slappe voeten van leem en ijzer (zie DaniŽl 2). Toen al waren we erg bezorgd over een recessie zoals in de jaren dertig van de vorige eeuw. De Europese chaos is zeer waarschijnlijk kunstmatig veroorzaakt. Natuurlijk is de diepste oorzaak wat Paulus als eerste gevolg van de egoÔstische houding van de mensen noemt: Geldgierigheid! Daar spelen, op de achtergrond, politieke, economische en financiŽle grootmachten op in. Zij willen uit chaos een nieuw en sterker Europa maken. ďMeer macht naar BrusselĒ, riep Sarkozy onlangs. Dat spel spelen de meeste grote en kleine politici. Immers hun Ďtoekomstí ligt in Brussel.
Maar momenteel is de situatie nog niet rijp voor meer machtsoverdracht aan de EU. Daarvoor moet er meer chaos en depressie worden opgewekt. Sommige kranten schreven over een Ďfinancieel Harmageddoní, dat ons te wachten staat. Daaruit kan een nieuw, krachtig (lees totalitair) Europa komen: De ĎVerenigde Staten van Europaí, waar Turkije en de Arabische landen deel van zullen uitmaken. Dus verwachten we chaos en meer diefstal van de gewone burgers, waardoor de roep om een centraal geregeerd Europa sterker wordt en de baan vrij komt voor de antichrist en zijn rijk. Dan staat het beeld van Nebukadnezar (zie DaniŽl 2), overeind en wordt Openbaring 13 (het rijk van de antichrist) realiteit.

DaniŽl en Bat Yeíor
Waarom moeten de moslimlanden erbij? Waarom niet alleen het ĎHerstelde Romeinse Rijkí? Kijkt u maar eens goed naar het beeld van Nebukadnezar. Dat staat in de eindtijd (zie DaniŽl 2:32-35 en 44,45) helemaal overeind. Daarbij horen al die oude wereldrijken en dat zijn nu voornamelijk de moslimlanden uit het Midden-Oosten. Hoe zit dat momenteel in de politieke praktijk? De EU zit met gouden, politieke en lemen koorden vast aan de OIC, de koepelorganisatie van de 56 door de islam gedomineerde landen. Deze OIC (Organization of the Islamitic Conference) is in 1969 opgericht en streeft naar de eenheid van de wereldwijde islamitische gemeenschap, de Ummah. Het gaat hun om het herleven van het Turkse Ottomaanse rijk.
Maar, zoals Bat Yeíor in haar laatste, uitvoerig gedocumenteerde boek ĎEuropa, Globalisatie en het komende universele kalifaatí (2011, Engels!) beschrijft, gaat het de OIC het eerst om samen met de EU de invloed van de VS te ondergraven. Met als volgende stap de vernietiging van de Joodse staat IsraŽl. In de politieke praktijk betekent dat volledige economische, financiŽle en vooral politieke steun aan de Palestijnen. Hun leiders zijn niet geÔnteresseerd in een staat, maar in de vernietiging van wat men noemt Ďde zionistische entiteití. Daarbij komt nog dat de enorme kracht die het felle antisemitisme en antizionisme van moslims drijft, ligt in hun eindtijdleer, in de komst van hun Ďmessiasí, de Mahdi. Daar laten de islam en in het bijzonder de Iraanse leider Ahmadinejad geen twijfel over bestaan. Het net rond IsraŽl zal dit jaar dus nog strakker gespannen worden.
Door recessie en periodes van chaos zullen we in een rap tempo groeien naar een samenleving die in niets meer lijkt op de Ďrechtvaardige regeringí waar Paulus in Romeinen 13 van uitgaat, maar op het rijk van de antichrist dat in Openbaring 13 wordt beschreven. In dat rijk zal de islam een grote rol spelen en zal de politiek, meer openlijk dan nu het geval is, anti-IsraŽl zijn. Gods waarschuwende oordelen zullen krachtig doorgaan, zoals de Here Jezus Zelf heeft voorzegd. Ook over ons land. Want Ďzijn oordelen gaan over de hele aardeí (Psalm 105:7). De weeŽn van de eindtijd zullen elkaar steeds sneller opvolgen.

IsraŽl
Veel mensen in IsraŽl zijn erg gespannen. Wanneer barst het los? In feite is de oorlog al begonnen. Raketten uit Gaza (Hamas, een voorpost van Iran) en in mindere mate ook uit Zuid-Libanon (Hezbollah, ook een knechtje van Iran) komen bijna dagelijks op IsraŽl neer. Overal in de moslimlanden rond IsraŽl krijgt de Moslimbroederschap de overhand. Deze organisatie is in 1924 opgericht en wil het oude Ottomaanse kalifaat herstellen. Als eerste stap zien zij de vernietiging van IsraŽl en de verovering van Jeruzalem. De atoombom van Iran is zo goed als klaar. De wereld aarzelt en kijkt naar IsraŽl.
Satellieten Ďziení in Iran merkwaardige dingen gebeuren. Eind oktober en half november vorig jaar waren er geheimzinnige, zware explosies. De eerst in een raketbasis bij Teheran. Die basis werd zo goed als vernietigd en een aantal top raketdeskundigen kwamen om. Wie zou dat gepland hebben? Twee weken later ging de atoomfabriek in de stad Isfahan in vlammen op. Iran sprak heftig over ongelukken. De media speculeerden over de Ďhand die erachter zatí. De Amerikaanse CIA, Iraanse opstandelingen en de IsraŽlische Mossad (als meest waarschijnlijke dader) werden genoemd. Reservegeneraal Giora Eiland van de IsraŽlische Veiligheidsdienst werd gevraagd wiens hand achter die voltreffers zou zitten. ďMisschien is het wel de Hand van GodĒ, zei hij voor de IsraŽlische legerradio. De oorlogsdreiging blijft en spanningen nemen toe. Het is waarschijnlijk dat de oorlog die in Psalm 83 beschreven wordt dit jaar zal uitbarsten.

Gods Hand
Dwars door al die spanningen, oorlogsdreiging en benauwdheid voor IsraŽl gaat de HERE Ďgewooní door met Zijn herstelplan voor IsraŽl. Alles volgens lijnen die in het profetische woord voorzegd zijn. Manasse en EfraÔm komen terug. We hopen en bidden dat, te midden van de Europese chaos, de IsraŽlische regering de moed heeft om Judea en Samaria te annexeren. De plannen liggen klaar! Zoiets is in de tachtiger jaren ook gebeurd met de annexatie van de Golan (half Manasse) en Oost-Jeruzalem.
We bidden ook voor een krachtig werk van Gods Geest in de harten van veel moslims. Want God wil ook dat zij tot geloof in de Verlosser, van Jezus, komen. We zien Gods hand in de wonderen van bescherming in IsraŽl. Nu eens een school, dan een synagoge die op het moment van inslag van een raket Ďtoevalligí net leeg zijn! We zullen dit jaar ook zien hoe de weeŽn van de Messias, de oordelen van God sneller en feller over de aarde zullen gaan. Deze Ďzware tijdení zullen uitlopen op een nacht waarin niemand werken kan (Johannes 9:4). Nu kan het Evangelie nog verkondigd worden. Nu kunnen we onze oudste broer IsraŽl nog tot steun zijn. Laten we, als Ďmedewerkers van Godí bidden en werken zolang het dag is.

Toegevoegd: 22 januari 2012
Bron: Het zoeklicht nr.1, 88e jaargang.
Voor een abonnement op Het Zoeklicht, klik hier.
blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug