Chronologisch overzicht van de eindtijd

In het kort zien de gebeurtenissen die gaan gebeuren volgens de Bijbel er als volgt uit:
 • De opname van de gemeente.
  De ware gelovigen worden in een ondeelbaar ogenblik weggenomen van aarde en gaan de Here tegemoet, zodat ze de periode van de zeven jaren die volgen niet hoeven mee te maken.
 • De opkomst van een machtig leider.
  Misschien wel als gevolg van de verdwijningen van alle gelovigen komt er een leider ten tonele die 7 jaar zal heersen en die 3½ jaar vrede brengt voor alle volkeren. Hij sluit akkoorden met vele regeringen en krijgt veel macht en aanhang over grote delen van de wereld.
 • De ware gedaante van de machtige leider: de Antichrist.
  Na de periode van schijnvrede laat de leider zijn ware gedaante zien. Het blijkt de antichrist te zijn, bezeten door de duivel, en een verschrikkelijke periode van oorlog en vervolging breekt aan, die weer 3½ jaar zal duren. De antichrist roept zichzelf uit tot god en eist door iedereen aanbeden te worden.
 • De slag op Armageddon
  Aan het einde van de 7 jaren trekken alle volkeren op naar Israël voor de laatste veldslag.
 • De Terugkomst van Jezus Christus
  De veldslag blijkt gericht tegen God en zijn Zoon. Jezus komt terug zo dat de hele wereld Hem kan zien, overwint de strijdkrachten en de Antichrist en herstelt het koninkrijk Gods op aarde.
 • Het duizendjarig Vrederijk
  De periode van duizend jaar van vrede en overvloed, waar Jezus en Zijn heiligen regeren. De duivel is tijdens deze periode gevangen en kan geen kwaad meer doen.
 • Het oordeel voor de Grote Witte Troon
  Satan komt nog één keer in opstand, maar dan volgt het oordeel.
 • De eeuwigheid
  De nieuwe hemel, de nieuwe aarde, het nieuwe Jeruzalem. Het eeuwige leven in nabijheid van God.  Print deze pagina