Onderzoek naar de tekenen der tijden

Als we het hebben over 'de eindtijd', hebben we het niet over het einde van de wereld. 'Eindtijd' slaat op het einde van het huidige tijdperk, het tijdperk dat vooraf gaat aan de wederkomst van Jezus Christus. De Bijbel vertelt expliciet dat de mensheid zal voortbestaan voor zeker 1000 jaar gedurende de aardse regeerperiode van Jezus Christus. Door de actualiteit en de schrift te bestuderen willen we laten zien hoe het er voorstaat. Hier speelt Israël een belangrijke rol in, de navel der aarde (Ezechiël 38: 12).

De uitdrukking "de eindtijd" vinden we in het boek DaniŽl (11:35, 11:40, 12:4 en 12:9). De eindtijd is de periode van de slotfase van de menselijke heerschappij onder de heerschappij van de satan, die, volgens het evangelie naar Johannes 14:30, de overste van deze wereld is.

RPM Deze site is particulier initiatief en onafhankelijk van enige kerk of richting. Bedoelt als beknopte kennismaking met de leer van de eindtijd. Daar we het voor iedereen toegankelijk willen houden gaan we niet op alle onderdelen even diep in. Voor verdere verdieping verwijzen we naar de boeken op onze site. Je kunt meepraten en meedenken met de makers met behulp van het reactieforum bij elke artikel. Op het gastenboek kun je je mening over deze site kwijt. Bijdragen zijn tevens via email welkom. Helaas kunnen wij vaak niet ingaan op individuele verzoeken om informatie, het onderhoud en up-to-date houden van deze site heeft onze eerste prioriteit.

Waarschuwing: voor de gehele inhoud van deze site geldt: onderzoek zťlf in de Bijbel "of deze dingen alzo zijn" (Handelingen 17:11).

RPMSteun Eindtijd.nl

Het is mogelijk om het werk van eindtijd.nl financieel te steunen zodat wij ons evangeliserende werk kunnen voortzetten. Dit is op de volgende manieren mogelijk:

Bestel een boek of film via onze internetsite. We hebben met de bekende boeksite BOL.COM een overeenkomst afgesloten. Zij verzorgen de levering van de artikelen. Een deel van de opbrengst zal dan gaan naar eindtijd.nl.

Op de voorpagina staat een advertenties. Klik je daarop dan gaat ook weer een percentage naar onze site.