Het merkteken

Openbaring 13: 11-18

15...dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.
16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd,
17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Kun je het je voorstellen: aanbid je de valse god niet dan word je uitgesloten van al het betaalverkeer. Je krijgt geen "pinpas" (chip in je hand of voorhoofd), zodat je niets meer kunt kopen maar ook niets kunt ontvangen doordat er geen gebruik meer gemaakt wordt van contant geld. Is dit allemaal mogelijk? Laten we dat eens rustig bekijken.


Een samenleving zonder contant geld

Zoals Adolf Hitler zijn Swastika had (het hakenkruis), zo zal de antichrist zijn insignes hebben, een merkteken. Bovendien wil hij het gebruiken als een teken van trouw. Hij zal het gebruiken in zijn strijd met de christenen. Mensen moeten voedsel hebben om te kunnen leven. Om die reden kondigt hij af, dat niemand kopen of verkopen mag, tenzij hij het merkteken van het beest op hand of voorhoofd heeft. De antichrist zal zeggen: "Of u draagt het merkteken of u kunt niet kopen of verkopen". Zij die het merkteken niet willen dragen, zullen niet kunnen kopen of verkopen en zullen zelfs ter plaatse gedood kunnen worden.

Vandaag de dag hebben bankpasjes met pincode en chippers al een groot deel van het contante geld transacties overgenomen. Het is niet moeilijk voor te stellen dat binnenkort contant geld zelfs zal verdwijnen. In de portemonnee zitten vele pasjes, die veel handiger vervangen kunnen worden door één chip beheert door een gigantisch centraal computersysteem. Deze houdt bij hoeveel krediet je hebt. Maar ook dient de chip als Sofi-nummer, registratie van het rijbewijs, betalen en registratie van reizen met het openbare vervoer, allerhande pasjes en ga zo maar door. De techniek is al lang zo ver. Er kunnen persoonsgegevens op opgeslagen worden of carrièreverloop, alles van de wieg tot het graf. De chip is tegenwoordig zo klein dat deze aangebracht kan worden onder de huid van het voorhoofd.

Indien je op aarde bent tijdens de grote verdrukking, denk hier dan aan: Neem onder geen beding het merkteken van het beest aan. Want indien men dit wel doet, verspeelt men daarmee alle mogelijkheid op behoud. Het merkteken van het beest dragen is de zonde die niet vergeven wordt.

Het per ongeluk aannemen van het teken

Maar kun je dit teken per ongeluk aannemen? Is het mogelijk dat je helemaal niet weet dat je het teken van het beest aanneemt? Dit zijn veelgestelde vragen. In het boek "Het Einde Der Tijden" bespreken Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins dit onderwerp:

"Openbaring 13:13-18 leert dat na de eerste helft van de Verdrukking alle mannen en vrouwen de opdracht krijgen te buigen voor het teken van het beest en hem te vereren. Degenen die dat doen krijgen 'een merkteken ... op hun voorhoofd' dat 'de naam van het beest, of het getal van zijn naam' - later genoemd als zijnde 666 - zal zijn. Hierdoor zullen zij herkend worden als de aanbidders van het beest. Alle mensen die het teken niet hebben, worden gedood. De Heilige Schrift maakt duidelijk dat het ontvangen van het teken van het beest niet zomaar gebeurt, maar een bewuste keuze is die tijdens de Verdrukking wordt genomen. Die keuze heeft te maken met het afwijzen van de leer van de twee getuigen, de 144.000 joodse getuigen, de uitstorting van de Heilige Geest (JoŽl 2:28-32) en de engel met het eeuwige evangelie (Openbaring 14:6-7). In hoofdstuk 14 waarschuwt een engel tweemaal dat 'indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap.' Degenen die het teken van het beest aannemen zullen in de hel worden geworpen en 'gepijnigd worden met vuur en zwavel ... En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt' (verzen 9-11).

Bezorgde gelovigen vragen zich soms af of zij dat duivelse merkteken misschien per ongeluk kunnen krijgen. Maar dit is niet mogelijk. In de eerste plaats moeten we bedenken dat onze God liefdevol en genadig is; dat heeft Hij voor eeuwig bewezen doordat Hij Zijn Zoon heeft gegeven. We moeten Hem zien als onze hemelse Vader die ons staat op te wachten aan de hemelpoort, om mannen en vrouwen in Zijn paradijs binnen te laten, niet om te proberen ze buiten te sluiten. Het zou totaal niet in overeenstemming zijn met Zijn natuur als Hij iemand naar de hel zou sturen wanneer die persoon per ongeluk in de verkeerde rij was gaan staan en het teken van het beest had gekregen terwijl hij eigenlijk het teken van de Vader wilde ontvangen. In de tweede plaats laten de hiervoor genoemde verzen zien dat het teken alleen maar gegeven wordt aan degenen die hun ziel aan het beest en aan de duivel die hem macht geeft, verkopen. Dit betekent een bewuste afwijzing van God - iets wat een ware christen nooit zou kunnen doen.

Een aantal jaren geleden kreeg ik een telefoontje van een verslaggever van de Los Angeles Times toen een luchtmachtkapitein in HawaÔ had geweigerd een van regeringszijde verplicht gesteld identificatieplaatje aan te nemen, uit angst dat hij het 'teken van het beest' uit Openbaring 13 zou aannemen. We geven de goede man een 10 voor zijn toewijding aan zijn Heer en voor zijn verlangen Hem te dienen, ook al betekende dit het einde van zijn militaire loopbaan. Maar we moeten hem een 5 geven voor zijn kennis en de juiste uitleg van de profetische bijbelgedeeltes. Want de bijbel zegt duidelijk dat men het teken van het beest niet per ongeluk kan aannemen. In feite wordt dit het uiterlijke teken van een bewuste beslissing om zichzelf aan de duivel te geven. En aangezien het teken van het beest pas halverwege de Verdrukking verschijnt - wat minstens drieŽneenhalf jaar na de Opname zal zijn, en misschien zelfs wel tien jaar of nog langer na die wereldschokkende gebeurtenis - hoeft geen enkele christen zich zorgen te maken over het per ongeluk aannemen van het teken en het onbedoeld volgen van het beest en de duivel.

De enige mensen die zich zorgen zouden moeten maken, zijn degenen die de Opname missen en achterblijven en de Verdrukking moeten doorstaan. Want als zij leven in de tijd van de Verdrukking, kunnen ze zich maar beter voorbereiden op het maken van een keuze. Zij moeten echter goed begrijpen: als de keuze eenmaal is gemaakt, geldt die voor altijd en eeuwig!" (Een gedeelte van hoofdstuk 14 uit Het Einde Der Tijden - Tim LaHaye & Jerry B. Jenkins)


Print deze pagina