Laatste wijzigingen: 9 december 2017 (Online sinds: 18 juni 2001)
Je kunt ons toevoegen aan je Favorieten/Bookmarks door


(Advertentie)
Partner van bol.com (gif, 88x31)

De eindtijd

Als we het hebben over 'de eindtijd', hebben we het niet over het einde van de wereld. 'Eindtijd' slaat op het einde van het huidige tijdperk, het tijdperk dat vooraf gaat aan de wederkomst van Jezus Christus. De Bijbel vertelt expliciet dat de mensheid zal voortbestaan voor zeker 1000 jaar gedurende de aardse regeerperiode van Jezus Christus. Door de actualiteit en de schrift te bestuderen willen we laten zien hoe het er voorstaat. Hier speelt IsraŽl, de navel der aarde (EzechiŽl 38: 12), een belangrijke rol in.

Lees meer over deze site.

Actueel:

Jeruzalem: de stad van God
9 december 2017
Jeruzalem is de stad van God. Dat is oneindig veel belangrijker dan de officiŽle erkenning door Amerika van Jeruzalem als hoofdstad van Israel, hoe belangrijk dat ook is. In de loop van enkele jaren zal ook de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem worden verplaatst. Waarom dat nog zo lang moet duren… dat zal wel politiek zijn… De burgemeester van Jeruzalem gaf immers aan maar enkele uren nodig te hebben om de Amerikanen een geschikte locatie te kunnen aanbieden.
De rest van de wereld is er als de kippen bij om de beslissing van Amerika te bekritiseren. Van Iran, SyriŽ, Hamas, Hezbollah en Rusland was wel kritiek te verwachten, maar ook de paus en Europa zijn zeer kritisch. Halbe Zijlstra, de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, sprak in zeer negatieve bewoordingen over de keuze van Amerika. Dat vond ik zeer teleurstellend, temeer omdat ook de ChristenUnie deel uitmaakt van de regering en juist deze partij zich voor 100 procent achter de Amerikaanse keuze stelt.

Lees meer...
Reacties

Actueel:

De dunne band van de islam met Jeruzalem
9 december 2017
Ondanks de 1300 jaar islamitisch-Arabische heerschappij was Jeruzalem nooit de hoofdstad van een Arabische staat. Ook in de oprichtingsverklaring van de PLO (PLO Handvest) van 1964 wordt over stad Jeruzalem met geen woord gerept. Pas nadat IsraŽl in 1967 de heerschappij over de hele stad Jeruzalem kon overnemen, werd aan het PLO Handvest in een aanvulling Jeruzalem toegevoegd. Mohammed, die de islam in het jaar 622 oprichtte, is in het huidige Saoedi-ArabiŽ geboren en opgegroeid; de stad Jeruzalem heeft hij nooit betreden. Zijn verbinding tot de stad werd pas na zijn dood gecreŽerd, toen in de jaren 688 en 691 de Rotskoepel en de Al-Aqsamoskee (foto) gebouwd werden. In het jaar 638 hadden de kalief (d.w.z. de opvolger van Mohammed) Omar en zijn invasielegers de stad Jeruzalem op het Byzantijnse rijk veroverd.

Lees meer...
Reacties

Actueel:

Vervult Trump's kerstgeschenk aan IsraŽl een profetie?
9 december 2017
'Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.' (Zacharia 12:3 HSV).
Jeruzalem is altijd al een brandpunt van spanningen en conflicten geweest, vanaf Bijbelse tijden tot in het heden. En als men de profeet wil geloven, zal de situatie alleen maar meer gespannen worden, totdat degenen die zich verzetten tegen de plannen van God, op de muren van Jeruzalem worden gebroken.
De Amerikaanse president Donald Trump speelde in deze geschiedenis slechts zijn rol toen hij zei: 'Ik heb besloten dat het tijd is om Jeruzalem officieel te erkennen als de hoofdstad van IsraŽl'.

Lees meer...
Reacties

Boeken en Films

Nieuw In Onze Catalogus

Het Meesterwerk van God - het hart van het boek Openbaring

Warm aanbevolen
Eindtijd, IsraŽl en de Islam (eindtijd studie)

Nu te bestellen via www.eindtijd.nl.
Ga naar Boeken en Films


Actueel:

Berichten
3 december 2017
Het is niet makkelijk om over IsraŽl en het Midden-Oosten te schrijven. De situatie is net zo veranderlijk als het weer in ons land. De grootste vijand van IsraŽl was Saoedi-ArabiŽ. Nu lijkt deze leider van de soennitische Moslims en waker over de belangrijkste Moslim heiligdommen in Mekka en Medina wel een moslimzionist. Hoelang nog? Wat komt eerst? Een aanval van Iran op Saoedi-ArabiŽ of gaat IsraŽl het opdringende Iran in SyriŽ met precieze bombardementen tegenhouden? Pakt IsraŽl meteen de atoominstallaties en raketfabrieken in Iran aan? Grijpt Rusland dan in? Zal Trump proberen zijn ďto make America great againĒ door de hoofdrol in het Midden-Oosten terug te winnen? Voordat we weer eens naar IsraŽl en het Midden-Oosten gaan even iets over ons ďdemocratische WestenĒ.

Lees meer...
Reacties

Actueel:

Het voorlaatste vredesplan
26 november 2017
Het begon allemaal zo mooi. Mooi voor IsraŽl, mooi voor velen die vol verwachting uitzien naar de vervulling van verschillende Bijbelse profetieŽn en mooi voor het Amerika van Trump. Tijdens de verkiezingscampagne vlogen vrienden en vijanden van IsraŽl de beloften van Trump om de oren. Kenners van geschiedenis van IsraŽl dachten meteen aan de beroemde Perzische koning Kores (Cyrus 559-529) die in het begin van zijn regering over het Medo Perzische wereldrijk de volgende oproep in zijn koninkrijk liet circuleren: ďHij (de HERE) heeft mij opgedragen voor Hem een huis te bouwen in JeruzalemĒ. Dus herstel van de door Nebukadnezar verwoeste tempel van Salomo! Verder wekte hij Joden in zijn rijk op om terug te keren naar hun land. Kores gaf de terugkerende groep Joden zelfs de geroofde tempelschatten mee. U leest deze geschiedenis in de boeken Ezra en Nehemia van de Bijbel.
Toen Donald Trump onverwachts gekozen werd als president van het machtigste land van de wereld waren de verwachtingen hoog gespannen. Zou Trump de ďKores van deze eeuwĒ worden?

Lees meer...
Reacties

Vastgeplakt:

Bewijs dat Jezus de Messias is
Het feit dat de joden tot op de huidige dag Jezus van Nazareth als Messias verwerpen, is het beste bewijs dat Jezus de ware Messias is.
Iemand heeft eens uitgerekend dat Jezus Christus 333 maal geprofeteerd is in het Oude Testament. Maar wel heel fragmentarisch. Het gaat telkens om kleine stukjes van een legpuzzel, of eigenlijk van twee legpuzzels, die twee heel verschillende kanten van de Messias portretteren. Het ene plaatje vertoont de zegevierende Christus en het andere de lijdende Knecht des Heren. Deze profetieŽn zijn verdeeld over alle Bijbelboeken.

Lees meer...

Online film


Tip:

Tekstgrootte aanpassen op deze website
Deze website gebruikt een vooringestelde tekstgrootte. In veel recente browsers ( Internet Explorer, Firefox, Opera) kun je de tekstgrootte echter aanpassen door de 'Ctrl' toets ingedrukt te houden en de muiswiel te bewegen. Ofwel de 'Ctrl' toets ingedrukt houden en ondertussen de + of - toets drukken.


Eindtijd in vogelvlucht

De eindtijd zal volgens het profetische woord zeven jaar duren. In die zeven jaar zal een wereldheerser de macht op aarde uitoefenen. Deze machthebber, de antichrist, zal gedurende de eerste helft van zijn zevenjarig dictatoriaal regiem vrede en schijnbare voorspoed op aarde brengen. Ook met IsraŽl zal het, door middel van een verbond, schijnbaar in orde komen. Hij, die wereldheerser, de antichrist, zal een zeer begaafd man zijn, wonderen doen en een dodelijke aanslag overleven. Na die 42 maanden, 1260 dagen ofwel drie-en-een half jaar (op deze wijze komt die periode op verschillende plaatsen in de Bijbel voor), zal hij dat verdrag (het verbond) met IsraŽl verbreken en daarna barsten de rampen van de eindtijd los. Het antisemitisme en vooral antizionisme zullen de legers van de volken naar Jeruzalem drijven (Armageddon). Op het hoogtepunt van die angstige periode voor Jeruzalem en voor het Joodse volk, aan het einde van die zeven jaren, komt de Here Jezus Messias Zelf het volk IsraŽl te hulp. Hij verschijnt dan met al zijn heiligen in grote heerlijkheid en met grote macht op de Olijfberg en zal Jeruzalem en IsraŽl verlossen. Daarna wordt het messiaanse koninkrijk onder Zijn leiding opgericht.

Klik hier voor het goede nieuws


Vreemd dat dit nu gebeurt?